Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

4H i Kristinestad: "Det året skulle det ha varit extra viktigt" – Närpes sparbanks stiftelser drog ner på bidragen men inte administrationen 2020

Från 2022
Uppdaterad 21.06.2022 09:52.
En skottkärra.
Bild: YLE/Roger Källman

Sparbanksstiftelserna i Sydösterbotten som äger Närpes sparbank bibehöll sina förvaltningskostnader trots att man drog ner på bidragen till lokalsamhället 2020. Föreningar hade behövt pengar också under pandemin.

Pandemiåret 2020 var på många sätt speciellt. Det gäller också för Sparbanksstiftelserna som valde olika strategier när det kom till utdelningen av bidrag till lokala aktörer.

När Svenska Yle granskade de stiftelser som är kopplade till Aktia visade det sig att de vars tillgångar till största delen bestod av bankaktier kraftigt hade minskat på utbetalningen 2020.

Det samma gäller också för Sparbanksstiftelsen i Kristinestad, som inte hör till Aktia-sfären, men som äger Närpes Sparbank tillsammans med sparbanksstiftelserna i Närpes och Yttermark.

Tre stiftelser äger Närpes sparbank

4H i Kristinestad: "Det året skulle det ha varit extra viktigt"

4H i Kristinestad brukar få bidrag av Kristinestads sparbanksstiftelse. När Svenska Yle kontaktar föreningen förundrar sig verksamhetsledare Victoria Vikstrand över de uteblivna bidragen.

- Det tyckte man ju var jättemärkligt. Det året skulle det ha varit extra viktigt att man skulle ha kunna utveckla virtuella möjligheter. Eller skicka hem material på posten när alla barnen var hemma.

När Vikstrand hör om att förvaltningskostnaderna inte märkbart minskade just det året säger hon:

- Det är litet oväntat. Kanske arvoden för dom som jobbar med det skulle ha uteblivit då.

4H verksamheten är helt beroende av olika bidrag, bland annat från stiftelser. På det sättet hålls priserna nere så att alla barn har råd att delta i de olika aktiviteterna. Kristinestads 4H brukar få mellan 300 och 1200 euro i understöd.

- Om man skulle ha fått det där bidraget kunde man ha haft annan typ av verksamhet med digitalt material som skulle ha varit mera professionellt gjort, tillägger verksamhetsledare Victoria Vikstrand.

Endast skolstipendier i Kristinestad

2020 betalade sparbanksstiftelsen i Kristinestad endast ut skolstipendier till ett värde av drygt 2000 euro. Det var en klar minskning från föregående år då Sparbanksstiftelsen i Kristinestad betalade ut inalles 17 000€ i bidrag till olika föreningar i området.

Stiftelsens kostnader var trots det ungefär desamma som tidigare, drygt 9000 euro. I summan ingår löner och arvoden på 7 500 euro.

Lena Wissander som är ombudsman för stiftelsen menar att verksamheten i princip är densamma varje år, oberoende av bidragens summor. Möten måste hållas enligt stadgarna och utan arvoden ställer folk inte upp för stiftelsen.

Bland mottagarna av understöd de senaste åren finns många skolor, hembygds- och ungdomsföreningar samt social- och hälsovårdsföreningar.

Trots de minskade och uteblivna stöden för ett par år sedan har inga föreningar, organisationer eller personer klagat hos stiftelsen i Kristinestad, skriver Wissander i ett mejl.

Sparbanksstiftelsernas kostnader 2020
StiftelsePersonalÖvriga kostnaderUtbetalda bidrag
Närpes21 550 €4930 €14 450 €
Kristinestad7500 €1630 €2175 €
Yttermark4390 €1590 €1400 €

Sparbanksstiftelserna: Vi har fortfarande fasta kostnader

Anna-Lena af Hällström på Närpes sparbank.
Bildtext Ombudsman Anna-Lena af Hällström vid Sparbanksstiftelsen i Närpes
Bild: Privat bild

- Det är sant att bidragen minskade 2020, bekräftar Anna-Lena af Hällström, ombudsman för Sparbanksstiftelsen i Närpes. Det kom bud från Europeiska centralbanken (ECB) att hålla pengarna i banken.

I Sydösterbotten följde man noggrant det rådet med resultatet att de allmännyttiga bidragen sjönk drastiskt. Boksluten visar att stiftelsens personal- och övriga kostnader vida överstiger utbetalningarna år 2020.

Närpes sparbanksstiftelses förvaltnings- och övriga kostnader under 2020 gick sammanlagt på drygt 40 000 euro; av den summan var 14 450 euro bidrag till allmännyttan. Dessutom utbetalades arvoden till ett värde av drygt 21 000 euro.

- Det har att göra med att man valde att dela ut väldigt varsamt det året, säger af Hällström eftersom stiftelsen inte fick dividender från banken på grund av ECB:s uppmaning.

De höga kostnaderna i förhållande till den magra utdelningen förklarar Anna-Lena af Hällström med att stiftelsens verksamhet rullade vidare mer eller mindre normalt trots pandemin.

Hon beskriver en lång kedja som kostar: Patent- och registerstyrelsen ska ha en avgift när bokslut och verksamhetsberättelse lämnas in, förvaltningsrådets 30 medlemmar ska godkänna verksamhetsberättelsen, styrelsen ska i sin tur ha arvoden för det jobb de gör, det finns ombud som tar fram handlingar till styrelsen, handlingarna som styrelsen behandlar går via en bokföringsbyrå som kostar och revisorn likaså.

- Man slipper inte undan de fasta kostnaderna, konstaterar ombudsmannen för Sparbanksstiftelsen i Närpes.

Det fanns andra stiftelser som valde att inte betala ut arvoden det året; men inte ni?

- Nej, så är det.

Skulle ni ha kunnat göra det?

- Det diskuterades, jo. Men man gjorde på det här viset.

21.6.2022 kl 9.50: Artikeln uppdaterad med tabell över stiftelsernas kostnader

Diskussion om artikeln