Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

En bieffekt av coronapandemin: Färre fall av andra luftvägsinfektioner men mera fästingburen hjärninflammation

Från 2022
En fästing i en pincett.
Bildtext Fler än förr fick TBE i fjol, troligen för att mer tid tillbringades ute i naturen under coronapandemin.
Bild: All Over Press

Coronaviruspandemin påverkade även i fjol förekomsten av andra smittsamma sjukdomar på ett gynnsamt sätt, visar siffror från Institutet för hälsa och välfärds register över smittsamma sjukdomar.

Det var i synnerhet fallen av andra luftvägsinfektioner som var färre i fjol jämfört med så kallade normala år.

Under influensasäsongen november-december 2020 och våren 2021 förekom det ingen epidemi i Finland. Enstaka fall av influensa inrapporterades dock till THL:s register.

År 2021 registrerades också klart färre fall av laboratoriebekräftad lungklamydia och mykoplasmainfektion. Bakterierna i fråga orsakar vanligtvis symptom i andningsorganen.

Ihmisä kadulla kulkemassa.
Bildtext Enligt THL är det troligt att användningen av munskydd har hjälpt mot alla former av luftvägsinfektioner.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

"Under coronapandemin var diagnostiken gällande luftvägsinfektioner huvudsakligen koncentrerad till coronaviruset. Det är således möjligt att andra luftvägsinfektioner därför inte registrerats. Rekommendationer och restriktioner under pandemin har därtill förhindrat spridningen av andra luftvägsinfektioner", säger överläkare Tuula Hannila-Handelberg i pressmeddelandet.

Däremot noterades fler fall av TBE

Däremot registrerades fler fall av fästingburen hjärninflammation i fjol än under tidigare år, visar THL:s siffror.

Det årliga antalet fall av fästingburen hjärninflammation TBE har ökat från år 2019. I fjol konstaterades 151 fall mot 91 år 2020.

Våren 2022 expanderade det nationella vaccinprogrammet till att gälla nya områden i Kyrkslätt och Lojo.

THL:s lista över dem som omfattas av det kostandsfria vaccinprogrammet:

Berättigade till vaccin inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet är personer från 3 år och uppåt som har hemkommun i Finland och som bor stadigvarande i följande områden:

 • Åland

 • de södra stadsdelarna i Kemi

 • Simo

 • Kotka skärgård

 • stadsdelen Sammonlahti i Villmanstrand

 • ön Preiskari utanför Brahestad

 • Pargas

 • skärgårdsområdet i och vid Lojo sjö samt postnummerområdena i Ojamo (08200), Gerknäs (08800), Lylyis/Hormajärvi (08450) och Vols/Virkby (08700)

 • Gustavs

 • Kyrkslätt i postnummerområdena Bobäck (02440) och Masaby (02430)

 • en del av Sibbo skärgård.

Berättigade till vaccin är också personer som vistas långvarigt i fritidsbostad på dessa riskområden. Vaccinet är viktigt bara för personer som rör sig och vistas i naturen under minst 4 veckor då marken inte är frusen.

Resenärer med kappsäckar står vid Finnairs check-in-kiosker på Helsingfors-Vanda flygplats.
Bildtext Antalet fall av tarmsjukdomar minskade under coronapandemin.
Bild: Silja Viitala / Yle

Färre resor, mindre tarminfektioner

År 2021 var också antalet konstaterade fall av vanliga bakterier som orsakar tarminfektioner, såsom salmonella, shigella, campylobacter och yersinia färre än tidigare år.

"Ursprungslandet för flera tarminfektioner som man konstaterade i fjol är inte känt, men det är sannolikt att resebegränsningarna i anslutning till coronapandemin minskade antalet tarminfektioner från utlandet", säger Hannila-Handelberg.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd