Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Saara Ilvessalo utsattes för sexuella trakasserier vid Åbo Akademi: "Känner att akademin som arbetsgivare inte tagit saken på allvar"

Uppdaterad 22.06.2022 11:45.
En gul flagga med Åbo Akademis logo.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Arash Matin

Saara Ilvessalo skriver på sociala medier att hon under våren utsatts för sexuella trakasserier av en äldre kollega med högre akademisk status. ÅA tar inte tag i händelsen då den skedde utanför arbetstid.

Ilvessalo som arbetar som universitetslärare vid Åbo Akademi, beskriver händelsen som chockerande eftersom hon samarbetat med kollegan i många år och blev helt överrumplad av det som hände och hur arbetsgivaren har valt att agera efteråt.

– Trakasserierna skedde på en efterfest efter ett möte och informell fest, säger Ilvessalo. Kollegan började tafsa på mig och trots att jag visade att det här inte är okej och jag sade bestämt nej fortsatte det.

Saara Ilvessalo från Åbo stadsfullmäktige
Bildtext Saara Ilvessalo överväger att byta jobb och i framtiden hitta en arbetsgivare som tar anställdas anmälningar om sexuella trakasserier på allvar.
Bild: Kimmo Gustafsson / Yle

Enligt Ilvessalo försökte hon senare diskutera det som hänt med den äldre kollegan men det kändes inte som att hen tog det på allvar.

– Personen ifråga ansåg rentav att det var mitt eget fel och att jag överreagerar då jag vill göra så stor sak av det hela och blir sur och ledsen, säger Ilvessalo.

Starkt stöd av kollegerna

Ilvessalo berättade för sina närmsta kolleger om det som skett och känner att hon fått mycket stöd av dem under hela processens gång. Men samma kan hon inte säga om sin arbetsgivare, Åbo Akademi.

Enligt Ilvessalo känns det som att akademin inte klarar av att hantera den här sortens händelser trots att man på sin webbsida betonar att Åbo Akademi tar avstånd från alla former av osakligt bemötande och sexuella trakasserier.

– Processen då jag ville anmäla det som hänt var mycket förvirrande och det kändes snarare som att man inte vill att saken anmäls och utreds, säger Ilvessalo. Vid ett skede påpekade man att den som anklagas kan bli sur och sårad och att det dessutom kan bli dålig stämning på arbetsplatsen ifall jag gör en anmälan om sexuella trakasserier.

"Arbetsgivarens attityd har överraskat mig"

Ilvessalo säger till Yle Åboland att hon är överraskad över arbetsgivarens attityd.

– Jag förstår bättre nu varför många väljer att inte gå vidare med en anmälan då den här sortens saker sker, säger Ilvessalo. Jag vet att det här skett tidigare och har då undrat varför man väljer att inte göra en anmälan men nu förstår jag bättre.

Ilvessalo valde efter en del funderande att anmäla händelsen och erbjöds då medling av Åbo Akademi.

– Men det ville jag inte ha utan jag ville att arbetsgivaren tar ett beslut om den här sortens beteende är okej eller inte, säger Ilvessalo. Jag antog förstås att arbetsgivaren skulle säga att den här sortens beteende inte är okej för vi lever i år 2022.

Åbo Akademi tar avstånd från alla former av osakligt bemötande och sexuella trakasserier

Yle Åboland har försökt nå Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt för en kommentar om det som skett och de processer Åbo Akademi har för att reda ut sexuella trakasserier.

Lindfelt meddelade på tisdagseftermiddagen att han inte ger några ytterligare kommentarer men att akademin skickar ut ett pressmeddelande och anser att saken är avklarad.

Mikael Lindfelt
Bildtext Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt vill inte kommentera saken ytterligare utan anser att saken är utredd så gott det går.
Bild: Arash Matin / Yle

I pressmeddelandet skriver akademin att man har regler och processer för att hantera alla typers av diskriminering, trakasserier och mobbning. Att man tar varje fall på allvar och att det aktuella fall som beskrivs i Yle Åbolands artikel har hanterats i enlighet med de här reglerna och enligt arbetarskyddslagen.

Enligt Åbo Akademis utredning visade det sig att händelsen har ägt rum på personernas fritid och akademin som arbetsgivare inte har befogenheter att reglera det som, i det här fallet, har skett på fritiden.

Hur kändes det Saara Ilvessalo då Åbo Akademi anser att de inte har befogenheter att göra något?

– Det var något jag aldrig hade förväntat mig att skulle ske och det är enligt mig ett obegripligt beslut, säger Ilvessalo.

Det känns enligt Ilvessalo överraskande att samtidigt som Åbo Akademi väljer att ta avstånd från alla former av osakligt beteende och sexuella trakasserier så anser de att det är helt okej om en person i maktposition börjar sexuellt trakassera sina medarbetare.

Entrén i Aurum
Bildtext Åbo Akademi har idag drygt 1100 anställda som jobbar i Åbo och Vasa.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

– Jag tolkar arbetsgivarens riktlinje nu som att det är helt okej att trakassera så länge det inte sker i huset och på arbetstid, säger Ilvessalo. Samtidigt vill jag påpeka här att den forskande och undervisande personalen inte har några arbetstider och att vi jobbade på distans då trakasserierna skedde.

Ilvessalo anser det oroväckande att arbetsgivaren gör en sådan riktlinje och det här påverkar alla då man också i fortsättningen förväntas jobba på distans en stor del av tiden.

– Jag förstår bra att ingen vill göra anmälningar då man tvingas genomgå ett sådant här helvete och så är beslutet att inget kommer att göras, säger Ilvessalo.

Saara Ilvessalo berättar om trakasserierna vid Åbo Akademi

6:41