Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rekordlåg fosforbelastning i vattnet kring Hangö i fjol - ny rapport visar att havsvattenkvaliteten har blivit bättre

havsstrand och solgitter
Bildtext Fosforutsläppen i haven kring Hangö var historiskt låga ifjol.
Bild: Monica Slotte / Yle

En ny rapport visar att fosforhalterna i Hangö havsområde har minskat. Rapporten är sammanställd av Västra Nylands vatten och miljö och kontrollerna har gjorts under fjolåret.

Vattenkvaliten i haven kring Hangö är bättre än på länge. En ny rapport konstaterar att både fosforhalterna och kvävebelastningen har minskat betydligt.

– Det här är en bra sak, det visar att reningsverken har lyckats rena avloppsvattnet bättre och att belastningen har minskat, säger Tiina Asp, sakkunnig på Västra Nylands vatten och miljö.

De största enskilda punktbelastarna i området söder om Hangö är Hangon Puhdistamo och Stormossens reningsverk. De här två står för så gott som alla fosfor- och kväveutsläpp i området.

hav och himmel när ett stort åskmoln närmar sig.
Bildtext En regn- och åskfront närmar sig provtagare i Hangö i juni 2021.
Bild: LUVY / Arto Muttilainen

Historiskt låg fosforbelastning

I fjol låg fosforbelastningen på omkring 2 kilogram per dygn vilket är den bästa siffran på tio år. Fosforbelastningen har under åren 2018-2021 rört sig omkring 3 kilogram per dygn.

Även kväveutsläppen har minskat betydligt under de senaste åren. 2018 var kvävebelastningen ca 200 kilogram per dygn, men ifjol låg siffran på 100 kilogram per dygn.

Det norra havsområdets enda punktbelastare är numera Forcit och fabrikens kvävebelastning har minskat kraftigt jämfört med situationen i början av 2000-talet.

Läget sämre i Bengtsår

Vattenkvaliteten i det mera skyddade området kring Bengtsår var, som under tidigare år, kontrollområdets bottennotering trots att punktbelastning inte har letts till området sedan 2014.

Syreläget i havsområdets djupa delar förblir dåligt under somrarna och i fjol var syreläget mycket dåligt i det bottennära vattnet. Även fosforhalterna var förhöjda eftersom fosforn lösts från bottensedimenten.

Bild av golvvärmeslingor som leder ner från bryggan till havsytan.
Bildtext Fosfor- och kvävebelastningen har minskat betydligt i haven utanför Hangö, men i Bengtsår är syrenivån i havsområdets djupa delar fortfarande dålig. Arkivbild.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

De som belastar havet deltar i kontrollen

Rapporten som kommer från Västra Nylands vatten och miljö utgår ändå från en så kallad samkontroll. De kontrollskyldiga i fjol var affärsverket Hangö vatten, Hangon Puhdistamo, Hangö stad och Forcit. Hangö hamn deltog frivilligt i kontrollen av några provplatser utanför Västra hamnen och Yttre hamnen.

Företaget Visko Teepaks kontrollskyldighet upphörde 2018, men vattenkvaliteten i området kring Bengtsår kontrollerades frivilligt i fjol på fyra olika platser.

Humushaltigt vatten från myrar

Förutom punktbelastningen påverkas havsområdet av diffus belastning, som kommer från de omkringliggande markerna. I närheten av Hangö havsområde finns inga större jordbruksområden, vilket betyder att jordbrukets andel av belastningen är liten. Till strandvattnen rinner ändå en betydande mängd humushaltigt vatten från de dikade myrområdena.

Till följd av de starka strömmarna påverkas området också av allmäntillståndet i såväl norra Östersjön som västra Finska viken.

Källa: Pressmeddelande från Västra Nylands vatten och miljö, telefonsamtal till sakkunnig Tiina Asp.