Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Drunkningar dubbelt vanligare i Finland än i Sverige trots minskande trend – koppling till hjärtsjukdomar i över hälften av fallen

En kvinna simmar.
Bildtext En stor del av drunkningsolyckorna skedde i samband med ett dopp. Många av olyckorna hade koppling till hög ålder, sjukdomar eller alkohol.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Olycksutredningscentralen poängterar att levnadsvanor och tillvägagångssätt påverkar risken för att drunkna i högre grad än en enskild felbedömning. Centralen listar åtta råd för att förebygga olyckor.

Antalet personer som drunknar i Finland har minskat genom åren, men fortfarande drunknar dubbelt fler i Finland än i Sverige och Norge sett till befolkningsmängden.

Olycksutredningscentralen har sammanställt en översikt över alla drunkningsolyckor som inträffade 2021. I statistiken framhävs bland annat ålder, alkohol och sjukdomar.

Sammanlagt 165 drunkningsolyckor motsvarade utredningens definition och togs med i sammanställningen.

Grafen visar antalet drunkningar enligt kategori. Vanligast var simning, med 55 drunkningar, 41 personer hade fallit i vattnet från stranden, 32 personer fallit i från en båt, 25 gick genom isen och de övriga drunkningarna hade koppling till bland annat badkar, vägtrafik eller dykning.

Enligt uppdelningen drunknade flest, 55 personer, i samband med dopp eller simning. 41 personer föll oavsiktligt i vattnet från en strand eller en brygga, medan 32 personer hade fallit från vattenfarkoster, i första hand roddbåtar. 25 personer drunknade efter att ha gått genom isen.

Enstaka personer drunknade i exempelvis badkar, i samband med vägtrafikolyckor eller dykning.

Koppling till hjärtsjukdomar i över hälften av fallen – alkohol också vanligt

Översikten visar att en stor del av personerna som drunknade var seniorer. Hälften av de som drunknade var över 67 år.

Hela 82 procent var män.

Strax över hälften (56 procent) av personerna som drunknade i fjol hade hjärtsjukdomar. Enligt Olycksutredningscentralen är hjärtsjukdomar en klar riskfaktor eftersom symtom kan uppstå i vattnet. Översikten inkluderar endast sådana fall där man bedömer att personen kunde ha överlevt om symtomen hade uppkommit på land, sjukdomsattacker som direkt har lett till döden har alltså inte inkluderats.

Alkohol är också en återkommande riskfaktor. Nästan hälften (44 procent) av alla som drunknade hade en alkoholhalt på över 0,5 promille i blodet. En klar majoritet av dem var kraftigt berusade, med en promillehalt på över 1,2.

Levnadsvanor påverkar drunkningsrisken – så här förebygger du olyckor

Olycksutredningscentralen bedömer att drunkningsolyckor i första hand inte handlar om felbedömningar i vissa situationer, utan mer om levnadsvanor och tillvägagångssätt.

Därför listar centralen åtta punkter för hur man kan förebygga drunkningsolyckor:

  1. Lev hälsosamt.

  2. Identifiera dina egna och dina närståendes hälsoproblem och åldrande samt beakta dem i din verksamhet.

  3. Se till att det finns en person som kan hjälpa i närheten.

  4. Skaffa en stadig CE-märkt båt.

  5. Bygg stranden och bryggan så att de är säkra.

  6. Gör användning av flytväst till en vana redan i ung ålder.

  7. Undvik att vistas i vattnet eller i närheten av vattnet när du är berusad.

  8. Var medveten om isens tjocklek.