Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Beslutet om Riksarkivets framtid i Vasa drar ut på tiden

Soila Ojanen tutkii asiakirjoja Kansallisarkistossa.
Bild: Sakari Piippo / Yle

På torsdag ska arbetsgruppen som utrett framtiden för Riksarkivet i Vasa lämna in en rapport till ministeriet. Något klart ställningstagande för eller emot en flytt från Vasa väntas inte i det här skedet.

Den 19 maj tillsatte Undervisnings- och kulturministeriet en arbetsgrupp med uppgift att utreda vilka alternativ det finns för Riksarkivet i Vasa.

Bakgrunden är att Riksarkivets nuvarande utrymmen på Magasingatan i Vasa är i behov av omfattande renoveringar för att kunna garantera de gamla dokumentens hållbarhet. Huset som ägs av Vasa stad är dessutom till salu.

Ett av alternativen som lagts fram är att Riksarkivet skulle flytta bort från Vasa och flytta omkring 11 000 hyllmeter material från verksamhetsstället i Vasa till Riksarkivets andra verksamhetsställen i landet

Det här förslaget har stött på hårt motstånd i Österbotten.

Ett annat alternativ är att det byggs en ny verksamhetspunkt i Vasa där både tjänster och historiska handlingar skulle få plats.

Inget ställningstagande

I arbetsgruppen som utreder de olika alternativen sitter bland annat Vasas stadsdirektör Tomas Häyry, landskapsdirektör Mats Brandt och Ole Norrback. Ordförande är Atte Jääskeläinen, överdirektör vid Undervisnings- och kulturministeriet. Inom gruppen har man kommit överens om att det endast är ordförande som kommenterar arbetet innan slutrapporten är klar.

Då Yle Österbotten når Jääskeläinen på tisdag kväll konstaterar han att inget beslut har fattats gällande de olika alternativen. En rapport ska lämnas över till ministeriet på torsdag, men något direkt ställningstagande för eller emot en flytt från Vasa väntas inte i det här skedet.

Diskussion om artikeln