Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Många avhopp då omsusad stiftelse valde ny styrelse – ordförande: "Jag har svårt att ta ställning till det som har varit och vill blicka framåt"

Uppdaterad 23.06.2022 06:04.
Fasaden av ett flervåningshus med balkonger.
Bildtext Stiftelsen äger bland annat enrummare i Kristinagården i Södra Haga i Helsingfors.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Efter kaotiska år vill Stiftelsen Svenska Blindgårdens nya styrelseordförande blicka framåt. Transparens och öppenhet är vägen framåt, säger Joakim Flinck.

Det blåser nya vindar på Stiftelsen Svenska Blindgården. Stiftelsen valde ny styrelse i måndags och av sex medlemmar är fem nyvalda.

En av dem är Joakim Flinck som framöver ska fungera som styrelseordförande.

– Vi har haft vårt första möte. Det gick i konstruktiv anda och alla är överens om att det finns goda förutsättningar att jobba tillsammans och få stiftelsens verksamhet tillbaka i rätt riktning, säger Flinck.

Under det gångna året har Svenska Yle vid flera tillfällen rapporterat om oegentligheter. Patent- och registerstyrelsen har också granskat stiftelsen och konstaterat att det funnits tydliga brister i verksamheten.

– Stiftelsen har förekommit i media och det har funnits tydliga samarbetsproblem i den tidigare styrelsen. Men jag har svårt att ta ställning till det som har varit och vill blicka framåt.

Många nya namn

I styrelsen får Flinck sällskap av vice ordförande Eira Palin-Lehtinen. Johan Aura och Ulla Wiklund är också nya i styrelsen. Leif Karp är den enda tidigare medlemmen som fortsätter.

Den nyutnämnde verkställande direktören Roy Siljamäki förstärker också ledningen. Han ska bland annat ha det dagliga ansvaret för stiftelsens 29 hyreslägenheter, det arbetet låg tidigare på styrelseordförandens bord.

– Det behövs en kraft som tar tag i det här och därför anser vi att det behövs en vd. Men helhetsansvaret för till exempel bostäderna ligger fortfarande hos styrelsen, säger Flinck.

Efter sommaren ska styrelsen jobba fram en ny verksamhetsstrategi.

– Vi står inför mycket jobb; att sätta oss in i stiftelsens angelägenheter och frågor som rör synskadade. Men förutsättningarna är utmärkta för att förverkliga stiftelsens målsättningar framöver.

Kaotiska åren i backspegeln

Tidigare i år slog Patent- och registerstyrelsen fast att stiftelsens avgående styrelse har försummat förvaltningen och misslyckats med att organisera verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Stiftelsens avgående ordförande Ralf Blomqvist kritiserades internt för att ta egenmäktiga beslut och hemlighålla information för resten av styrelsen.

Stiftelsens nya ordförande säger att transparens och god kommunikation är vägen framåt.

– Framöver vill vi vara tydliga med vad som är våra strategier och öka öppenheten kring ansökningar och andra beslut. Vi bedömer att det är vad stiftelsen behöver, säger Flinck.