Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

ÅA-rektor om fallet av sexuella trakasserier: "Arbetsgivarens ansvar kan inte sträcka sig hur långt som helst till privatlivet"

Uppdaterad 23.06.2022 11:10.
Mikael Lindfelt
Bildtext Enligt rektor Mikael Lindfelt fattar Åbo Akademi beslut om vad som ingår i arbetsgivarens ansvar på juridisk basis och genom bedömning.
Bild: Arash Matin / Yle

En anställd vid Åbo Akademi blev sexuellt trakasserad av en kollega. Händelsen inträffade på personernas fritid och därför anser Akademin att de inte har befogenheter att ingripa.

En anställd vid Åbo Akademi utsatte en kollega, Saara Ilvessalo, för sexuella trakasserier. Det kom fram då Ilvessalo skrev ett inlägg om händelsen på sociala medier.

Arbetsgivaren, det vill säga Åbo Akademi, valde att inte ta till disciplinära åtgärder i fallet. Rektor Mikael Lindfelt ville inte kommentera ärendet på tisdagen, men möter Yle Åboland för intervju på onsdag.

– Det är ett olyckligt fall, ett väldigt beklagligt fall, säger Mikael Lindfelt.

Enligt Lindfelt finns det anvisningar om hur man ska gå till väga vid trakasserier på Åbo Akademis webbplats. Dem borde alla i personalen känna till, säger Lindfelt.

– Vi har klara processer vid trakasserier. Är det ett fall där det finns skäl till en anmälan så ska man göra en, säger Mikael Lindfelt.

Lindfelt kommenterar inte hur ofta Akademin får anmälningar om trakasserier eller om det kommit in flera anmälningar efter det aktuella fallet.

"Detta var inte arbetsrelaterat"

Efter att Saara Ilvessalo kontaktat arbetsgivaren anmäldes ärendet och en utredning inleddes.

– Oberoende parter har gjort utredningen omsorgsfullt och kommit fram till att det inte leder till disciplinära åtgärder i det här aktuella fallet, säger Mikael Lindfelt.

Varför gör man en sådan bedömning?

– Det baserar sig på den omfattande och oberoende utredningen. Då jämför man och ser, framförallt knutpunkten om var arbetsgivarens ansvar är då det gäller personens agerande. I det här fallet har man konstaterat att det tydligt skedde på fritiden. Då är slutsatsen att det från arbetsgivarens sida inte föranleder disciplinära åtgärder.

Varför kommer ni till slutsatsen att fritiden inte hör till arbetsgivarens befogenheter?

– Arbetsgivarens ansvar kan inte sträcka sig hur långt som helst till människors privatliv. Det finns en gräns. I detta fall var bedömningen den att detta inte var arbetsrelaterat, utan det var två kolleger som träffades på fritiden.

Om det här påverkar relationen och stämningen på arbetsplatsen, är det någonting arbetsgivaren måste ta tag i?

– Givetvis, och det är det vi tar tag i. Utredningen har behandlats och arbetsenheten har erbjudits stöd. Fortsättningsvis är vi skyldiga att se till att personerna i den här arbetsmiljön kan få stöd. Det är ingen motsats till att slutsatsen av utredningen blev det här.

– Vi har erbjudit möjlighet till stöd längs hela processen. Då är det upp till personen själv att ta emot, eller inte ta emot stödet.

Nu är följande steg att se till att de som jobbar i enheten kan få arbetsro igen, kan få förtroende för varandra och att vi kan få en arbetsmiljö där det här inte sker igen

― Mikael Lindfelt

"Det är ingenting som kan överklagas"

Enligt Mikael Lindfelt kan han inte garantera att alla på universitetet känner till hur man går till väga om man utsätts för trakasserier, men information om hur man gör finns lättillgänglig för personal och studerande.

– Vi är ambitiösa då det kommer till att garantera medarbetares och studerandes likabehandling och trygghet på arbetsplatsen. Vi är väldigt måna om att kunna göra det på bästa möjliga sätt.

Det är viktigt att göra utredningar om trakasserifall och ta dem på allvar, säger Lindfelt.

– Det betyder inte att det alltid blir ett visst utfall efter en utredning. Det är kanske här det uppstår missförstånd.

Utredningen avgjorde att man inte tar till disciplinära åtgärder, och det beslutet kan de inblandade parterna inte göra något åt, säger Lindfelt.

Vad händer om man inte är nöjd med beslutet?

– Då är man inte nöjd, men det är ingenting som kan överklagas i det fallet. Nu är följande steg att se till att de som jobbar i enheten kan få arbetsro igen, kan få förtroende för varandra och att vi kan få en arbetsmiljö där det här inte sker igen.

Mikael Lindfeldt: Arbetsgivarens ansvar kan inte sträcka sig hur långt som helst till människors privatliv - det finns en gräns. - Spela upp på Arenan