Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen lade fram ändringar i utlänningslagen – "sannolikt ogrundade" asylansökningar ska kunna förkastas redan vid gränsen

Gränsmärke vid Finlands riksgräns.
Bild: Heikki Haapalainen / Yle

Regeringen har presenterat förslag till ändringar i utlänningslagen. Ändringarna gör det möjligt att införa så kallat gränsförfarande, för att effektivare kunna hantera migration och eventuella hybridoperationer vid gränsen.

Tanken är att statsrådet ska kunna besluta om gränsförfarande ifall exceptionellt många personer anländer till Finland under kort tid, eller om Finland utsätts för hybridpåverkan som utnyttjar migration.

Gränsförfarandet innebär att asylansökningar som sannolikt är ogrundade snabbt kan behandlas genast vid gränsen eller i dess närhet, heter det i ett pressmeddelande från Inrikesministeriet.

Gränsförfarandet baserar sig på EU-lagstiftning och kan tillämpas om sökanden till exempel har kommit från ett säkert land eller på något annat sätt lämnat in en uppenbart ogrundad ansökan.

Exakt hur man vid gränsen ska kunna skilja åt "sannolikt ogrundade" eller "uppenbart ogrundade" asylansökningar från mer välgrundade ansökningar är ändå oklart. Trots gränsförfarandet ska asylansökningarna prövas individuellt, grundligt och rättvist, heter det.

Inrikesminister Krista Mikkonen (Gröna) uppger i samma pressmeddelande att tröskeln för att införa gränsförfarandet ska vara hög och "förfarandet ger inte rätt att ta genvägar i asylprocessen".

Del av omfattande lagpaket

Gränsförfarandet ska kunna införas under normala förhållanden. Då undantagsförhållanden råder i Finland tillämpas beredskapslagen, där regeringen också har föreslagit ändringar.

Viktigast är en ny föreslagen definition på undantagsförhållanden, till exempel då just gränssäkerheten är hotad. Regeringen och oppositionen är fortfarande oense om hur lagen ska formuleras och hur sträng den ska vara.

I nuläget finns det en risk att riksdagen inte hinner behandla alla lagändringar före sommarpausen, såvida inte sommarpausen skjuts upp eller förkortas.

Vanligtvis brukar riksdagen ta sommarpaus veckan efter midsommar, men nu är riksdagen beredd att samlas till plenum både den 4 och den 7 juli om det behövs.