Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lagligt att stänga alla gränsövergångar vid hybridhot, säger grundlagsutskottet

Uppdaterad 22.06.2022 20:07.
Ett stoppmärke vid Niirala gränsövergång. I bakgrunden körfiler som är tomma på fordon.
Bildtext Gränsövergångsstället vid Niirala.
Bild: Heikki Haapalainen / Yle

Finland kan lagligen stänga alla sina gränsövergångar, om det är nödvändigt. Det säger grundlagsutskottet i sitt utlåtande om nya gränsbevakningslagen. En hybridoperation kan vara en sådan situation.

Att stänga alla gränsövergångar samtidigt kan vara lagligt, om det är absolut nödvändigt. Men Finland måste ändå kunna erbjuda personer möjlighet att söka asyl och trygga finländska medborgares rätt till in- och utresa.

Det anser riksdagens grundlagsutskott, som har kommit med sitt utlåtande om den nya gränsbevakningslagen i dag.

Mats Löfström (Åländsk Center), medlem i grundlagsutskottet och Svenska riksdagsgruppen, beskriver utlåtandet till Svenska Yle så här:

– Grundlagsutskottet säger att man under en mycket kort tid under verkligt exceptionella omständigheter kan fatta ett beslut om att stänga gränsövergångarna för att säkerställa att det finns verktyg mot en sådan hybridoperation som vi hoppas att aldrig någonsin kommer att inträffa.

"Justitiekanslern har en viktig roll"

Beslut om exceptionella åtgärder skulle fattas av regeringen i samråd med justitiekanslern.

– Justitiekanslern har en viktig roll i att säkerställa att det är så nödvändigt som grundlagsutskottet säger. Vi har sagt att det här är en exceptionell åtgärd och att den ska vara under en kort tid, men under de förutsättningarna så är lagförslaget förenligt med grundlagen, säger Löfström.

Tre ledamöter i grundlagsutskottet, Anna Kontula (VF), Bella Forsgrén (Gröna) och Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna) anmälde avvikande åsikt. Enligt dem har utskottet i sitt utlåtande inte gett tillräckliga argument för att en stängning av alla gränsövergångar skulle vara berättigat.

De tre ledamöterna pekar på det stycke i utlåtandet som välsignar en att man kortvarigt helt och samtidigt stänger alla gränsövergångar, trots att utskottet gör det tydligt att ett sådant förfarande kan vara lagligt endast under ytterst exceptionella förhållanden.