Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Forskarföreningen vid Åbo Akademi om de sexuella trakasserierna: "Akademin flyr sitt ansvar och tar inte tillräckligt tag i problematiken"

Uppdaterad 23.06.2022 11:44.
Åbo Akademis logo på en glasdörr
Bildtext Forskarföreningen vid Åbo Akademi är kritisk till situationen. Arkivbild.
Bild: Yle/Andy Ödman

Fallet Saara Ilvessalo delar åsikterna. De sexuella trakasserierna har skett utanför arbetstid och en oklar policy gör situationen svår att tolka. Ilvessalo ville inte lösa fallet genom medling utan kräver att Akademin gör en tydlig linjedragning.

Trakasserierna har skett på en efterfest efter ett möte och på en informell fest, säger Saara Ilvessalo, universitetslärare vid Åbo Akademi. Enligt Ilvessalo ska en kollega ha börjat tafsa på henne. Personen förstod inte att beteendet var fel när Ilvessalo sa emot.

Arbetsgivaren, i det här fallet alltså Åbo Akademi, har valt att inte vidta åtgärder eftersom händelserna skett utanför arbetstid.

Var går gränsen för vad som räknas som arbetstid? Bland forskande och undervisande personal kan arbetstiderna variera mycket. När gränsen mellan arbete och fritid är flytande är den svår att slå fast.

Bild av en skylt där det står Åbo Akademi.
Bildtext Är allt som händer utanför arbetsplatsen fritid?
Bild: Cecilia Juuti / Yle

Målet är att den som blivit utsatt för olämpligt beteende ska kunna känna sig hörd och att personens upplevelse har tagits på allvar, säger Camilla Kronqvist, vice förtroendeman vid Åbo Akademis Forskarförening.

– Helt tydligt har vi en situation där det inte har diskuterats tillräckligt med den berörda personen, säger Kronqvist.

Camilla Kronqvist är också universitetslärare vid Åbo Akademi. Inom ÅA som arbetsgemenskap känner Kronqvist inte heller till att man skulle ha tagit upp saken.

– En djupare diskussion om fria sammanhang, likt det här, måste föras, säger Kronqvist.

Enligt Kronqvist har Åbo Akademi skött situationen klumpigt och anser att en lösning till fallet ännu inte finns. Den nu svåra gränsdragningen mellan arbetstid och fritid ska inte få ge liv åt fler situationer som den här.

På andra arbetsplatser kanske arbetstiden är klarare, men så är inte fallet med forskande och undervisande personal vid universitet, säger Kronqvist.

"På sin plats med en diskussion om ämnet"

Kronqvist säger att hon gärna skulle höra en diskussion föras om ämnet inom universiteten. Det är dags att aktualisera en mera allmän problematik.

– Problematiken är vad som händer dels mellan universitetets väggar, dels utanför, vilket för det här fallet är aktuellt, säger Kronqvist.

Camilla Kronqvist, universitetslärare i filosofi och etik.
Bildtext Camilla Kronqvist, universitetslärare i filosofi och etik. Arkivbild.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

Kronqvist vill se att speciellt forskande och undervisande personal inser att det egna ansvaret sträcker sig utanför arbetsplatsen och de vanliga arbetstiderna.

Fallet har nu inte tagits upp på arbetsplatsen på ett sådant sätt som skulle vara befogat, säger Kronqvist.

"Jag har märkt en förändring"

Kronqvist säger att det blivit vanligare med idéer om aktiviteter utanför arbetstid i ett försök att öka trivseln på arbetsplatsen. Om man motverkar sexuella trakasserier på arbetsplatsen så borde det också sträcka sig till sådana aktiviteter, säger hon.

Till arbetsmiljön har redan tidigare hört en mängd aktiviteter som inte klart placerar in sig i arbete eller fritid; postseminarier då man går ut på öl efter forskarseminarier, konferensmiddagar, disputationsfester, restaurangbesök med gästande forskare och så vidare. Det som är nytt är att arbetsgivaren själv introducerar sådana tillfällen.

Att det är fråga om ett litet universitet och att kretsarna är små gör situationen bara mera problematisk, enligt Kronqvist.

– Det kan råda en extra stor rädsla för att man kan drabbas negativt av att man tar upp en sak.

Men problematiken gäller inte bara mindre universitet, utan alla universitet.

– Personer som ställs inför dessa situationer vet ofta inte vad de ska göra, säger Kronqvist.

Situationer som den här och andra liknande situationer är aldrig lätta att lösa. Det kräver ett väl utvecklat omdöme. Det krävs också uppfinningsrikedom och initiativförmåga för att på ett bra sätt lösa problematiken, säger Kronqvist.

Förtroendeman Camilla Kronqvist är kritisk: "Situationen ger blandade signaler" - Spela upp på Arenan