Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sura sulfatjordar och utsläpp av tungmetaller kan bekämpas med underbevattning: "Mera skörd med mindre insatser"

En man står vid en grön åker.
Bildtext Stefan Östman har lång erfarenhet av underbevattning. Enligt honom är resultaten överraskande.
Bild: Jasmine Urwäder / Yle

Underbevattning, växtföljd och kvävefixering. Bland annat det fick ett hop jordbrukare höra om på fältträffen på Söderfjärden i Vasa.

Jordbrukare Stefan Östman har sedan 2010 deltagit i ett projekt där man testat underbevattning av grödor. Denna metod ska minska att det uppstår sura sulfatjordar och att det läcker tungmetaller ut från åkrarna.

– Via underbevattning så släpps inte tungmetaller ut i vattendragen och så kan man höja skörden med mindre gödsel, konstaterar han.

– I det här fallet har vi pumpat in vatten i dräneringssystemet och på det sättet gett växterna vatten underifrån direkt till rötterna.

En man står vid ett stort dräneringsrör och håller i ett mindre rör.
Bild: Jasmine Urwäder / Yle

Östman redovisade för metoden på Söderfjärden i Vasa för ett gäng intresserade jordbrukare. Enligt honom fungerar metoden utmärkt.

– Jag kan säga att det varit noll utsläpp av tungmetaller och skadliga ämnen där.

– Det som har överraskat mest är att det kan ge så mycket mera skörd med mindre insatser. Man kan sätta 30 procent mindre kväve och tillföra bara vatten och ändå får man en bättre skörd.

Pumpen drivs av två solpaneler. Den pumpar då solen lyser och slutar pumpa då det är molnigt.

– Då är det också mindre avdunstning från marken. Jag måste säga att jag varit riktigt nöjd.

Växtföljden också viktig för att bevara näringsämnen i jorden

Allt fler jordbrukare har också blivit intresserade av växtföljd och att inkorporera det i sin odling. Enligt Ulrika Wikman, som är ekorådgivare på Pro Agria Österbotten, är det här något som redan är vardagsmat för ekoodlare.

– Där är det satt i system och där finns det bestämda regler i hur många år i rad du får ha respektive gröda efter varandra, så att det inte blir en monokultur, konstaterar hon.

En kvinna visar upp ett plakat åt två män bredvid henne. Framför dem finns en jordgubbslåda med ogräs i som placerats på ett bord.
Bildtext Ulrika Wikman berättade om växtföljd och kvävefixering för några jordbrukare under en fältträff på Söderfjärden.
Bild: Jasmine Urwäder / Yle

Att tänka på växtföljden är viktig på många sätt.

– Markstrukturen förbättras, du hämtar upp näring längre ner från marken och du fixerar kväve med hjälp av baljväxterna. Allting gör att marken mår bättre, sjukdomstrycket är lägre, ogrästrycket är lägre, säger Wikman.

– Du får en mångfald i odlingen och en bra struktur på marken utan bearbetning. Man låter den biologiska bearbetningen sköta en del.

Under fältträffen pratade hon mycket om olika växters rötter och på vilket sätt de är viktiga för jorden.

– Rötterna är det som hjälper till att hålla strukturen i marken. Det finns en stor mikrobmassa i marken. Allt som befrämjar livet i marken gör att tillgängligheten och näringen till grödorna blir mycket bättre och det hjälper att höja intaget av näring och då är du mindre beroende av att ta in näring utifrån, det vill säga köpgödsel.