Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Forskare: Coronavaccinerna räddade 20 miljoner liv på global nivå under ett års tid – samtidigt kunde mer ha gjorts för utvecklingsländerna

Vaccinationsflaskor i fabrik.
Bildtext Coronavaccin som tillverkas i en fabrik.
Bild: AOP

Utan coronavaccinerna skulle det ha skett cirka 20 miljoner fler coronadödsfall mellan december 2020 och december 2021, alltså under det första året som vaccinerna var tillgängliga. Det uppskattar en färsk vetenskaplig studie.

Vaccinexperten Hanna Nohynek vid Institutet för hälsa och välfärd är glad över resultatet.

– Det är ett utmärkt resultat och det bekräftar det experter betonade redan i början av pandemin: att det var viktigt att se till att de som löper störst risk för allvarlig covid-19 ska prioriteras i vaccinationerna.

Hon tillägger att utan det snabba utvecklandet av coronavaccinerna och en väl riktad vaccination så skulle antalet dödsfall ha varit mycket större.

Oliver Watson är en av skribenterna till den aktuella studien, som publicerades i natt i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Infectious Diseases, och forskare vid Imperial College London i Storbritannien.

Han påpekar att det inte var helt lätt att komma fram till hur många liv som räddats globalt till följd av vaccinerna.

Det var flera faktorer man tog i betraktande i den matematiska modell man byggde upp – bland annat vaccinationstäckningen i olika länder och vilka specifika vacciner som getts, och i hur stor utsträckning.

– Vaccinerna har en direkt skyddande effekt mot infektion, men också en viss indirekt skyddande effekt, i och med att de bromsar smittspridningen i befolkningen, säger han.

Den direkta skyddande effekten beräknades ha stått för 79 procent av de räddade liven, och den indirekta effekten för 21 procent.

Forskarna räknade dessutom med överdödligheten i olika länder – alltså hur många fler dödsfall som hade skett jämfört med normalt.

I rika länder eller i länder där inkomsterna är på hög medelnivå (till exempel Sydafrika, Vietnam, Marocco och Filippinerna) lyckades man undvika 12 miljoner dödsfall. Det är fler dödsfall än hos länder där inkomsterna är lägre.

– Det här beror delvis på att rikare länder fick fler effektiva mRNA-vacciner såsom de från Pfizer och Moderna, men att man också var noga med att ha strikta restriktioner fram tills dess att vaccinationstäckningen var relativt hög.

Fattigare länder fick färre vaccindoser än vad målet var

Samtidigt bidrog Covax-programmet som distribuerade vacciner till fattigare länder till att rädda 7,5 miljoner liv. Det är ett mycket gott resultat, konstaterar Oliver Watson. Han tillägger ändå att siffran kunde ha varit betydligt högre om de fattigare länderna hade fått fler vaccindoser snabbare.

– Våra resultat visar att så mycket mer kunde ha gjorts. WHO satte som mål att minst 40 procent av befolkningen i varje land skulle vara vaccinerad i slutet av år 2021. Målet uppnåddes inte. Om man hade uppnått det så skulle 20 procent av de personer som dött till följd av covid-19 i fattigare länder, istället ha hållits vid liv, säger Watson.

Han tillägger att världen måste göra bättre ifrån sig nästa gång.

– Vi måste bli mer medvetna om orsakerna till att vi inte lyckades dela ut vaccinerna på ett så solidariskt sätt som möjligt, så att vi kan dra lärdomar inför när följande pandemi slår till, betonar han.

Forskare: Coronavaccinerna räddade 20 miljoner liv på global nivå under ett års tid - Spela upp på Arenan