Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ukraina och Moldavien beviljas kandidatstatus i EU – Georgien också möjlig som kandidat, efter reformer

Uppdaterad 24.06.2022 00:37.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Frankrikes president Emmanuel Macron och Europeiska rådets ordförande Charles Michel.
Bildtext Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron och Charles Michel presenterade beslutet på torsdagskvällen.
Bild: Dursun Aydemir / AOP

EU-toppmötet har godkänt Ukraina och Moldavien som kandidatland att bli medlemmar i EU. Väg banades också för Georgien, men av dem krävs det ännu reformer före kandidatstatus kan bli aktuellt.

Det innebär alltså att processen för att bli EU-medlemmar kan inledas för de två länderna. Processen förväntas ändå ta flera år.

För att bli fullvärdiga medlemmar måste kandidatländerna uppfylla en rad ekonomiska och politiska kriterier samt förbinda sig att följa rättsstatsprincipen och demokratiska principer. Till exempel i Ukrainas fall kommer det behövas arbete för att åtgärda korruptionen i statsapparaten.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gratulerar ländernas presidenter på Twitter och skriver att det är en bra dag för Europa.

"Era länder är en del av den europeiska familjen", skriver hon.

Europeiska rådets ordförande Charles Michel kallar å sin sida beslutet historiskt, och slår fast att EU, Ukraina och Moldavien hör ihop.

Både Moldaviens president Maia Sandu och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kallade även de beslutet historiskt strax efter förkunnandet.

Förutom kandidatstatus för Ukraina och Moldavien tog Georgien också ett kliv närmare EU på torsdagen. Enligt Charles Michel är EU beredd att bevilja Georgien kandidatstatus, då några reformer har gjorts i landet.

Hårt arbete för att uppnå anslutningskriterierna

På den presskonferens som följde efter beslutet konstaterade EU-ordförandelandet Frankrikes presidenten Emmanuel Macron att det sänder en mycket stark signal till Ryssland att EU-blocket stöder Kievs västvänliga aspirationer.

Kommissionsordförande Ursula von der Leyen sa för sin del att hon var väldigt nöjd med beslutet men att det också innebär att länderna nu måste jobba hårt för att uppfylla anslutningskriterierna

- Jag är övertygad om att de kommer att agera så snabbt som möjligt och arbete så hårt som möjligt för att genomföra de nödvändiga reformerna, sa von der Leyen under presskonferensen och tillade att det måste ske inte bara för att EU kräver det, utan för att dessa reformer är bra för länderna och för deras medborgare.

Beskedet att de 27 EU-länderna enhälligt godkänner de nya kandidatländerna kom efter att toppmötet också hade diskuterat läget för de länder på västra Balkan som har önskat ansluta sig till EU.

Inga genombrott rapporterades på torsdagen om Nordmakedoniens anslutningsprocess, som har stoppats av Bulgarien.

Marin drog en lans för Albanien och Nordmakedonien

Statsminister Sanna Marin sa då hon anlände till mötesplatsen att Finland anser att man borde inleda medlemskapsförhandlingar med kandidatländerna Albanien och Nordmakedonien eftersom de systematiskt har genomfört reformer. Att Bulgarien blockerar detta betecknade hon som en ohållbar situation.

- Vi stöder att det finns kriterier och att man kan gå vidare genom att fullfölja dem. EU bör vara transparent och trovärdig i sin utvidgningspolitik, fastslog Marin.