Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

45 långtradare fiskavfall importerades olagligt från Danmark – kunde blivit hälsokatastrof

Uppdaterad 28.06.2022 13:53.
Tullin infotilaisuus Kokkolassa 28.6.2022
Bildtext Tullen utreder en exceptionell serie brott som handlar om smuggling av förorenad, animalisk foderråvara.
Bild: Ari Vihanta / Yle

Ett österbottniskt företag har sålt 1,3 miljoner kilo pälsdjursfoder som importerats illegalt från Danmark till Finland.

Tullen har genomfört en förundersökning av ett österbottniskt pälsdjursfoderkök som olagligt importerat animalisk foderråvara från Danmark. Fodret levererades till omkring 50 pälsfarmar i Österbotten under våren och sommaren 2021.

– Det är ett stort fall för Tullen eftersom mängden är så stor. Dessutom har risken med själva produkten som importerats också varit rätt så stor, säger Tommi Hartman som lett utredningen från Tullens sida.

Fodret ska ha importerats från en potentiellt covid-kontaminerad pälsdjursfarm i Danmark. Livsmedelsverket bedömer att importen har medfört allvarlig risk för spridning av corona, salmonella och fisksjukdomar.

En man med blå kavaj och blå skjorta tittar in i kameran.
Bildtext Överinspektör Tommi Hartman har lett undersökningen från Tullens sida.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

När härvan började nystas upp, fick de finländska myndigheterna ta hjälp av sina danska kollegor, eftersom brottsmisstankarna riktades mot det företag som exporterat fiskavfallet.

En stor foderexport från Danmark blev aktuell då minkfarmningen upphörde i Danmark till följd av ett covidutbrott i minkfarmerna. En del av fodret gick att använda till biobränsle, men en stor del hoppades danskarna kunna exportera till länder med fortsatt minkuppfödning.

Ingen spridning av sjukdomarna

Enligt Livsmedelsverket verkar inga smittor ha spridits till följd av avfallsimporten till Finland.

– Någon spridning av sjukdomar har inte bevisats, men att man förorsakat risken är i sig ett brott då inget godkännande för importen getts från Livsmedelsverket, säger Sanna Toivanen, som är special sakkunnig på Livsmedelsverket.

På farmerna har man veterligen inte heller upptäckt någon störning i verksamheten till följd av fodret. Det var ändå länsveterinären som slog larm om misstankarna kring fodret efter ett rutinbesök.

Bägge parter borde ha varit medvetna om vilka krav som gäller för handel med den här typens vara. Slutkunderna, alltså de österbottniska pälsdjursfarmarna, har troligen inte gjort sig skyldiga till något brott.

Förvånade att det kunde ske

Från Livsmedelsverkets sida är man nöjd över att inga smittor verkar ha spridits till följd av avfallsimporten. Men samtidigt är man oroad över att en så storskalig verksamhet kunnat pågå, där man lyfter ett varningens finger för hur allvarliga konsekvenser det kan bli av motsvarande fall.

– Förutom risken att man kunnat ta in covidsmitta i pälsfarmerna, kunde också en rad sjukdomar som kan överföras via fodret ha spridits. Det finns en viss risk att dessa sjukdomar kunde ha spridits också till människor finns, säger Toivanen.

Enligt Livsmedelverket och Tullen har inget liknande brott tidigare begåtts i Europa.