Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Svenska Blindgården ska reda ut hur många av stiftelsens bostäder som inte hyrs ut till synskadade: "Med handen på hjärtat, jag vet inte", säger nya vd:n

Roy Siljamäki.
Bildtext I det här arbetsrummet ska Roy Siljamäki i egenskap av vd försöka förnya Stiftelsen Svenska Blindgården.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

Stiftelsen Svenska Blindgårdens nya vd Roy Siljamäki ska nu reda ut hur många av stiftelsens bostäder som hyrs ut i strid med stadgarna. Han antar att de flesta bostäder just nu inte hyrs ut till synskadade.

I ett litet kontor på femte våningen på Salomonsgatan 17 i centrum av Helsingfors ska en icke-fungerande stiftelse göras om till en som fungerar.

Den nyutnämnda vd:n Roy Siljamäki har ett massivt arbete framför sig. Han ska bland annat försöka reda ut vem som egentligen bor i Stiftelsen Svenska Blindgårdens bostäder.

Klart är i alla fall att det inte enbart är synskadade som bor där.

Mer om det här senare i artikeln.

Nästan hela styrelsen avgick

Som Svenska Yle rapporterade förra veckan har nästan hela styrelsen för stiftelsen nu avgått och ersatts av nya medlemmar. Den enda tidigare medlemmen som inte avgick är Leif Karp, som utsetts av Finlands Svenska Synskadade.
Styrelsemedlemmarna utses av de två organisationer som år 1948 grundade Blindgården. Det vill säga Finlands Svenska Synskadade och Svenska Blindskolföreningen.

I den nya styrelsen har Blindskolföreningen utsett ordförande Joakim Flinck, vice vd vid koncernen Algol, Johan Aura, kanslichef för Svenska folkskolans vänner samt ögonläkare Ulla Wiklund.

Finlands Svenska Synskadade har utsett styrelseproffset Eira Palin-Lehtinen, som själv är synskadad, och ska dessutom utse en tredje medlem senare. Styrelsen måste ha minst sex medlemmar.

Ska få ny adress

Roy Siljamäki valdes 2021 till styrelsemedlem i stiftelsen men tar nu över som vd. Blindgården har inte tidigare haft en vd.

Siljamäki är vd för Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö och ombud vid Silmäsäätiö.

Blindgården ska flytta till samma våning som de här stiftelserna på Salomonsgatan 17 A.

– Det finns inget flyttlass, bara dokument som är sparade i elektroniskt format. I slutet av sommaren ska stiftelsens namn finnas nere i entréhallen. Jag önskar alla välkomna hit, säger Siljamäki.

Tidigare var stiftelsens adress på Annegatan men det fanns ingen information om det i trapphuset.

Skylt vid ingången på Salomonsgatan 17 A i Helsingfors.
Bildtext Enligt Siljamäki ska det framgå på skylten i entréhallen att Stiftelsen Svenska Blindgården finns i huset.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

"Jag har en aning om att de flesta inte hyrs ut till synskadade"

Blindgårdens huvudsakliga ändamål är enligt stadgarna "att i av stiftelsen förvärvade lokaliteter bereda bostäder samt skol-, vård- och arbetsutrymmen i främsta rummet för svensktalande blinda personer, vilka äro finska medborgare samt att även i övrigt befrämja verksamheter, som gagnar här avsedda personer".

Svenska Yle kunde i maj 2021 avslöja att största delen av stiftelsens bostäder är uthyrda på den fria marknaden till vem som helst.

Stiftelsen har 29 bostäder, men det är oklart för vd Roy Siljamäki hur många av dem som hyrs ut till synskadade.

– Med handen på hjärtat, jag vet inte. Men jag har en aning om att de flesta inte hyrs ut till synskadade.

Vill inte uttala sig om någon kan tvingas flytta

Siljamäki ska nu kartlägga alla bostäder och ta reda på hur lämpliga de är för synskadade samt vem som hyr bostaden.

– Den här informationen tar jag med mig till styrelsens strategimöte och därefter ska vi utarbeta en ny strategi för bostäderna.

– Jag antar att strategin kommer att vara att sälja olämpliga bostäder. Möjligtvis skaffar stiftelsen nya bostäder där det finns behov av bostäder för synskadade.

Om någon som inte är synskadad bor i en bostad som ägs av Blindgården, måste personen i så fall flytta ut?

– Jag kan inte uttala mig så konkret. Vi tar det "case by case", säger Siljamäki.

Exakta adresser saknas

Exakta adresser finns inte i de dokument Siljamäki har men han vet namnen på husbolagen där bostäderna finns. Det krävs alltså en del detektivarbete för att kartlägga stiftelsens alla bostäder.

Delar av den tidigare styrelsen saknade insyn i hur uthyrningen av bostäder fungerar.

Ordförande Ralf Blomqvist ansvarade ensam för förvaltningen av bostäderna och fick 35 euro i månaden per bostad för jobbet.

Sammanlagt ska Blomqvist ha fått 1 250 euro i månaden för skötseln av stiftelsens bostäder.

Serviceboendet Kristinagården i Södra Haga i Helsingfors.
Bildtext Förutom bostäder i vanliga hus äger Blindgården också fem enrummare i Kristinagården i Södra Haga i Helsingfors.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

"Utdelningen borde vara klart över en miljon per år"

Svenska Yles granskning i fjol visade att stiftelsens utdelning var under en femtedel av vinsten åren 2015 till 2019. Ett revisionsprotokoll avslöjade att revisorerna oroades över att den låga utdelningen kan påverka stiftelsens skattefrihet.

– Stiftelsen har tillgångar till ett marknadsvärde på 55 miljoner euro och därmed borde utdelningen vara klart över en miljon euro per år. Det strävar vi efter, säger Siljamäki.

Under 2020 beviljade stiftelsen understöd på sammanlagt 211 895 euro och året innan var summan ännu mindre.

Måste hitta nya bidragsmottagare

Finlands Svenska Synskadade har genom åren varit en stor mottagare. År 2021 beviljades förbundet över 100 000 euro från stiftelsen.

Enligt Siljamäki kan Blindgården inte ge mer pengar till förbundet eftersom det kan äventyra förbundets möjlighet till att få statsbidrag.

– Nu gäller det för oss att hitta andra mottagare, men jag har inga svar på vem det kunde vara. Från fältet har jag fått känslan att det inte kommer att vara svårt att hitta nya bidragsformer, säger Siljamäki.

– Ett exempel på ny verksamhet kunde vara direkta mindre understöd till enskilda synskadade. Svenskspråkiga synskadade får gärna komma med nya idéer.

Patent- och registerstyrelsen kräver åtgärder av stiftelsen och enligt Siljamäki kommer övervakande myndigheten att få svar på alla frågor före slutet av september.

Diskussion om artikeln