Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Det gamla gardet håller Skarpkulla hembygdsmuseum levande i Pojo

Från 2022
Uppdaterad 13.07.2022 15:17.
Röd träbyggnad i två våningar.
Bildtext Gillesgården från 1700-talet är gårdens huvudbyggnad.
Bild: Conny Westerlund / Yle

Jordbruk, skogsbruk, mopeder och motorsågar – Skarpkulla hembygdsmuseum har förutom traditionella föremål också hand om en utställning med mopeder och motorsågar.

Det är medlemmar i Pojo hembygdsförening som frivilligt driver Skarpkullamuseet. Museet slog upp dörrarna för säsongen den första juli och är öppet till sista augusti.

När det är ett lantbruksmuseum måste det väl vara ute på landet

Mårten Grönqvist

Trots att museet ligger en god bit ut på landet är det väl värt ett besök. Museet har över 3 000 olika föremål och är omgivet av vacker natur. I området finns också en naturstig.

– När det är ett lantbruksmuseum måste det väl vara ute på landet, säger hembygdsföreningens ordförande Mårten Grönqvist med ett skratt.

Museets utställningar anknyter till jord- och skogsbruket i trakten. Sex av museets sju byggnader är öppna för besökare. Bara två av gårdens byggnader är dock ursprungliga.

Gamla mopeder på rad.
Bildtext I Skarpkulla finns cirka 50 mopeder. Det är enbart är en tredjedel av den fullständiga mopedsamlingen.
Bild: Conny Westerlund / Yle

Utställningarna i byggnaderna består huvudsakligen av vardagsföremål och arbetsredskap från 1800- och 1900-talen.
Men i en av hallarna ligger fokus på 1960-talet, och det är där man hittar moped- och motorsågssamlingen. Den utställningen invigdes 2019 då Pojo hembygdsförening fyllde 60 år.

Vedklyvartävling och stockbyggarkurs

Utöver utställningarna har Skarpkulla museum också ordnat en hel del evenemang. Genom åren har det ordnats olika verkstäder, uppvisningar i traditionellt hantverk, vedklyvartävling och en stockbyggarkurs tillsammans med utbildningsbolaget Axxell.

Vi lever lite i efterdyningarna av coronan ännu

Mårten Grönqvist

Under säsongsöppningen har det ofta varit livat då flera andra lokala aktörer brukat medverka. Traditionellt har det också ordnats allsång under sommaren. Denna sommar har man dessvärre inte haft möjligheten att ställa till med något större spektakel.

– Vi lever lite i efterdyningarna av coronan ännu, säger Mårten Grönqvist.

Då sommarens program planerades under vintern var det ännu osäkert vad det går att ordna under sommaren. Många av planerna lades därför på is och sköts fram till sommaren 2023. Men kyrkan kommer att hålla sin årliga andakt på området i mitten av juli.

Bokstavlig stugflytt

Tre av byggnaderna på området har ursprungligen byggts på andra håll i trakten, men de har monterats ned och sedan byggts upp igen, förklarar Mårten Grönqvist.

De tre byggnaderna som flyttats till Skarpkulla museum är de statarstugan, loftsbyggnaden och boden som kallas Bodan.

Statarstugan flyttades till Skarpkulla 1983 från Nygård. Stugan är en så kallad morastuga eller enkelstuga och består av farstu, hall och ett huvudrum. Stugan är inredd som enkel bostad under sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal.

Röd träbyggnad, en våning.
Bildtext I statarstugan är farstun fylld med verktyg och en snickarbänk. Vintertid utfördes stora delar av snickeriarbetet inomhus.
Bild: Conny Westerlund / Yle

Loftsbyggnaden kom ursprungligen till Skarpkulla från Lönnhammar efter att den donerades till Pojo hembygdsförening av Västra Nylands folkhögskola. Rummen på övre våningen är inredda som en pigas sommarbostad. I ett av rummen på nedre våningen är olika tvättredskap utställda.

Röd bod, två våningar.
Bildtext Under årets varma månader var det vanligt att tjänstefolket inte bodde i gårdens huvudbyggnad, utan i en mindre byggnad som saknade eldstad.
Bild: Conny Westerlund / Yle

Bodan fanns ursprungligen i Brödtorp och kom till Skarpkulla 1988. I bodans nedre våning finns ett antal jordbruksmaskiner såsom plogar och harvar utställda. På övre våningen finns jakt- och fiskeredskap samt en imponerande samling skidor i olika åldrar.

Röd bod, två våningar.
Bildtext Bodan med sin imponerande skidsamling på övre våningen.
Bild: Conny Westerlund / Yle

Det gamla gardets talkoanda

Museiverksamheten drivs ideellt av medlemmarna i Pojo Hembygdsförening där talkoandan av allt att döma är stark. Men det börjar trots allt bli svårare att upprätthålla verksamheten då många av medlemmarna redan hör till det äldre gardet, säger Mårten Grönqvist som själv varit aktiv i föreningen sedan 1980-talet.

Museet ligger lite avsides, cirka fem kilometer från närmaste större väg. De som är intresserade hittar bra till museet medan de som enbart ser en skylt ute vid landsvägen inte nödvändigtvis bemödar sig att besöka museet, resonerar Mårten Grönqvist.

Museet hette tidigare Lantbruks- och hembygdsmuseet Gillesgården, men heter numera alltså Skarpkulla museum.

Skarpkulla museum finns på Skarpkullavägen 301 och har öppet på lördagar och söndagar under juli och augusti.

Diskussion om artikeln