Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Spillvärme från avloppsvattnet värmer nästan 2 000 egnahemshus i Vasa

Påttska reningsverket på Brändö i Vasa.
Bildtext Värmen från avloppsvattet ska tas tillvara och bli fjärrvärme.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Värmen från avloppsvattnet vid Påttska avloppsreningsverket ska tas tillvara och värma alla egnahemshus i Vasa elektriskas fjärrvärmenät. Anläggningen ska vara klar i slutet av år 2023.

Vasa Elektriska bygger anläggningen som ska ta tillvara spillvärmen ur renat avloppsvatten vid Påttska avloppsreningsverket. Värmen ska användas i fjärrvärmenätet och den kommer att täcka värmebehovet för cirka 2 000 egnahemshus, det motsvarar alla egnahemshus i Vasa elektriskas fjärrvärmenät.

Vasa elektriska och Vasa stad skriver i ett pressmeddelande att användningen av spillvärme i fjärrvärmenätet är ett bra exempel på cirkulär ekonomi. Anläggningen stöder både Vasa elektriskas och Vasa stads målsättningar om att vara koldioxidneutrala inom detta årtionde.

– Med anläggningen kan vi säkerställa att fjärrvärmepriset hålls konkurrenskraftigt. När fjärrvärmen produceras på ett rent sätt påverkas inte prissättningen av till exempel priset på utsläppsrätter, säger Vasa Elektriskas fjärrvärmedirektör Markus Tuomala i pressmeddelandet.

Två värmepumpar kommer att installeras vid reningsverket och på ett år ska de ta till vara 50–60 gigawattimmar värme som sedan ska används till att värma upp hem och bruksvatten.

Inga höjda avgifter

Vasa Elektriska står för investeringen och därför ska inte vatten- eller avloppsvattenavgifterna påverkas.

– Värmen från renat avloppsvatten leds i havet om den inte tas till vara. Tack vare den nya värmepumplösningen kan vi utnyttja merparten av värmen från avloppsvattnet i form av fjärrvärme, säger Vasa Vattens instrumenttekniker Timo Auranen från Påttska avloppsreningsverket i pressmeddelandet.

Anläggningen beräknas kosta ungefär elva miljoner euro och Vasa elektriska får ett investeringsstöd på 1,9 miljoner euro av arbets- och näringsministeriet.

Påttska avloppsreningsverket renar allt avloppsvatten från Vasa och delar av avloppsvattnet från Korsholm och Malax.