Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Hongkong har omvandlats för alltid – Kina anklagas för att ha brutit sina löften

Från 2022
Hongkongs finansdistrikt.
Bildtext I 25 år har Hongkong fungerat som en kapitalistisk utpost i det socialistiska Kina. Hongkong är också Kinas enda internationella finanscentrum.
Bild: Björn Ådahl/Yle

Tjugofem år efter att Kina övertog den brittiska kolonin Hongkong anses territoriets autonomi ha blivit urholkad på ett oåterkalleligt sätt. Hongkongborna klagar också över att de har förlorat en del av sina friheter och rättigheter.

I ett fritt, välkomnande och öppet samhälle bosatte sig journalisten Johan Nylander för elva år sedan. Tillsammans med sin hustru Hanna och deras fyra år gamla son Allan flyttade han då till Hongkong.

Familjen stortrivdes från första stund, och Hanna och Johan bestämde sig snart för att stanna kvar så länge som möjligt. Nuförtiden blir de ändå med jämna mellanrum påminda om att verkligheten i Hongkong har förändrats på ett dramatiskt sätt.

Journalisten Johan Nylander står på en gata i Hongkong.
Bildtext Johan Nylander har rapporterat om skeendet i Hongkong i mer än tio år. Så mycket har hänt att han för det mesta har haft fullt upp.
Bild: Johan Nylander / Yle

– Så gott som varje vecka har vi middagar eller träffas över några glas för att säga hej åt goda vänner som lämnar Hongkong. Oftast är det är frågan om Hongkongbor som har fått nog av att bo i sin hemstad, berättar Johan Nylander.

Lagar och hjärntvätt skrämmer invånarna

Nylander säger att det i första hand är de drakoniska säkerhetslagarna som får folk att flytta bort. Det auktoritära Kina lät införa lagarna i Hongkong för två år sedan.

Tusentals människor står på en öppenplats och håller upp ljus. Det är kväll och mörkt.
Bildtext Hongkong var länge den enda platsen i Kina där det ordnades minnesstunder för offren av massakern i Peking år 1989. Idag sitter många av arrangörerna i fängelse.
Bild: Björn Ådahl / Yle

De påfallande vaga lagarna omfattar till exempel uppror och förräderi, och maximistraffet är livstid i fängelse. Hittills har långt fler än hundra Hongkongbor åtalats för brott mot dem.

– Det har en inverkan på invånarnas trygghet och säkerhet. Barnfamiljer är också rädda för vad som ska hända i skolorna, konstaterar Nylander.

Nylander förklarar att föräldrarna befarar att deras barn blir hjärntvättade i skolorna. Det beror bland annat på att nationell säkerhet har blivit ett obligatoriskt ämne i samtliga skolor.

Alla måste vara försiktiga

Lärarna är i sin tur tvungna att hela tiden vara på sin vakt för att de inte ska säga något som kan tolkas som kritik mot Kina. Hongkongborna uppmanas att tjalla för polisen ifall de misstänker att någon har brutit mot säkerhetslagarna.

Polisen har tagit emot tusentals angivelser. En ansenlig del av dem har riktats mot lärare.

En rad demonstranter står bakom en banderoll på ett torg i Hongkong
Bildtext Den ledande demokratiaktivisten Joshua Wong (med mikrofon i handen) ordnade demonstrationer redan som 15-åring. Idag sitter han bakom galler åtalad för brott mot säkerhetslagarna.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Nylander berättar att han också personligen har lagt märke till att stämningarna i samhället överlag präglas av oro och rädsla. Han upplever att kontrasten är slående till de stämningar som rådde när han flyttade till Hongkong.

– Det har till exempel blivit väldigt mycket svårare än förr att få folk att ställa upp på intervju. Det tycker jag är ett tydligt tecken på att rättssäkerheten och yttrandefriheten har underminerats, säger han.

Unga Hongkongbor är frustrerade

Nylander påminner om att säkerhetslagarna stiftades efter att våldsamma och storskaliga demonstrationer lamslog Hongkong i mer än sex månader år 2019. Demonstrationerna riktades både mot Hongkongs ledning och mot kommunistpartiet som styr det övriga Kina.

– En liten minoritet av demonstranterna ville att Hongkong förklaras självständigt. De blev något av ett rött skynke för partiet, konstaterar Nylander som är korrespondent för den svenska tidningen Dagens Industri.

Två fiskebåtar utanför Hongkong
Bildtext Demonstrationer var förr dagliga företeelser, och bland andra fiskare deltog i protester. Nu har inte en enda demonstration gått av stapeln på mer än två år.
Bild: Björn Ådahl / Yle

De unga, politiskt medvetna demonstranterna är nu frustrerade, för de lyckades inte få igenom en enda av sina målsättningar. En del av dem förmodas önska att de kan fortsätta sin kamp för demokrati.

– Det är ändå mycket svårt att göra det eftersom polisen kan gripa dig på vaga grunder. Jag tror att många därför ger upp och tycker att de har misslyckats, kommenterar Nylander.

Ungdomarna vill inte vara kineser

I vilket fall som helst verkar de unga Hongkongbornas attityder till Kina bli allt mer negativa. Det framkommer bland annat i en ny gallup som visar att futtiga två procent av de mellan 18 och 29 år gamla invånarna upplever att de är kineser, medan hela 76 procent svarade att de uttryckligen är Hongkongbor.

När Kina övertog den brittiska kolonin den första juli år 1997 var de som beskrev sig själva enbart som Hongkongbor i minoritet. Samtidigt var andelen som ansåg sig vara kineser betydligt större än den är idag.

Demokratikämpen Emily Lau står bakom ett bord på en gata och förbereder sig att dela ut valreklam.
Bildtext År 2012 ställde Emily Lau (i mitten) sista gången upp i ett parlamentsval. Då fick demokraterna mer än hälften av rösterna liksom också i det följande valet fyra år senare.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Det demokratiska partiets förra ordförande Emily Lau säger att hon förstår varför dagens ungdomar vill hålla fast vid sin identitet som Hongkongbor. Hon förklarar att de är rädda för att Kina är ute efter att utplåna skillnaderna mellan Hongkong och det övriga landet.

– Hongkongs autonomi inskränks ständigt. Det samma gäller för våra mänskliga rättigheter, friheter och vår personliga säkerhet, konstaterar Lau som var en av de ledande demokratiska politikerna ända sedan hon blev invald i Hongkongs parlament år 1991 tills hon gick i pension för några år sedan.

Demokraterna behandlas som fiender

Lau betonar också att det politiska livet likaså har omvandlats. Som en följd av att Kina har bestämt att enbart så kallade patrioter får styra Hongkong sitter för första gången inte en enda representant för de olika demokratiska partierna i parlamentet.

Dessutom har nästan 50 populära demokratiska politiker och andra demokratiaktivister åtalats för brott mot säkerhetslagarna. Ifall de förklaras skyldiga blir straffen oundvikligen stränga.

– En del av dem har varit häktade i mer än 500 dygn utan någon rättegång. Ingen vet när rättegångarna till slut inleds, säger Lau.

Lau konstaterar att misstänkta personer förr aldrig utsattes för en sådan behandling. I stället släppte domarna dem mot borgen i väntan på att rättegången börjar.

Rättssystemet är i farozonen

Lau säger att det obundna domstolsväsendet har varit ett av Hongkongs främsta trumfkort ända sedan maktskiftet för 25 år sedan. Tack vare det har Hongkong varit ett rättssamhälle och därmed också annorlunda än det övriga Kina där domstolarna är underställda kommunistpartiet.

Taiwans flagga svajar från en flaggstång i Hong Kong.
Bildtext Taiwans flagga hissades här och där i Hongkong också under åren efter maktskiftet. Idag skulle man riskera ett långt fängelsestraff ifall man visade sympati för Kinas ärkefiende.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Nu befarar Lau att säkerhetslagarna leder till att rättssystemet mer och mer börjar påminna om det kinesiska systemet. Hon konstaterar också att lagarna redan har haft andra negativa effekter.

– Civilsamhället ligger i spillror. Det är tragiskt, för förr var det härligt livskraftigt, säger hon.

Lau hänvisar bland annat till att viktiga medborgarorganisationer och obundna fackföreningar har upplösts. Många massmedier har också lagts ner, flera journalister har fängslats och inte en enda verklig demonstration har ordnats under de senaste dryga två åren.

Trots allt tycker Lau att läget inte är hopplöst. Hon påminner om att Hongkong fortfarande på många sätt avviker från det övriga Kina, och hon säger att det gäller att fortsätta att kämpa för det som Hongkongborna tror på.

Tidsfrist tar slut efter 25 år

En reklamskylt i Hongkong
Bildtext Överallt blir Hongkongborna påminda om att det har gått 25 år sedan Hongkong blev en del av Kina. Den här planschen utlovar en ny epok av stabilitet, välstånd och möjligheter.
Bild: Johan Nylander / Yle

Johan Nylander har för sin del märkt att Hongkongbornas åsikter går isär när det gäller hemstadens framtid. Han har hört både dystra och rätt positiva förutsägelser.

– En del räknar med att Hongkong snart påminner om vilken kinesisk stad som helst. Andra tror däremot att det ligger i Kinas intresse att behålla de unika fördelarna som ett land, två system-principen fortfarande för med sig, säger han.

Kina tog principen i bruk efter maktskiftet för 25 år sedan. Den betyder i klartext att Kina låter Hongkongborna bestämma om sina egna angelägenheter, och att Hongkong får behålla sin kapitalistiska samhällsordning.

Kina har förpliktat sig att högakta principen i minst 50 år, så man har nu kommit halvvägs. Det finns inga överenskommelser om vad som händer i Hongkong när tidsfristen går ut år 2047.

Tjugofem år efter det historiska maktskiftet anses principen ett land, två system definitivt ha blivit naggad i kanten. Slutgiltigt har den ändå ännu inte slopats.