Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangös markavstjälpning ska bli rekreationsområde – men först efter 2030

Från 2022
Tegelkross i naturen
Bildtext En konsultrapport nyligen påtalade allvarliga brister i verksamheten på jordtippen som i folkmun kallas gamla kimppan. Nu föreslås verksamheten fortsätta också efter att det nuvarande miljötillståndet löper ut.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Markavstjälpningsplatsen "gamla kimppan" som ligger mellan Täktom och Stormossen ska fortsätta användas som avstjälpningsplats till år 2030.

Tekniska nämnden i Hangö föreslår att markavstjälpningsplatsen mellan Täktom och Stormossen som i folkmun kallas för gamla kimppan också efter år 2025 kan användas som jordtipp.

Markavstjälpningsplatsen fick ett miljötillstånd för sin verksamhet år 2015 och det tillståndet är i kraft till sista juni 2025.

Området används redan nu som rekreationsområde. Gamla kimppan finns med i stadens planläggningsprogram och i den övergripande generalplanen betecknas området redan nu som rekreationsområde. Det finns också en del bebyggelse närheten.

2030 blir gamla kimppan rekreationsområde

På området finns outnyttjad utfyllnadskapacitet på 80 000 – 100 000 kubikmeter. Det här uppskattas motsvara ungefär fem års användning och år 2030 torde markavstjälpningsplatsens användningskapacitet ha utnyttjats till max.

Efter det ska området användas för rekreation.

Redan för ett par år sedan påtalade en konsultrapport som staden beställt allvarliga brister på området.
Bland annat fanns det ingen ordentlig uppföljning av vem som rör sig på området och hur mycket material det förs dit.

Ingen hade heller fört bok över vem som har kvitterat ut nycklar till områdets port.

Det finns bestämmelser för hur många kubikmeter av respektive material som får lagras eller hanteras åt gången. De här mängderna har överskridits.

Dessutom förvaras avfallet direkt på marken trots att miljötillståndet förutsätter att betong och asfalt förvaras på hårt underlag så att farliga ämnen inte kan sippra ner i grundvattnet.

Hangös jordbyggnadschef Jukka Takala uppgav ändå att det inte har förekommit någon olaglig verksamhet på avstjälpningsplatsen.

Diskussion om artikeln