Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hettan fick mängden cyanobakterier i havet att skjuta över medeltalet – normalt läge i sjöarna

Från 2022
Cyanobakterier i vattnet.
Bildtext Mängden blågröna alger har ökat snabbt i havet på grund av värmeböljan den senaste veckan.
Bild: Markku Ojala / AOP

Cyanobakterierna, eller blågröna alger, har ökat snabbt i haven den senaste veckan. Ytvattnet har blivit väldigt mycket varmare, vilket bäddar för algblomning också i sjöarna.

Den pågående värmen har fått mängden cyanobakterier, som även kallas blågröna alger, i haven att öka markant, meddelar Finlands miljöcentral. I sjöarna är algläget på normal nivå för tidpunkten.

Satellitbild som visar förekomsten av alger i Finska viken.
Bildtext Cyanobakterierna syns på satellitbilder över Finska viken.
Bild: USGS/Nasa Landsat Program, Finlands miljöcentral

Nivåerna i havet ökade klart

Förra veckan låg algbarometern för havet klart under medeltalet för årstiden, men den senaste veckans värmebölja har värmt upp havet och fått nivåerna av cyanobakterier att skjuta i höjden. Den här veckan ligger nivåerna högre än vanligt, jämfört med perioden 1998–2021.

Ökningen syns framför allt i kustområdena i Skärgårdshavet. Man har påträffat blågröna alger också i Finska viken, i Bottenhavet och i Bottenviken.

På öppet hav ute i Östersjön förekommer rikligt med cyanobakterier, framför allt norr om Gotland. I Finska viken pågår också algblomning i viss mån, medan det finns cyanobakterier i vattnet också söder om Skärgårdshavet.

I Bottenhavet och i Bottenviken har man inte märkt av blågröna alger på öppet hav.

Normal nivå i sjöarna

Enligt algbarometern förekommer det en normal mängd cyanobakterier för årstiden i insjöarna. På mätningsplatserna har man uppmätt rikligt med cyanobakterier på endast 3 platser, medan man har påträffat lite cyanobakterier på 27 mätningsplatser.

Det varma vädret ökar ändå risken för att mängden blågröna alger ökar ytterligare. Å andra sidan kan också ostadigt väder öka näringen i sjöarna och därmed öka algblomningen.

Sjöarnas yttemperatur är flera grader varmare än vanligtvis.

Producerar gift – kan förväxlas med pollen

Det finns olika slags cyanobakterier som kan orsaka olika hälsoproblem. En del cyanobakterier producerar gifter som påverkar levern eller nerverna, men de producerar också andra ämnen som kan orsaka symtom bland simmare.

Det är särskilt viktigt att hålla små barn och husdjur borta från vatten med blågröna alger. Sådant vatten ska inte användas i bastun eller för att tvätta sig.

Vid förgiftningssymtom ska man söka sig till en läkare, eller om det gäller husdjur, ta kontakt med en veterinär. Giftinformationscentralen kan också ge tilläggsinformation vid behov.

I strandvattnet kan det också samlas pollen, som lätt kan förväxlas med alger. Pollen förekommer framför allt under försommaren. Enligt miljöcentralen ska man alltid vara försiktig om det finns någonting i vattnet som ger det färg, och det behövs ett mikroskop för att med säkerhet skilja på pollen och alger.

Miljöcentralen följer med algsituationen på sommaren bland annat via satellitbilder som uppdateras dagligen. Man har använt satellitbilder för det redan i 30 år och bilderna finns öppet tillgängliga i tjänsten Tarkka.

Det går också att registrera sina egna algobservationer på Insjö-havswikin, som däremot inte finns på svenska. Enligt Finlands miljöcentral är observationer om att det inte förekommer blågröna alger också viktiga.