Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Lika mycket borrelios i huvudstadsregionen som på Åland – men det är smågnagarna som är de riktiga bovarna bakom de fästingburna sjukdomarna

Från 2022
Uppdaterad 11.07.2022 12:44.
En fästing gömmer sig på undre sidan av ett blad.
Bildtext Fästingarna i Finland kan bära på både borreliabakterien och TBE-viruset.

Under de senaste åren har de fästingburna sjukdomarna blivit allt vanligare i många delar av Finland. Enligt experter bär fästingarna i huvudstadsregionen på lika mycket borrelia som på Åland, där läget är värst i hela landet.

Det finns mycket fästingar på ängarna i Sibbo, strax invid där biologen Anders Albrecht bor. Han har redan varit tvungen att plocka bort ett par från knävecken i sommar.

Biologen Anders Albrecht i sin trädgård i Sibbo
Bildtext Biologen Anders Albrecht menar att fästingarna hör till den finska naturen, och är svåra att undvika helt och hållet.
Bild: Daniel Westö

Det är endast två arter som i Finland bär på det farliga viruset TBE eller bakterien borrelia. De två arterna i fråga är den vanliga fästingen, Ixodes ricinus och tajgafästingen, Ixodes persulcatus.

Tre fästingar i olika storlek, den till höger fylld med blod.
Bildtext Fästingarna kan variera mycket i storlek, beroende på åldern och hur nyligen de fått sig en måltid.
Bild: © 2013 Heike Brauer

Albrecht förklarar att fästingarna trivs bäst i habitat som påminner om den finska skärgården.

– Deras bästa habitat är strandskogar på sandgrund, och låga ängar. I skärgården finns det steniga ängar längs med kusten som blir till skog. Just i den zonen trivs de. Om det är för tät jord klarar de inte vintern. Det skall vara sand eller lucker jord, och knähög gräsvegetation, förklarar Albrecht.

150 TBE-fall i fjol

År 2021 upptäcktes 150 fall av TBE i Finland, vilket är det högsta antalet hittills.

Överlag har TBE och borrelios blivit vanligare.

Mest förekommer sjukdomarna på Åland och i Åbolands skärgård, men finns även bl.a. i andra kustområden och i huvudstadsregionen.

den här kartan kan man undersöka hur mycket TBE-fall det finns i den egna hemkommunen.

Använd insektspray och picknickfilt – och inspektera dig själv efter en tur ute i naturen

Albrecht berättar att det inte finns några direkta sätt att undvika fästingarna, eftersom det finns så mycket av dem. Men insektspray är alltid bra att ha med sig i skogen.

– Fästingsprayerna fungerar på närhåll. Fästingarna klättrar upp på dig och så vänder de om, förklarar Albrecht.

Strandäng vid Villa Elba i Karleby.
Bildtext Fästingar trivs bra längs med strandängar, i områden med sandig jord och i knähögt gräs.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Om man faktiskt vill undvika fästingar menar Albrecht att det gäller att hålla sig borta från gräs i knähöjd, och avlägsna eventuella fästingar som bitit sig fast snarast möjligt.

– Man ska undvika att krypa och kräla i gräset. Är man på picknick så är en filt bra att ha med sig. Man skall också inspektera sig själv eller varandra efter en picknick eller en exkursion, och genast plocka bort eventuella fästingar.

Smågnagarna och fåglarna ligger bakom spridningen av TBE och borrelios

Det är inte bara mängden fästingar som avgör hur mycket TBE och borrelia som sprids under ett visst år. Mycket beror på reservoaren för borreliabakterien och TBE-viruset, alltså mängden värddjur som bär på sjukdomarna.

De vanligaste reservoardjuren är små gnagare och fåglar. Sjukdomarna sprids och överlever tack vare en ond cirkel, där fästingarna smittar djuren, som i sin tur smittar fästingarna och så vidare. Vissa studier menar att det skulle vara framförallt mårdhundar och harar som utgör den största reservoaren.

Dag Nyman står framför en vägg.
Bildtext Professor Dag Nyman har arbetat med borreliospatienter på Åland i snart 40 år.
Bild: Tomas Tornefjell, Ålands Radio/TV

Reservoardjuren ska vi räkna med. Det är framförallt smågnagare det är frågan om, sorkar och möss, men också vissa fåglar och sporadiskt andra djur. Om det är sork- och fästingår samtidigt kan vi vänta oss att många blir smittade.

Professor Dag Nyman, specialistläkare vid Medimars hälsostation i Mariehamn.

TBE-vaccin räddar liv

Det är ca 200 gånger mer sannolikt att en fästing bär på borrelia än på TBE.

Nyman uppskattar att på platser med mycket borrelia, till exempel på Åland kan var tredje fästing vara smittspridare.

Utslag som tyder på borrelios.
Bildtext I många fall lämnar borreliasmittan en röd ring runt stället där fästingen bitit sig fast. Om man märker en ring på sin kropp efter ett fästingbett lönar det sig att genast kontakta sin lokala hälsostation.
Bild: iStock.com

Då det kommer till borrelios är det ändå osannolikt att man blir smittad om man plockar bort fästingen under de första dygnen efter bettet.

Detta beror på att borreliabakterien tar en god stund att flytta sig från fästingens tarm till människans blodomlopp. I genomsnitt leder ca 2% av fästingbetten till borrelios.

TBE är ännu ovanligare, och Nyman estimerar att endast 1 till 2 promille av fästingarna i Finland bär på TBE-viruset.

TBE-viruset bor i fästingarnas spottkörtlar och kan smitta nästan direkt i samband med ett bett.

TBE kan i värsta fall leda till döden. Nyman estimerar att ungefär en procent av de som får TBE dör på grund av sjukdomen.

Människor utanför fästingbuss.
Bildtext TBE-vaccin finns tillgängligt på många platser, bl.a. på hälsostationer i områden med mycket TBE, samt på de kringresande vaccinbussarna.
Bild: Emma Reijonen / Yle

För att skydda sig mot TBE kan man ta vaccin, vilket både Nyman och Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar för alla som bor eller vistas längre tider i områden med TBE.

pappa på en picnic-filt med två barn
Bildtext För att skydda sig mot fästingar är det bra att ha med sig en filt då man är ute på picknick.

Symptomen på borrelia kan vara rodnad kring fästingbettet, huvudvärk, stelhet i nacken och muskelvärk.

TBE-symtomen börjar en till tre veckor efter ett bett från en fästing som bär på viruset. Till symtomen hör feber som försvinner efter några dygn. Några dagar senare återvänder febern med huvudvärk.

Om man varit på platser där det finns borrelia eller TBE och börjar känna symptom, är det viktigt att besöka en hälsostation.

Fästingarna i huvudstadsregionen har mycket borrelia

Nyman konstaterar att fästingarna i huvudstadsregionen sannolikt har ganska mycket borrelia. Men fästingarna trivs inte så bra i storstädernas asfaltsdjungel.

– I huvudstadsregionen är nog de tillgängliga fästingarna smittade med borrelia precis lika mycket som på Åland. Men på asfalten finns inte fästingar, utan man ska ut å röra sig i grönområden om man vill få fästingar, förklarar Nyman.

Trots att både borrelia och TBE kan vara farliga sjukdomar, menar Nyman att vi ska ha is i magen när det kommer till att oroa sig över sjukdomarna.

När de gäller borrelia, så ska vi inte gå på det här med hemskt kronisk borrelios som ska behandlas åratal med antibiotika. Det är ett stort fel, och skrämmer människor alldeles i onödan. De allra flesta repar sig från borrelios utan större bekymmer.

Läkare Dag Nyman