Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Liknande fall av mutbrott bedöms olika i rätten – Hannu tappade tilltron till rättsväsendet när en annan friades för samma sak han själv dömdes för

Från 2022
En hand överräcker ett grönt kort till en annan hand. I bakgrunden svarta och orange huvuden.
Bildtext 42 personer har så här långt dömts för att ha tagit emot gåvor av företagen Global Group Finland och Pro Teollisuustarvike. Nio personer har friats för samma brott.
Bild: Yle

42 personer har så här långt dömts för tagande av muta i Finlands kanske största muthärva någonsin. Nio personer har friats. Svenska Yles granskning visar att liknande fall har bedömts olika.

När Hannu Koponen, arbetsledare vid Kuopio stads underhållsbolag Mestar, läste en artikel i Taloussanomat tappade han tilltron till det finländska rättsväsendet.

Artikeln handlade om ett fall av tagande av muta som var mycket bekant för honom. Den kunde nästan ha handlat om hans eget fall. Men med en viktig skillnad. I det fall som beskrivs i artikeln friades den åtalade medan han själv hade dömts.

Koponen skickar ett mejl till domaren, men det är för sent. Domen har redan vunnit laga kraft. Istället gör han en anmälan till riksdagens justitieombudsman.

Sammanlagt 180 personer kan ha tagit emot gåvor

Svenska Yle har granskat hur tingsrätten har bedömt tagande av muta i de omkring 50 fall som hittills har behandlats i Finlands kanske mest omfattande muthärva någonsin. Fallen har behandlats i olika tingsrätter runt om i landet.

Det handlar om företag i rengöringsbranschen som sålt produkter per telefon och gett gåvor på köpet till sina kunder. I centrum finns två företag, Global Group Finland och Pro Teollisuustarvike. De har haft samma vd och samma ägare.

Sammanlagt har 180 personer varit misstänkta för tagande av muta för att de tagit emot gåvor av företagen. 80 fall har enligt polisen gått vidare till åtalsprövning.

Mer om hela härvan i den här artikeln.

"Jag tog inte emot mutorna för att själv dra nytta av det"

Hannu Koponen svarar i telefon i en bil mellan två byggarbetsplatser.

– Jag tog inte emot mutorna för att själv dra nytta av det, säger han.

Han dömdes i början av februari för tagande av muta i näringsverksamhet. Norra Savolax tingsrätt dömde honom till 25 dagsböter på 1 300 euro.

Han köpte asfaltlagningsmassa och issmältningsmedel och fick två presentkort på köpet som sammanlagt var värda 400 euro. De skickades till hans jobb.

– Jag tänkte inte på det då, men visst handlar det om en muta, säger han nu.

Ingen betydelse för skuldfrågan hur gåvorna användes

Presentkorten användes vid två olika restaurangbesök där Koponen säger sig ha bjudit kolleger på mat.

Han säger att hans chef sannolikt inte visste varifrån han fått presentkorten, bara att han hade presentkort som kunde användas för att betala för maten.

– Jag använde dem alltså inte själv, vilket jag lyfte upp under rättegången.

Tingsrätten skriver i domen att det inte har någon betydelse för skuldfrågan hur gåvorna har använts.

Förvåningen var därför stor när Koponen fick reda på att tingsrätten friat en man som fått liknande presentkort i samband med en beställning.

Det fallet behandlades i Päijänne-Tavastlands tingsrätt och rättens slutsats är uppseendeväckande.

Ingången till Päijänne-Tavastlands tingsrätt i Lahtis.
Bildtext Päijänne-Tavastlands tingsrätt friade en mutåtalad med en uppseendeväckande motivering.
Bild: Petri Niemi / Yle

Friades eftersom arbetsgivaren godkände gåvorna

Mannen fick fem presentkort till ett sammanlagt värde på 2 000 euro under två års tid. Han jobbar för ett stålföretag och enligt domen är kutymen inom företaget att ta emot och begära gåvor av sina samarbetspartners.

Mannen hade inte frågat om lov för att ta emot presentkorten men enligt rätten kan arbetsgivaren anses ha gett sitt godkännande till förfarandet.

Känns hårt att jag dömdes fastän personen i det här andra fallet tagit emot mutor till ett högre värde

Rätten anser att arbetsgivaren i alla fall fick reda på presentkorten när de användes till att betala för personalens gemensamma aktiviteter. Därmed kan inte mannen anses skyldig till mutbrott, slår Päijänne-Tavastlands tingsrätt fast i domen från början av mars.

– Det känns hårt att jag dömdes fastän personen i det här andra fallet tagit emot mutor till ett högre värde, säger Hannu Koponen.

Domen i Päijänne-Tavastlands tingsrätt användes av en annan åtalad i samma muthärva när han försvarade sig i rätten. Helsingfors tingsrätt friade honom i en dom i början av juli eftersom arbetsgivaren godkände gåvor om de användes gemensamt av personalen.

Vilka har dömts i muthärvan?

Friades för att samma produkt inte gick att få på annat håll

Svenska Yles granskning visar att hittills har sammanlagt 42 personer dömts för tagande av muta i den här härvan medan 9 personer har friats. Domarna har getts i tingsrätter runt om i landet. Skälen till friande domar varierar.

Kymmenedalens tingsrätt friar en arbetsledare vid ett skogsavverkningsbolag som efter en beställning fick en spelkonsol till sin hemadress. Han tog med konsolen till arbetsplatsen för gemensamt bruk och arbetsgivaren blev därmed medveten om gåvan.

Mellersta Finlands tingsrätt friar en anställd vid ett kabelbolag som vid två tillfällen fick en tv levererad hem till sig. Han beställde medel för att tvätta bort målarfärg och förklarade i rätten att det inte gick att få samma produkt på annat håll.

Gåvorna han fick har därmed inte någon betydelse för att han ska gynna det specifika företaget eftersom motsvarande produkt inte finns på annat håll, anser rätten.

Fick presentkort värt 1 000 euro men frias från mutbrott

I två fall friar rätten den åtalade eftersom det bara handlar om en gåva i samband med en beställning.

En gårdskarl vid ett städföretag frias eftersom han inte gjorde fler beställningar efter att han fick ett presentkort till Finnair värt 1 000 euro. Därmed kan han inte anses gynna den han fått gåvan av, resonerar Mellersta Finlands tingsrätt.

En arbetsledare vid Imatra stads underhållsbolag fick ett presentkort värt 300 euro till sin hemadress efter en beställning. Sett till förmånens storlek och att antalet gåvor bara är en, friar Södra Karelens tingsrätt honom från åtalet om mutbrott.

Erkände och dömdes

Samtidigt har andra åtalade som också bara en gång tagit emot en gåva dömts för mutbrott.

En anställd vid en betongfirma fick efter en beställning en tv som skickades till hans hem. Han medgav åtalet och dömdes för tagande av muta i näringsverksamhet till 20 dagsböter.

Likaså dömdes en anställd vid en församling som vid ett tillfälle fick ett presentkort värt 150 euro. Han medgav åtalet och dömdes för tagande av muta.

Det samma gäller en byggnadsinspektör på Åland som fick två presentkort värda 400 euro efter en beställning. Han medgav åtalet och dömdes för tagande av muta.

Hur kan till synes identiska fall bedömas på olika sätt?

Svenska Yle ber professorn i straffrätt vid Helsingfors universitet, Kimmo Nuotio, bekanta sig med några av domarna.

Porträttbild på Kimmo Nuotio.
Bildtext Kimmo Nuotio är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet.
Bild: Antti Lähteenmäki / Yle

"Finns små skillnader, men det verkar konsekvent"

– Det finns små skillnader, men jag anser att praxisen verkar konsekvent. Man bör komma ihåg att en tingsrätt inte känner till vad andra tingsrätter kommer fram till. En tingsrätt ska tillämpa lagen individuellt, säger Nuotio.

När det handlar om tagande av muta i näringsverksamhet är detaljerna avgörande.

Brottsrubriceringen tillämpas på bolag och privata företag i motsats till brottsrubriceringen "tagande av muta" som berör offentligt anställda tjänstemän.

Det handlar inte om att mekaniskt tillämpa lagen som när polisen övervakar om bilister följer hastighetsbegränsningarna

– Tagande av muta i näringsverksamhet innehåller många element. Det handlar inte om att mekaniskt tillämpa lagen som när polisen övervakar om bilister följer hastighetsbegränsningarna.

Överlag finns lite rättspraxis i Finland av tagande av muta i näringsverksamhet.

"Juridiskt är det centrala om man missbrukar arbetsgivarens förtroende"

I domen mot Hannu Koponen anser Nuotio att det avgörande är att arbetsgivaren inte känt till presentkortens ursprung och då spelar det ingen roll att korten använts till personalens restaurangbesök.

– I det andra fallet (där åtalet förkastades) fanns en kultur där företaget godkänner gåvor. Det är en viktig skillnad också fastän värdet på presentkorten i det fallet var högre, säger Nuotio.

Men kan det inte anses vara ett mutbrott bara genom att man tar emot en gåva och det spelar ingen roll hur den används?

– Egentligen spelar det inte så stor roll. Men det typiska inom korruption är att saker hålls hemliga. Rent juridiskt är det centrala om man missbrukar arbetsgivarens förtroende.

Tröskeln för fällande dom högre inom näringslivet

Nuotio ser skillnader mellan de fall som handlar om en gåva som getts vid ett tillfälle.

– Att få en tv levererad hem är ett typiskt mutbrott. I det andra fallet (där en person fick ett presentkort hem, men friades) resonerade tingsrätten att förtroendet mellan anställda och arbetsgivaren inte tagit skada. Det var ett gränsfall.

Det här är småpotatis, men viktigt att man fäster uppmärksamhet vid korruption inom näringslivet

Nuotio påpekar att tröskeln för fällande dom är högre när det gäller tagande av muta i näringsverksamhet än tagande av muta som gäller för tjänstemän.

En del av dem som åtalats för tagande av muta i näringsverksamhet har varit anställda vid kommunala bolag. Det handlar inte enbart om anställda vid företag inom den privata sektorn.

"Min rättskänsla slogs i spillror"

– Strafflagen kan inte tillämpas mekaniskt och ibland är det fråga om gränsfall. Jag tycker att det är viktigt att vi nu fått rättspraxis och fällande domar. Fastän det bara handlar om hundratals euro. Det här är småpotatis, men viktigt att man fäster uppmärksamhet vid korruption inom näringslivet, säger Nuotio.

Det som Nuotio benämner som gränsfall kan för dem det berör kännas djupt orättvist.

Hannu Koponens klagomål till JO besvarades med ett rutinmässigt svar om att justitieombudsmannen inte kan ändra eller upphäva domar eller kräva att en dom ändras eller att en ny rättegång ordnas.

– Under mörka stunder snurrar det här i huvudet och jag litar inte längre på rättsväsendet, säger Koponen.

– Min rättskänsla slogs i spillror. Jag har tänkt att rätt skipas i Finland och att alla är lika inför lagen.

Diskussion om artikeln