Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Saara Ilvessalo vill prata brett om hur arbetsgivare behandlar sexuella trakasserier: "Det handlar inte om mig och det här enskilda fallet"

Uppdaterad 13.07.2022 15:14.
Saara Ilvessalo
Bildtext Det borde vara lätt att anmäla sexuella trakasserier och de borde behandlas separat från övrigt osakligt beteende, säger Saara Ilvessalo.
Bild: Arash Matin / Yle

Då Saara Ilvessalo offentligt berättade om hur Åbo Akademi behandlade hennes anmälan om sexuella trakasserier, kontaktades hon av många som varit med om motsvarande fenomen.

I slutet av juni berättar Saara Ilvessalo på sociala medier att en kollega vid Åbo Akademi trakasserade henne sexuellt. Åbo Akademi beslöt att inte ta till disciplinära åtgärder eftersom händelsen inträffade utanför arbetstid.

Knappt två veckor efter att Ilvessalo berättat om händelsen är hennes känslor blandade.

Före Ilvessalo publicerade den första uppdateringen om händelserna var hon rädd över responsen hon skulle få. Alla kommentarer som nått henne har ändå varit positiva.

– Det kändes väldigt bra. Jag fick sådan styrka av att andra också tyckte att det är ett viktigt ämne och att det inte får gå till så som det går till nu, säger Saara Ilvessalo.

Samtidigt säger hon att det är konstigt att Åbo Akademis reaktion fortfarande är densamma, också efter diskussionen i offentligheten.

– Riktlinjen är att på den så kallade fritiden få man göra vad som helst, oberoende av maktposition. Åbo Akademi reagerar inte på sådant och det känns oroväckande och konstigt.

"Det är aldrig offrets fel"

Både bekanta och halvbekanta har kontaktat Saara Ilvessalo efter att hon delat med sig om sin upplevelse i offentligheten. Flera har berättat om motsvarande erfarenheter också inom andra organisationer än Åbo Akademi.

– Det handlar på ett sätt inte om mig och det här enskilda fallet. Det är ett fenomen som är större än det här.

Enligt Ilvessalo ligger problemet inte enbart i hur Åbo Akademi hanterar sexuella trakasserier utan samma problematik gäller vilken organisation som helst.

– Då måste man diskutera det här också ur samhällets synpunkt. Därför krävs det också att enskilda människor också pratar om sina erfarenheter. Det är aldrig offrets fel.

Trakasserier och sexuella trakasserier behandlas likadant

Utgående från sin erfarenhet vid Åbo Akademi, säger Saara Ilvessalo att arbetsgivaren behandlar sexuella trakasserier genom två steg. Å ena sidan handlar det om processen då ärendet utreds och å andra sidan om det slutliga beslutet.

På Åbo Akademis intranät finns en klar struktur för hur trakasserier ska behandlas. Problemet är att sexuella trakasserier behandlas på samma sätt som annat osakligt bemötande, säger Ilvessalo.

– Det är inte riktigt samma sak. Sexuella trakasserier kan vara mer känsliga och en obalans i makten brukar vara inkopplad. Då måste man stödja offret på ett annat sätt.

I en tidigare intervju till Yle Åboland sa Åbo Akademis rektor, Mikael Lindfelt, att enheten som berörs av händelsen har erbjudits stöd. Saara Ilvessalo säger att hon själv fått ta reda på hur ärendet ska skötas och det är hon själv som har sökt hjälp.

Om förövarens handling leder till disciplinära åtgärder eller varningar, säger Ilvessalo att hon inte bryr sig om, utan hon anser att beslutet ska fattas av arbetsgivaren.

– Det enda jag ville var att arbetsgivaren skulle ha sagt att “så här får man inte göra, vi står på din sida”. Det har jag inte fått. Det är både processens och det slutliga beslutets fel.

Skapade diskussion

Nu hoppas Ilvessalo att Åbo Akademi förtydligar var gränsen mellan fritid och arbetstid går för att undvika att motsvarande saker händer i framtiden.

– Mitt fall är mitt fall och där har man fattat ett beslut och så får det tydligen vara. Men på ett allmänt plan så borde man göra nya riktlinjer om man påstår sig ha en nolltolerans mot trakasserier.

Saara Ilvessalo
Bildtext Enligt Saara Ilvessalo ville inte Åbo Akademi att hon skulle göra en anmälan eftersom det skulle skapa dålig stämning på enheten.
Bild: Arash Matin / Yle

Då Ilvessalo anmälde att hon blivit sexuellt trakasserad önskade hon att arbetsgivaren skulle fördöma händelsen och bekräfta att de tar till åtgärder, så att motsvarande saker kan behandlas bättre i framtiden.

– Ingendera har uppfyllts.

Vad lyckades du uppnå med dina inlägg på sociala medier?

– Då jag har berättat detaljerat om vad som har hänt, så har det lett till att fenomenet har diskuterats. Trycket, både innanför och utanför Åbo Akademi, är stort för att man ska göra någonting och göra det bättre.

De positiva kommentarerna Ilvessalo fått efter att hon berättat om händelsen i offentligheten har också hjälpt henne att gå vidare.

– För första gången på flera månader känner jag att jag har lyckats nå någon sorts lösning, eller åtminstone en dellösning.

Saara Ilvessalo vill prata brett om hur arbetsgivare behandlar sexuella trakasserier

7:36