Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu måste läkare anmäla apkoppor – men "få behöver vara oroade"

Från 2022
apkoppor
Bildtext Nu finns apkoppor med på samma lista som bland annat malaria, kikhosta och rabies.
Bild: Lehtikuva

Från och med i dag, 1 juli, måste läkare och laboratorier som upptäcker eller misstänker apkoppor anmäla om det till Institutet för hälsa och välfärd THL. Det här ska göra det lättare att hålla koll på smittoläget i Finland.

– Vi bestämde att i Finland klassificera apkoppor som en övervakningspliktig sjukdom för att det är förutsättning för att kunna följa med läget och verkställa bekämpningsåtgärder för att hindra smittspridning. Utan den här klassificeringen skulle vi ha lite svårt att följa med situationen och veta hur många fall vi har, säger Anni-Riitta Virolainen-Julkunen som är medicinalråd på Social- och hälsovårdsministeriet.

Enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC har det fram till den 29 juni registrerats 4 178 fall av apkoppor i Europa. Men trots den nya klassificeringen i Finland säger Virolainen-Julkunen ändå att man inte behöver ta till några drastiska åtgärder för att skydda sig från smitta.

Apkoppor smittar inte utan symptom, och smittar i allmänhet dåligt mellan människor.

– Få av oss behöver vara speciellt oroade. Apkoppor är betydligt lättare att förebygga än luftvägsvirus som mässling och corona, säger Virolainen-Julkunen.

Anni Virolainen-Julkunen
Bildtext Anni Virolainen-Julkunen säger att man nu får en bättre bild av apkoppor i Finland.
Bild: HannuBask@universal.fi

Gammal sjukdom, ny smittvåg

I Finland har det hittills registrerats fem fall av apkoppor. Social- och hälsovårdsministeriet anser att det inte är sannolikt att apkoppor skulle leda till en omfattande epidemi.

Men kan man lita på myndigheternas omdöme när det kommer till epidemier, när till exempel THL:s ledande sakkunniga Jussi Sane i januari 2020 sa att det inte är en stor risk att coronaviruset skulle leda till en epidemi i Finland?

Virolainen-Julkunen menar att Social- och hälsovårdsministeriets budskap den här gången är mer pålitligt. Det här eftersom apkoppor inte är någon ny sjukdom, utan en som har funnits i flera årtionden.

– Det har funnits apkoppor ända sedan 1970 i västra Afrika. Det är alltså ingen ny sjukdom, utan den har funnits där konstant. Vi har vetat hur de sprider sig redan i årtionden, säger hon.