Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Sanna-Mari och Panu Kunttu paddlade tusen kilometer och räknade fåglar i Linkolas fotspår – mycket har hänt i fågelbeståndet på 50 år

Uppdaterad 03.07.2022 16:03.
En man och en kvinna tittar ut mot havet, de håller kikare i händerna.
Bildtext Panu Kunttu och Sanna-Mari Kunttu är oroade över hur det går med naturens mångfald i skärgården.
Bild: Paula Collin / Yle

För ett par somrar sedan beslöt skärgårdsekologen Panu Kunttu och miljörådgivaren, vildmarksguiden Sanna-Mari Kunttu att paddla tusen kilometer från Salo till Björneborg.

Paret följde samma forskningsresa som miljöaktivisten och samhällsdebattören Pentti Linkola gjorde på 1970-talet. Då färdades han och hans familj med en roddbåt. Meningen med båda resorna var att kartlägga fågelbeståndet längs rutten.

Linkola gjorde sin forskningsresa år 1974 och bokförde noggrant vilka fåglar han observerade och hur naturen såg ut. Nu ville Sanna-Mari Kunttu och Panu Kunttu jämföra vad som har skett i naturen sedan dess.

Ett sjökort, med en inritad rutt.
Bildtext Sanna-Mari Kunttu och Panu Kunttu följde samma rutt, som Pentti Linkola tog för närmare 50 år sedan.
Bild: Paula Collin / Yle

"Fågelbeståndet har förändrats på 50 år"

Resultatet av räkningen nu och då visar att fågelbeståndet har förändrats märkbart, säger Panu Kunttu. En del fågelarter har minskat kraftigt eller verkar ha försvunnit och människans närvaro syns överallt.

– Pentti skrev att skärgården är en riktig ödemark. Men så är det inte i dag, tyvärr. Den största förändringen är att människan nu är överallt, säger Panu Kunttu.

Övergödningen av Östersjön, klimatförändringen, avverkningar i skogarna och invasiva arter såsom mårdhunden och minken har påverkat fågelbeståndet och mångfalden i skärgården, säger Panu Kunttu.

– Fåglarna har inte längre lika stora möjligheter att hitta lämpliga ställen att häcka.

Vissa öar där Linkola tog i land är nu så bebyggda med stugor, att vi inte längre kunde ta i land. Då observerade vi fåglarna från våra kajaker, säger Sanna-Mari Kunttu.

Två stycken båtar som åker förbi varandra.
Bildtext Människans fotspår syns i skärgården på ett helt annat sätt i dag jämfört med 1970-talet, säger Panu Kunttu.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Utmaningarna under färden kom som en överraskning

Sanna-Mari Kunttu och Panu Kunttu hade gjort långa paddlingsturer redan innan den långa färden, och är erfarna paddlare. De var bekanta med Pentti Linkola och frågade honom om de kunde få ta del av hans anteckningar och kartor för att kunna genomföra samma resa.

De valde ändå att paddla rutten istället för att ro hela vägen. Enligt Sanna-Mari Kunttu var det helt enkelt frågan om säkerhet och trygghet.

– Det är min och Panus grej att paddla i skärgården. Vi ville också använda modern teknik för att exempelvis följa med väderprognoserna. Det underlättade vårt arbete, säger Sanna-Mari Kunttu.

Trots det mötte de flera utmaningar längs färden. Bland annat skadade Panu Kunttu sin hand och då var Sanna-Mari Kunttu tvungen att bogsera honom med sin kajak under en tid.

– Vi var också tvungna att stanna på vissa öar i fler dagar, då det var så blåsigt. Det var en överraskning att det verkligen blev ett äventyr för oss, säger Sanna-Mari Kunttu.

"Vissa typiska skärgårdsfåglar har minskat"

Paret besökte eller observerade ungefär 600 öar och skär under sin färd. De observerade 27 fågelarter färre, än vad Linkola gjorde på 1970-talet. De observerade bland annat inga dalripor, sothönor, gulärlor eller brunänder. Även talltitan verkar ha försvunnit från skärgården, säger Panu Kunttu.

Enligt parets observationer verkar också 50 fågelarter ha minskat i skärgården.

– Vissa typiska skärgårdsfåglar har minskat. Det här gäller bland annat roskarlen, silltruten, viggen och berganden, säger Panu Kunttu.

Vigg
Bildtext Viggen ser ut att ha minskat i skärgården, säger Panu Kunttu.
Bild: AOP

Havsörnen och knölsvanen trivs i skärgården

Samtidigt har vissa fågelarter ökat eller etablerat sig i skärgården. För 50 år sedan var bland annat havsörnar, gråhägrar och knölsvanar ovanliga i skärgården.

Bland de arter som Linkola inte såg under sin resa men som Panu och Sanna-Mari Kunttu nu hittade var bland annat rördrom, sångsvan och kanadagås.

En flock med stora vita fåglar på en sandstrand
Bildtext Knölsvanen är en vanlig syn i skärgården i dag.
Bild: Nina Bergman/Yle

Vissa arter drar alltså också nytta av eutrofieringen och klimatförändringen. Men enligt Panu Kunttu är utvecklingen ändå mer negativ, än positiv.

– Det här visar att människans inverkan på naturen är så stor, att mångfalden minskar. De här resultaten visar att vi måste skydda naturen ännu mer och göra det snabbt, säger Panu Kunttu.

Sanna-Mari Kunttu och Panu Kunttu gav nyligen ut en bok om sina observationer och resultatet av fågelräkningen.

– Vi vill att människor läser om vad som sker i naturen och tar ansvar. Allt påverkar naturen i skärgården, säger Sanna-Mari Kunttu.

Forskarpar räknade fåglar i skärgården i Linkolas fotspår: "Vissa typiska skärgårdsfåglar har minskat"

6:50

Diskussion om artikeln