Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Badstränderna i Vasa är fria från cyanobakterier

Från 2022
Smulterö.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Sarah Karjalainen

Uppföljningen av blågröna alger har intensifierats vid alla badstränder på grund av det varma havsvattnet.

Under vecka 26 har det tagits prov på badvattnet vid alla allmänna badstränder i Vasa. Alla undersökta badstränders badvatten uppfyllde kvalitetskraven.

Prover har tagits 27.6 och 28.6 från alla 13 allmänna badstränder. De är Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö, Strömsö, Storviken, Kronvik, Campingområdet, Paradisön, Vikinga och södra och norra stranden i Merikart samt Säivänkangas i Laihela.

I förra veckan oberverades blågröna alger i strandvattnet vid Paradisöns badstrand. Den 1.7 kunde blågröna alger inte längre observeras, skriver Vasa stad i ett pressmeddelande.

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid badstränderna regelbundet upp under badperioden 15.6–31.8.2022. Följande provtagningsdagar är 18.7.2022 och 8.8.2022.

Om badaren upptäcker något tvivelaktigt i badvattnet, såsom en avvikande färg eller lukt eller blågröna alger, gäller det att avstå från att bada och meddela antingen kommunens hälsoskyddsmyndighet eller upprätthållaren av stranden, vars kontaktuppgifter finns på badstrandens anslagstavla.