Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Coronaincidensen bland sjukvårdspersonalen i Egentliga Finland är sex gånger högre än bland resten av befolkningen: "Ger en bild av vad den verkliga incidensen är"

Från 2022
Positiva coronatester
Bildtext För tillfället görs mycket färre test än tidigare. Vid den offentliga hälso- och sjukvården gör man nu dryga 250 coronatest per dag.
Bild: Anna Ruda / Yle

Bland vårdpersonalen är incidensen 1 500, medan incidenstalet bland resten av befolkningen är 250. Siffrorna visar att viruset finns bland oss i högre utsträckning än vad den officiella incidensen tyder på.

I Egentliga Finland är coronaläget lugnt, men antalet fall per dag har stigit något sedan början av juni.

– I början av juni kunde vi konstatera kring 90–95 coronafall per dag i Egentliga Finland, i dag är siffran 105. Så det har skett en liten ökning, säger specialistläkare Harri Marttila vid ÅUCS.

Man kan jämföra det med hur situationen såg ut under pandemins topp, då man i regionen konstaterade runt 700 nya fall per dag.

– Det rör sig ändå mera av viruset i samhället än vad de officiella incidenstalen visar, eftersom man gör mycket färre tester nu än tidigare, säger Marttila.

Vid den offentliga hälso- och sjukvården gör man nu dryga 250 coronatest per dag.

Också i THL:s analys av avloppsvattnet ser man att viruset fortfarande finns bland befolkningen i stor utsträckning.

Vid ÅUCS uppskattar man att det verkliga incidenstalet i samhället fortfarande är högt.

Det har man kommit fram till genom att testa vårdpersonalen för covid-19. Anställda inom hälso- och sjukvården uppmanas fortfarande att söka sig till coronatestning med låg tröskel.

Därför är incidensen bland dem mycket högre än bland resten av befolkningen: 1 500 bland sjukvårdspersonalen och 250 bland resten av befolkningen i Egentliga Finland. Den är alltså ungefär sex gånger högre.

Med incidens avses antalet nya infektioner per 100 000 invånare.

På onsdagen var chefsöverläkare Mikko Pietilä med i Yles morgonprogram via telefon.

Enligt Mikko Pietilä finns det inga skäl till att anta att sjukvårdspersonalen skulle ha flera sjukdomsfall än den arbetsföra befolkningen överlag.

– Det här ger alltså en mera realistisk bild av hur incidensen egentligen ser ut i vår region just nu, sade Pietilä på onsdagen.

Vården klarar läget

Läget på ÅUCS är ändå lugnt. under sommaren har medeltalet legat på 15 coronapatienter inlagda för vård.

På intensivvårdsavdelningen har sommaren hittills varit ännu lugnare, med endast ett par patienter som varit inlagda. De patienter som varit på intensiven har dessutom inte behövt vård i en lika lång period som patienter på intensiven i medeltal för ett år sedan.

Just nu är det 19 patienter vid ÅUCS som testat positivt för covid-19. Av dem är hälften sådana som egentligen vårdas för annat, men samtidigt konstaterats ha covid-19.

– Läget är väldigt stabilt, det att fallen ökat något har inte synts i sjukvårdens belastning, säger Harri Marttila.

En del av de konstaterade fallen är personer som redan haft covid-19 någon tid under fjolåret.

– Man kan alltså konstatera att skyddet från en tidigare covid-infektion är begränsat, speciellt om det gått en längre tid sedan man var sjuk, säger Marttila.