Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU-parlamentet ser naturgas och kärnkraft som gröna investeringar – omstritt förslag klubbades igenom

EU-parlamentariker under en omröstning i Strasbourg 6.7.2022
Bildtext Europaparlamentet har godkänt Europeiska kommissionens förslag att under vissa omständigheter godkänna naturgas och kärnkraft som hållbara investeringar.
Bild: Lehtikuva

Europaparlamentet godkände kommissionens förslag trots att det förkastades i två av parlamentets kommittéer. Kritikerna befarar att förslaget leder till ökat beroende av Ryssland.

EU-kommissionens plan att inkludera naturgas och kärnkraft i den så kallade taxonomin får grönt ljus av EU-parlamentarikerna.

Det var ändå ett mycket splittrat parlament som under onsdagen röstade för att godkänna naturgas och kärnkraft som miljömässigt hållbara energikällor.

Planen hade tidigare förkastats i två parlamentskommittéer, och nu behövdes en absolut majoritet för att resultatet skulle bli det samma i plenisalen i Strasbourg.

Men omröstningen resulterade i 278 röster för att stoppa planen, medan 328 röstade för ett godkännande.

När röstningsresultatet var klart utbröt applåder men också högljudda protester bland de aktivister som hade bänkat sig på läktarna.

En anställd vid en lagringsstation för naturgas i Bierwang, södra Tyskland.
Bildtext Tysklands beroende av naturgas avspeglas i kommissionens förslag. Bilden är från en lagringsstation i Bierwang, södra Tyskland.
Bild: Lehtikuva

Ökat energiberoende av Ryssland var en av farhågorna

Det var i början av året som EU-kommissionen beslöt att gå vidare med det omstridda förslaget att definiera naturgas och kärnkraft som hållbara investeringar under vissa förhållanden.

Planen ingår i den så kallade taxonomin, som är EU:s gröna regler för investerare och som ska hjälpa att hitta hållbara energiformer. Syftet är att styra penningflöden så att EU kan nå sitt mål att vara klimatneutral vid år 2050.

Bland de främsta motståndarna till EU-kommissionens förslag fanns De Gröna och Vänstergruppen, medan parlamentets största gruppering EPP (Europeiska folkpartiets grupp) på förhand hade meddelat att man kommer att stödja planen.

Motståndarna opponerar sig mot idén att klassa det fossila bränslet naturgas som hållbart eller grönt. Man anser också att förslaget innebär ett ökat energiberoende av Ryssland.

Kritiken mot att likaså uppta kärnkraft i klassificeringen handlar om problemen kring säkerhet och slutförvaring.

Förespråkarna hoppas däremot på snabba investeringar i den infrastruktur som behövs för att till exempel importera flytande naturgas från andra leverantörer än Ryssland.

En orsak till att också kärnkraften har fått mera medvind är de höga energipriserna.

Kommissionen hänvisar till en övergångsperiod

EU-kommissionen har avvisat kritiken med att man inte har för avsikt att beteckna naturgas eller kärnkraft som gröna, utan som alternativ för den övergångsperiod som behövs för att avstå från kol och olja.

Förslaget har sitt ursprung i tiden före det ryska anfallskriget mot Ukraina, och har av den orsaken blivit ett ännu mera eldfängt och brådskande ämne.

EU:s medlemsländer har sedan krigsutbrottet enats om att minska den ryska oljeimporten med 90 procent före årsskiftet. Beroendet av rysk naturgas ska minskas med två tredjedelar vid utgången av 2023.

Energifrågans komplexitet beror dels på att de olika EU-länderna har stora variationer i vilka energiformer som används och vilka länder som är distributörer.

I det nu godkända förslaget att klassa naturgas och kärnkraft som hållbara investeringen syns kärnkraftslandet Frankrikes och det av naturgas beroende Tysklands starka inflytande.