Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Invånare i Karis måste betala för vinterunderhåll av gångbana intill deras hus

En skylt där det står snöröjning.
Bildtext Raseborgs stad befriar inte hus vid Alingsåsgatan i Karis från skötselavgiften trots att den aktuella gångbanan är på andra sidan vägen. Bilden är inte från Alingsåsgatan utan Karisvägen.
Bild: Petra Thilman / Yle

Invånarna ville inte betala för vinterunderhåll av en gångbana på andra sidan vägen.

Raseborgs stad går inte med på att några hus vid Alingsåsgatans norra del skulle slippa betala för vinterunderhållet.

När staden för flera år sedan övertog vinterunderhållet på den här sträckan krävde man i stället hushållen på en skötselavgift, vilket är något som kommunallagen medger.
Men invånarna tyckte att det var orättvist att de ska betala för att gångbanan på andra sidan gatan hålls ren från is och snö. Dessutom ansåg de att staden inte behandlar invånarna jämlikt eftersom alla inte betalar för underhållet.

Gammalt beslut kan inte överklagas

Beslutet om vinterunderhåll på Alingsåsgatan fattades redan 2013 och därmed kan invånarna inte längre överklaga beslutet.

Att staden sköter underhållet för vissa gator beror på att just de vägarna anses viktiga för att så många som möjligt skall kunna ta sig fram. Till exempel kan det finnas ett daghem vid gatan.

Där som staden inte sköter underhållet faller det på fastighetsägarnas lott.

Den allra högsta avgiften som staden kan uppbära är 200 euro per år.

Diskussion om artikeln