Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Alamerande forskningsrön: Antalet apollofjärilar i Skärgårdshavet har mer än halverats de senaste 20 åren

Från 2022
Apollofjärilen står i mossa.
Bildtext Apollofjärilen (Parnassius apollo) är en av Finlands största fjärilar.
Bild: Jonna Kukkonen / Turun yliopisto

Apollofjärilen, som är en av Finlands största dagfjärilar har minskat med mer än hälften i Skärgårdshavet. Skärgårdshavets nationalpark har varit det område med flest apollofjärilar i hela Finland.

I en undersökning har Åbo universitet och Forststyrelsen tillsammans räknat antalet apollofjärilar (Parnassius apollo) i Skärgårdshavet. Undersökningen har gjorts på de öar där det i början av 2000-talet fanns rikligt med apollofjärilar.

Det nya forskningsresultatet är alarmerande för den utrotningshotade fjärilarten. Sedan 2000-talets början har antalet apollofjärilar mer än halverats. Dessutom fann forskarna färre fjärillarver än under den tidigare forskningsperioden för 20 år sedan.

Berghamn i Houtskärs skärgård.
Bildtext Skärgårdshavets nationalpark har varit det område med flest apollofjärilar i hela Finland.
Bild: y

I den nya undersökningen 2019 gjordes observationer av fjärillarver på betydligt färre öar i Skärgårdshavet än för 20 år sedan. Forststyrelsen fortsatte ytterligare kartlägga läget på öarna sommaren 2020 tillsammans med frivilligarbetare.

– Förändringen är verkligen dramatisk. Ännu i slutet av 1990-talet var Skärgårdshavets nationalpark området med flest apollofjärilar i hela landet. Men nu ser framtiden för arten dyster ut, säger filosofie doktor Marianne Fred i ett pressmeddelande.

Forststyrelsen har börjat restaurera levnadsmiljön för fjärilarna och larverna.

Apollofjärilens näringsväxt har inte minskat i antal

– Under tidigare forskningsår har man nog observerat förändringar i fjärilbeståndet, men aldrig någonsin tidigare har fjärillarverna som hittats varit så här få. Resultatet visar att apollofjärilarna är mer än hälften färre jämförelse med andra svagare år för fjärilbeståndet, säger professor i ekologi vid Åbo universitet, Jon Brommer.

Ännu vet forskarna inte vad den bakomliggande orsaken är till att fjärilpopulationen blivit mindre. Exempelvis finns det fortfarande mycket av fjärilens näringskälla, kärleksörten.

Kärleksört i stenrös.
Bildtext Kärleksörten är apollofjärilens näringskälla.
Bild: YLE/Strömsö

– Det kan finnas många olika bakomliggande orsaker. Näringskedjor är komplicerade helheter. Till exempel kan kampen om näring, eller antalet rovdjur ha ökat. Utöver det så har klimatförändringen fört med sig många olika utmaningar för olika organismer, liksom hetta och torka, säger Jonna Kuukkonen, forskare vid Åbo universitet.

Diskussion om artikeln