Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Cykling har minskat stadigt sedan 2020 – Cykelförbundet vill se satsning på 100 miljoner i nästa budget

Cykelförbundets styrelsemedlem Juha Pölönen
Bildtext Cykling ska öka med 30 procent till 2030.
Bild: Kalle Gronroos / Yle

Cykelförbundet har skapat en lista på sex punkter som de vill se i nästa regeringsprogram för att främja cykling. Det finns bra förutsättningar för cykling i Finland, men det behövs ytterligare satsningar, anser Cykelförbundets styrelsemedlem Juha Pölönen.

– Visserligen minskade cykling till jobbet under coronatiden då människor jobbade på distans, men både nyttocykling och motionscykling växer mycket, säger Pölönen.

Pölönen säger att ifall han måste välja, så är det viktigaste målet på listan att det år 2024 ska användas 100 miljoner euro på att främja cykling på olika sätt. I år ligger summan på 25 miljoner euro, då årets trafikbudget är två miljarder euro.

Dessutom vill Cykelförbundet att fyra miljoner euro ska reserveras för forskning om hur man kan främja cykling.

– Genom att öka finansieringen skulle man kunna göra många olika saker. Intresset för cykling växer då förhållandena för cyklister blir bättre, säger Pölönen.

Det här vill Cykelförbundet se i nästa regeringsprogram

  • 20 procent av trafikbudgeten ska riktas till cykeltrafik

  • 4 miljoner euro ska reserveras för att forska om och främja cykeltrafik

  • Ett stödsystem ska skapas för att förbättra cykelförvaring i husbolag

  • Tätorternas allmänna hastighetsbegränsning sänks till 30 km/h

  • Stannande och parkerande på gångbanan förbjuds

  • Lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden förnyas för att stödja cykeltrafik

Finns både potential och förebilder för cykling

Staten har som mål att öka antalet cykelresor med 30 procent mellan år 2018 och 2030, men sedan 2016 har cykling minskat med 14,5 procent.

Men Pölönen förhåller sig ändå optimistiskt till cyklingens framtid i Finland. Han berömmer främst Uleåborg för de satsningar som har gjorts där.

– Där sköter man om vissa huvudbanor på vintern väldigt bra och det syns i statistiken. I relation till invånarantalet cyklar man fem gånger mera på vintern i Uleåborg än i Helsingfors, säger han.

Enligt Statistikcentralen kunde 46 procent av de som jobbar cykla till jobbet. Statistikcentralens uppskattning kommer från att den här gruppen har en under sju kilometer lång arbetsväg räknat med cykelväg.