Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Undervisningsminister Li Andersson oroar sig för att USA:s beslut att häva aborträtten kan stärka antigender- och antiabortattityder också i Finland: “Retoriken sprider sig”

Från 2022
Undervisningsminister Li Andersson på Manhattan i New York. Ministern deltog i FN:s forum för hållbar utveckling.
Bildtext Antigenderattityder har en tendens att sprida sig globalt, säger undervisningsminister under sitt besök i New York.
Bild: Ville Hupa / Yle

Antigenderrörelsen är internationell och det finns aktörer som är beredda att finansiera rörelsen också hos oss, säger Andersson till Svenska Yle under sitt besök i New York.

Undervisningsminister Li Anderssons tidtabell är späckad när hon besöker New York. När Svenska Yle intervjuar henne i gatuvimlet på Manhattan berättar hon att tiden inte räckte till för ett av målen för resan: att delta i en marsch för aborträtten.

– Tyvärr så ordnades inga demonstrationer som skulle ha passat vår tidtabell.

Högsta domstolens beslut att riva upp den nationella aborträtten i USA har sänt chockvågar genom den liberala världen.

Andersson beskrev på kolumnplats i Hufvudstadsbladet sin första känsla som “mörker” efter att domstolen i USA fattat beslutet i slutet av juni.

Nu är hon bekymrad över att beslutet kan få oönskade återverkningar också i Europa och Finland.

– Tyvärr kan det ha det. Vi har sett tidigare hur retoriken sprider sig, särskilt på sociala nätverk, då folk lätt anammar argument från andra aktörer i helt andra typer av länder och sedan introducerar dem i den egna nationella debatten.

Vad är det konkret du oroar dig för?

– Den så kallade antigenderrörelsen är internationell och det finns aktörer som är beredda att finansiera rörelsen också hos oss. När rörelsen blir inflytelserik i länder som USA kan den lätt sprida sig också globalt. Får den fotfäste här kan det i värsta fall hota våra grundläggande friheter och rättigheter.

Enligt Utrikesministeriet består antigenderrörelsen av aktörer som motarbetar jämställdhet, feminism, kvinnors rättigheter och LHBTIQ-rättigheter.

Ser Li Andersson tecken på en sådan utveckling i Finland?

– Inte just nu och jag hoppas verkligen vi inte ser någon abortdiskussion i Finland. Tvärtom så har vi ett medborgarinitiativ i riksdagen om behovet att liberalisera abortlagstiftningen ytterligare.

– Men vi har åtminstone en riksdagsledamot från ett parti, Päivi Räsänen, som öppet konstaterat hur nöjd hon är över abortbeslutet i USA. Så det finns enskilda personer som representerar samma värdegrund också i Finland.

Finland – ett inspirerande exempel i fråga om jämlikhet

Andersson ha representerat Finland vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling som pågår fram till den 15 juli i New York. Globala utbildningsfrågor står högt på programmet efter coronakrisens negativa konsekvenser för skolundervisningen runtom i världen.

Men kvinnors rättigheter och jämlikhetsfrågor har också figurerat i korridordiskussionerna, berättar Andersson.

– Väldigt många jag stött på här ser Finland som ett inspirerande exempel i fråga om jämlikhet, med unga kvinnliga partiledare och en ung kvinnlig statsminister. Många har sagt att det visar att det också sker en annorlunda utveckling än den man ser i USA just nu.

Andersson ser högsta domstolens abortbeslut som ett tecken på att polariseringsutvecklingen blivit allt mer extrem i USA. Hon ifrågasätter också den amerikanska högsta domstolens demokratiska legitimitet.

Undervisningsminister Li Andersson i New York där hon deltog i FN:s forum för hållbar utveckling.
Bildtext Li Andersson har under veckan deltagit som Finlands representant i FN:s högnivåforum för hållbar utveckling i New York.
Bild: Ville Hupa / Yle

– Det är ytterst problematiskt när man har en juridisk instans dit medborgare inte kan välja in representanter och där domare man saknar förtroende för inte kan avsättas. Det finns ingen demokratisk process gällande valet av domare till högsta domstolen.

I USA utnämner presidenten nya domare till högsta domstolen, som sedan måste godkännas av en majoritet i senaten. I den meningen kan utnämningsförfarandet ändå anses vila på en viss demokratisk grund.

Andersson tycker att polariseringen i USA gjort landet till en mer oberäknelig aktör också på den globala arenan.

– Det är bara att se på hur tvära kast det förekommit i landets politik mellan Trumps och Bidens administrationer. Se bara till exempel på hur USA:s förhållande till Nato, Paris klimatavtal och människorättsarbetet inom FN förändrats.