Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Planeringen av Korsnäs vindkraftspark går framåt – kan bli första som byggs på öppet hav i Finland

Uppdaterad 08.07.2022 15:29.
Vattenfalls vindkraftspark i Danmark.
Bildtext Vindkraftspark utanför Danmarks kust.
Bild: Vattenfall

På fredagen beviljade statsrådet Forststyrelsen tillstånd att hyra ut statens vattenområde för att bygga en havsbaserad vindkraftspark utanför Korsnäs.

Nu får Forststyrelsen grönt ljus av statsrådet för att hyra ut statens vattenområde för byggandet av vindkraftsparken utanför Korsnäs.

Ifall allt går som planerat blir den havsbaserade vindkraftsparken i Korsnäs den första parken på öppet hav i finskt territorialvatten. Projektet utanför Korsnäs är ett betydande finländskt projekt för förnybar energi.

– Det här är en historiskt viktig dag. De tillstånd som beviljades idag är en viktig milstolpe när det gäller att utveckla den havsbaserade vindkraften i Finland och i fortsättningen öka den inhemska produktionen av förnybar energi, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen (C).

Statsrådet beviljade också tillstånd att investera 10 miljoner euro i projektbolaget Korsvind Ab Oy.

Dessutom godkändes en utbyggnad av vindkraftsparken i Vetenskär i Björneborg av statsrådet. Där ökar kapaciteten från tio vindkraftverk till 43 vindkraftverk, och parkens areal utvidgas med cirka 14 400 hektar.

– Båda projekten är också av betydelse med tanke på statsfinanserna, eftersom hyresintäkterna flyter in i statskassan, säger Kurvinen.

Vindkraftsparken i Korsnäs totala kostnader uppskattas bli 1,5–2,5 miljarder euro. Vindkraftsparkens nominella produktionseffekt kommer att ligga nära produktionseffekten hos till exempel kärnkraftverket i Lovisa.

Vattenområdet fortsätter tillhöra statens ägo.

Skulle påverka hela Korsnäs näringsliv

Framstegen i planeringen av vindkraftsparken betyder mycket för Korsnäs kommun. Om satsningen förverkligas skulle det påverka hela näringslivet i kommunen.

- Jag tror inte vi har förstått hur stort det här projektet är. Det skulle vara ett stort steg framåt för den gröna elproduktionen men också för kommunen i form av fastighetsskatteintäkter och arbetsplatser, säger Korsnäs kommundirektör Christina Båssar.

En kvinna med glasögon och blommig klänning ler mot kameran.
Bildtext Korsnäs kommundirektör Christina Båssar är nöjd över framstegen i vindparksprojektet.
Bild: Anna Wikman / Yle

Bland Korsnäsborna finns det röster både för och emot vindkraftsparken. Många är beskymrade över hur den kommer att påverka fisket och vattenkvalitén. De som har sommarstugor i närheten är också fundersamma över hur vindkraftsparken skulle påverka dem.

- De funderar på hur det kommer att se ut och ifall lugna sommarkvällar vid villan kommer börja störas av oljud, säger Båssar.

Nästa steg är att fortsätta med undersökningar av naturvärdena i området. Forststyrelsen börjar också söka en partner till projektet.

- Om man ska vara optimistisk så tror jag att vi har en vindkraftspark utanför Korsnäs tidigast år 2028, säger Båssar.

Texten är uppdaterad klockan 15:30 med kommentarer från Korsnäs kommundirektör Christina Båssar.

Diskussion om artikeln