Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

FN-rapport: Biodiversitetskrisen är ett hot också mot inkomst och matförsörjning för miljarder människor

La Niña fenomenet hade positiva effekter bland annat i Indonesien där fiskefångsterna ökade till följd av La Niña
Bildtext 70 procent av världens fattiga är beroende av att samla eller jaga vilda arter, bland annat fiska, för att försörja sig.
Bild: EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

FN:s forskarpanel för biologisk mångfald påminner i en ny rapport om att människor i både i-länder och u-länder är starkt beroende av vilda växt- och djurarter för bland annat mat, energi och medicin.

Den accelererande biodiversitetskrisen är ett hot mot livsförsörjningen för miljarder människor världen över, konstaterar FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster IPBES.

En femtedel av världens människor är helt beroende av vilda växt- och djurarter för sin konkreta inkomst och för att få mat på bordet. En tredjedel av världens människor är beroende av ved för att tillreda sin mat.

Beroendet av att samla och jaga vilda arter (till skillnad från att bruka jord eller ha boskap) är stort i både industriländer och utvecklingsländer.

Men särskilt beroende av naturens tillgångar är de fattiga. Hela 70 procent av världens fattiga är beroende av vilda arter för att försörja sig, enligt rapporten.

Rapporten listar åtgärder som behövs världen över för att se till att skogsbruk, fiske, samlandet av svamp och växter men också till exempel naturanvändning i form av turism och rekreation sker på ett ekologiskt hållbart sätt.

Överexploatering och illegal handel stora hot

Utöver klimatuppvärmning och förändringar och nedsmutsning i havs- och landsmiljöer är själva överanvändningen, överexploatering av naturresurser ett stort problem. En tredjedel av världens vilda fiskstammar är överfiskade, över 12 procent av världens vilda trädarter hotas av utrotning på grund av ohållbart virkesuttag, och över 1 300 däggdjursarter hotas av jakt.

Dessutom är den internationella och illegala handeln med vilda arter en miljardbusiness som beräknas inbringa nästan 200 miljarder dollar per år. De största volymerna kommer från illegal handel med träarter och fisk.

Åtgärder: följ upp internationellt, stöd småskaligt och lyssna på ursprungsbefolkningen

Rapporten som är sammanställd av 85 ledande experter och 200 bidragande författare och citerar över 6 000 källor rekommenderar både bredare internationell uppföljning och reglering av de vilda arterna.

Det behövs till exempel strängare certifiering för skogsbruk, stöd för småskaligt fiske och strängare kontroll och ingripande i illegal verksamhet.

En viktig del av arbetet är att utnyttja den kunskap som finns hos ursprungsfolken som har en stark kunskap om sina lokala miljöer och hur de används på ett hållbart sätt. Ursprungsbefolkningen är dessutom extra utsatt när de vilda arterna hotas av överexploatering.