Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fortum hoppas på nyetableringar i Ingå: Vi förhandlar med batteritillverkare och vätgasföretag

Från 2022
Teslan näyttö kun auto on latauksessa.
Bildtext Efterfrågan på elbilar och batterier till dem skjuter i höjden. Energibolaget Fortum vill hänga med i utvecklingen och hoppas nu att någon batteritillverkare eller vätgasindustri vill etablera sig på företagets områden i Joddböle.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Solkraftsplanerna är nu delvis lagda på is. Samma gäller för datacentralsplanerna som tidigare var aktuella för Joddböle. Energiföretaget hoppas nu på nya detaljplaner som tillåter olika saker, också kemisk industri.

Energibolaget Fortum hoppas nu locka antingen batteritillverkare eller aktörer inom vätgasindustrin till Joddböle. Också en del av det tidigare torvtäktsområdet på Stormossen kunde enligt Fortum i framtiden vara industriområde.

Ännu i fjol övervägde Fortum solkraftsproduktion på området då torvupptagningen hade upphört.

– Solkraftsplanerna är nu delvis lagda på is, säger Esa Suoninen, projektchef för Joddböleplaneringen på Fortum.

Samma gäller för datacentralsplanerna som tidigare var aktuella för Joddböle.

Nya diskussioner pågår

Nu uppger Fortum att förhandlingar om etablering i Joddböle pågår med flera aktörer i branscher som tangerar nya energiformer.

– Vi talar med aktörer inom vätgasindustrin och med batteritillverkare, säger Esa Suoninen på Fortum.

Fortum har också låtit undersöka det tidigare torvtäktsområdet på ungefär 75 hektar. Torvlagret på den västra halvan av Stormossen visar sig vara så tunt, endast några meter. Det innebär att det kanske går att bygga på området.

Torvtäkt, stora bruna fält med långa raka diken. I bakgrunden skog. Solsken.
Bildtext Torvens storhetstid som energikälla är förbi. Bilden är inte från Stormossen i Ingå där Fortum äger ett tidigare torvtäktsområde.
Bild: VIlle Viitamäki / Yle

Den östra halvan har däremot ungefär 15 meter torv kvar och där planeras inget byggande. Så solkraft kan fortfarande vara ett alternativ där.

Vad händer med miljön om man skalar bort torven på halva Stormossen?

– Det gäller att noggrant titta på hydrologin så att vi inte rubbar vattenbalansen, säger Suoninen.

"Joddböle är en bra plats"

Stormossen och hela Joddböle lämpar sig väl för industri då området ligger avsides med tanke på bosättning – men ändå nära huvudstadsregionen – och då området sedan kolkraftverkets tider har goda elförbindelser.

Att det på området finns en djuphamn är heller ingen nackdel.

Det är just i Fortums hamn i Joddböle som det stora LNG-fartyget ska ligga (finskspråkig artikel).

Suoninen uppger att det nu är viktigt för Fortum som markägare att detaljplanen för Joddböle och Stormossen blir flexibel. Då kan potentiella industrier etablera sig också på västra delen av Stormossen om förhandlingarna ger önskat resultat.

Planläggningen pågår som bäst och Fortum hoppas att områdena får beteckningen T eller Tkem. Utan en sådan planbeteckning är det inte möjligt att bygga kemisk industri.

Flygbild på en hamn, ett lastfartyg och kranar.
Bildtext Fortums hamn i Joddböle i Ingå används än så länge av fraktfartyg. Men i höst anlöper LNG-fartyget Exemplar Joddböle. Då upphör den övriga trafiken vid en kajplats. Bild från juni 2022.
Bild: Jouko Tapper / Yle

Allra mest brådskar nu ändå planen för hamnen. Den har därför plockats ut ur den övriga Joddböle-planläggningen. Att placera LNG-terminalfartyget i hamnen är möjligt endast om planen tillåter det.

Målet är att få planläggningen för hamnen klar i år.

Suoninen hoppas att också den övriga Joddböleplanläggningen kan bli klar snabbt så de önskade investeringarna i nya industrier kan bli verklighet.

Nya tider

Många nya energilösningar utarbetas som bäst världen över och så även i Finland med anledning av det förändrade läget i världen och på världsmarknaden. Det i sin tur beror dels på kriget i Ukraina och Rysslandssanktionerna och dels på det som klimatkrisen kräver av energisektorn.

Vätgasen ses som en av lösningarna för energibehovet som uppstår när världen skär ner på användningen av fossila bränslen.

Vätgasen kunde användas inom den tunga trafiken och energiintensiva industrier som metall- och gödselproduktionen. För att tillverka vätgas behövs stora mängder billig el och därför räknar man också med många stora nya vindkraftsetableringar. Någon vindkraft planeras ändå inte i Ingå utan vindelen skulle köpas från andra håll i Finland om en vätgasindustri etablerar sig i Joddböle.

För vätgaslösningar behövs förutom produktion omfattande investeringar i infrastrukturen för lagring och distribution.

Finland hoppas på vätgasen