Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tyskland befarar omfattande ryskt gasstopp – kan få följder också för Fortum och Finland

Skylt med det ryska gasbolaget Gazproms logotyp på taket till bolagets byggnad i S:t Petersburg.
Bildtext Det ryska statsbolaget Gazprom äger en majoritet av det bolag som äger och driver gasledningen Nord Stream 1.
Bild: Anatoly Maltsev / EPA

I Tyskland befarar man att det från och med måndagen kan vara slut på största delen av gasleveranserna från Ryssland. Då inleds servicearbeten på gasledningen Nord Stream 1 och man ser det som möjligt att det tillfälliga gasstoppet kan bli mer permanent.

Egentligen är det är ett stopp som borde vara endast i omkring tio dagar.

Med den tyske ekonomiministern Robert Habeck i spetsen befarar man ändå nu att Ryssland av politiska skäl kommer att utnyttja stoppet för att för en längre tid kapa gasleveranserna till Tyskland.

Största delen av den gas Tyskland har fått från Ryssland strömmar genom Östersjögasledningen Nord Stream 1 och redan för några veckor sedan minskade de ryska leveranserna.

Med hänvisning till tekniska problem skar ryska Gazprom då ner leveranserna till ungefär 40 procent av det maximala. Ekonomiministern Habeck slog redan då fast att det handlade om svepskäl och att de riktiga orsakerna var politiska.

Då man nu under sommaren måste fylla gasreserverna för vintern skulle ett längre stopp betyda att den tyska regeringen akut måste handla.

Fortumägda Uniper i kris

Förbundsdagen gav i slutet av förra veckan regeringen grönt ljus för att bland annat ta i bruk redan stängda kolkraftverk. Det här betyder att den el som i nuläget produceras med gas kan ersättas med kolkraft.

Man gav också regeringen möjligheten att gå in med pengar för att vid behov rädda den krisdrabbade gasimportören Uniper, som redan har bett staten om hjälp.

– Vi kommer inte att tillåta att det kommer till en dominoeffekt, där en konkurs skulle leda till att krisen bara blir större, säger ekonomiministern Habeck.

Unipers kolkraftverk i Rotterdam i Nederländerna.
Bildtext Unipers kolkraftverk i Nederländerna. Mer kolkraft kommer att behövas om den ryska gasexporten upphör.
Bild: STELLA Pictures / Splash News

Fortumägda Uniper, som är starkt beroende av den ryska gasen, måste för tillfället köpa upp betydligt dyrare gas på annat håll, men på grund av gällande kontrakt kan man inte i samma mån höja priserna för kunderna.

Det här betyder att Uniper, enligt gällande bedömningar, varje månad går flera hundra miljoner euro på minus.

Spjälkas Uniper upp?

Den tyska gaskrisen kan alltså via Uniper leda till stora förluster för statsägda Fortum och på så sätt få återverkningar också för skattebetalarna i Finland.

Sedan krisen tog sin början genom Rysslands angrepp på Ukraina har Fortum stött Uniper med omkring åtta miljarder euro.

Inom regeringspartiet De Gröna är alla inte nöjda med att den tyska staten möjligen skulle bli delägare i ett företag som i Sverige driver kärnkraftverk och i Ryssland gas- och kolkraft.

Den gröna politikern Anton Hofreiter säger till tidningen Der Spiegel att Uniper inte får gå i konkurs men att staten, ifall av att man måste rädda Uniper, borde arbeta för att få företaget uppspjälkat.

Fortumchefen Markus Rauramo sade under veckoslutet till nyhetsbyrån Reuters att man kan tänka sig att den tyska staten tar kontroll över de ur Tysklands synvinkel systemkritiska delarna av Uniper.

Uttalandet har i Tyskland tolkats som att Fortum vill göra sig av med den förlustbringande verksamheten och hålla fast vid resten av bolaget.

Ekonomiminister Robert Habeck betonar ändå samtidigt att också Fortum har ett ansvar som ägare.