Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Besvär lägger många kommunala projekt på is – processen kan ta långt över ett år

Man i blåvit tröja och keps står på en parkering.
Bildtext Anders Sandlin (SFP) på Kvarnbackens parkeringsplats i Jakobstad. Stadens fastighetsbolag Ebba vill bygga bostadshus på tomten.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Gamla hus får inte rivas och nya får inte byggas – så kan besvär ta sig uttryck i praktiken. Men när projekten väl kommer i gång spelar en fördröjning inte så stor roll, säger företagaren och lokalpolitikern Anders Sandlin (SFP) i Jakobstad.

En handfull bilar står parkerade på Kvarnbackens parkeringsplats mellan Köpmansgatan och Himmelsbergsgatan i centrum av Jakobstad.

Stadens fastighetsbolag Ebba har planer på att bygga bostadshus på tomten. För ett år sedan lämnades ett besvär mot projektet in. Nu ligger ärendet hos förvaltningsdomstolen.

– Tanken var att det skulle bli hus för hyresbostäder, vilket Jakobstad är i skriande behov av, säger Anders Sandlin (SFP), medlem i tekniska nämnden och stadsstyrelsen.

Det här är projekt man gärna hade sett att man hade kunnat påbörja

― Anders Sandlin (SFP)

Tomten på Köpmansgatan är inte den enda i Jakobstad där ett projekt ligger på is på grund av besvär. Bland andra den så kallade Mattssons tomt i centrum och den nya fotbollsstadion Project Liv Arena är i samma situation.

– Det är tråkigt. Det här är projekt man gärna hade sett att man hade kunnat påbörja.

Sandlin säger att stora projekt som de här skapar många nya tillfälliga arbetsplatser, vilket är gynnsamt för staden.

Parkeringsskylt.
Bildtext Parkeringsplatser finns det gott om i den här delen av staden.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Utdragna processer

Som medlem i både stadsstyrelsen och tekniska nämnden kan Sandlin följa med hela processen kring ändringar i detaljplanen på nära håll.

Och det är en utdragen process. Ärendet ska behandlas på många möten och många utlåtanden ska gås igenom innan en detaljplaneändring kan godkännas.

– Till exempel detaljplanen för Mattssons tomt påbörjades i februari i fjol och nu kom den till fullmäktige i maj, så nog har det tagit tid. Men det är förstås bra att man är noggrann.

Går ett besvär till behandling i förvaltningsdomstolen blir processen ännu mer utdragen.

I fjol var den genomsnittliga behandlingstiden i Vasa förvaltningsdomstol 13,6 månader. I byggnads- och miljöärenden kan behandlingstiderna vara längre än så. Där ligger genomsnittet på 18,8 respektive 22,3 månader.

– Jag litar på att våra myndighetspersoner är sakkunniga och har den kompetens som krävs. De jobbar i den takt de har resurser för, säger Sandlin.

Parkeringsplats med några bilar.
Bildtext Projektet på Köpmansgatan har legat i förvaltningsdomstolen i ett år.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Viktigt att kunna påverka

Det är inte bara i Jakobstad folk besvärar sig över beslut. I fjol tog Vasa förvaltningsdomstol sammanlagt 1 588 ärenden till behandling.

En som har engagerat sig i flera stora frågor är Antti Koski, ordförande för Brändö stadsdelsförening i Vasa. De senaste åren har Koski varit med och lämnat in besvär i tre ärenden som fått mycket uppmärksamhet: silorna på Strandgatan, studentbostäderna på Abborrvägen och den gamla tvålfabriken i Brändö.

I det sistnämnda fallet ledde besväret till att Vasa stads nya detaljplan för området förkastades.

Staden ville riva den gamla tvålfabriken och bygga bostäder på området. Detaljplanen förkastades i Högsta förvaltningsdomstolen i december 2020.

Koski ser rätten att besvära sig över beslut som mycket viktig.

– I dag är det byggnadsfirmorna som styr byggandet, och värderingen av befintliga fastigheter har nästan glömts bort. Det är hemskt viktigt att lokala människor kan påverka.

Enligt Koski kunde besvärsrätten utnyttjas i ännu högre grad, men det kräver ofta att man är väldigt insatt i stadens ärenden.

– Det krävs att man förstår stadsplaner och generalplaner och så vidare. Det är inte så lätt.

gammalt förfallet tegelhus
Bildtext Lukten från Påttska reningsverket gjorde att Vasas detaljplan för tvålfabriken förkastades.
Bild: Yle/John Råholm

Det finns alternativa lösningar

Att processerna drar ut på tiden är inte ett självändamål enligt Koski.

– Det är inte särskilt trevligt att vara med i de här processerna som pågår i många år, men det är nödvändigt för att ärendena ska gås igenom och argumentationen analyseras så att den håller.

Koski säger att ett mål för honom är att spara på samhällets pengar.

– Man förlorar vanligen mycket stora pengar om man river bort gamla byggnader.

Jag upplever det som en plikt

― Antti Koski

Det finns också en ekologisk aspekt i att man renoverar i stället för att riva ner och bygga nytt.

Enligt Koski har politiker och tjänstemän inte alltid möjlighet att sätta sig in i alla sidor av en fråga. Då är det upp till vanliga medborgare att visa på alternativa lösningar.

– Jag upplever det som en plikt, säger Koski.

Toppen av silorna som står intill Academill i Vasa sett från Museigatan.
Bildtext Silorna bredvid Åbo Akademi i Vasa har debatterats under många år.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Måste tänka långsiktigt

Rätten att besvära sig över beslut är en del av det demokratiska samhället. Det är något vi ska respektera, säger Anders Sandlin.

Däremot tycker han att det finns skäl att fundera på om lagstiftningen borde ses över när det gäller okynnesbesvär, det vill säga när personer lämnar in besvär enbart för att försvåra eller skjuta upp verkställandet av ett beslut.

– Nog måste man fundera på om det finns någonting man kan ändra på utan att rubba allas demokratiska och grundlagsenliga rättigheter.

Man i keps står på en parkeringsplats.
Bildtext Sandlin hade gärna sett att staden hade kunnat påbörja projekten.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Enligt Sandlin spelar en fördröjning på några månader ändå inte någon större roll i det långa loppet när projekten väl kommer i gång.

– Man bygger för framtiden, man måste komma ihåg det. När det gäller både bostäder och stadion måste man tänka trettio–fyrtio år framåt i tiden.

På kort sikt kan det däremot vara besvärligt för staden att stora projekt ligger på is.

– Vi upplever att Jakobstad har momentum nu. Vi har låg arbetslöshet och grannkommunerna har låg arbetslöshet. Företag etablerar sig, och då behöver vi bostäder som man kan hyra ut.