Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Sällan skådad personalbrist plågar vården – "Folk köar 40, 50 eller 60 timmar i akutens vårdrum"

Från 2022
En sjukhussäng i förgrunden. I bakgrunden en sjukskötare som skyndar förbi.
Bildtext Akutmottagningarna är inte anpassade för att långa väntetider.
Bild: Simo Pitkänen / Yle

Stora delar av vårdbranschen lider av en pågående personalbrist. Men det är akuten som får dra det tyngsta lasset då andra tvingas skala ner. På akuten i Helsingfors är läget värre än någonsin tidigare, säger direktör Maaret Castren.

Personalbrist på sommaren är något som sjukvården tvingats hantera i många år. Men i år är läget exceptionellt svårt, säger Maaret Castren som är verksamhetschef för akuten på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS.

– Varje sommar måste några platser stängas på avdelningarna. Men nu har vi en helt annan situation än vi haft någonsin tidigare. Jag har aldrig varit med om något liknande under min karriär, säger Castren.

Maaret Castrén framför Haartmanska sjukhuset.
Bildtext Akuten fungerar som en ventil in i den övriga vården, säger Maaret Castren.
Bild: Ronnie Holmberg / Yle

Enligt Castren är det brist på både läkare och sjukskötare. HUS har försökt lösa problemet genom att erbjuda studerande intensivkurser för att de snabbare ska kunna axla mer ansvar.

– Det är brist på personal på varje område inom sjukvården. Vi måste göra vad vi kan för att hitta lösningar på den här otroliga situationen.

Men det räcker ändå inte till. Personalbristen beror både att det är svårt att hitta vikarier och ordinarie personal.

– Vi har lediga tjänster utan en enda sökande.

Vad innebär personalbristen för patientsäkerheten?

– Vi kan inte garantera att alla patienter får den vård de behöver på bästa möjliga sätt. Vi har för många patienter och för lite personal. Andra avdelningar på sjukhuset kan stänga platser om personalen inte räcker till. Men vi har inte den möjligheten. Därför måste vi vädja till befolkningen istället.

Lång väntan på vårdplats

Redan i början av sommaren vädjade HUS till Helsingforsborna och bad dem att i mån av möjlighet rikta sina bekymmer till hälsovårdscentralerna, för att inte jouren skulle bli överbelastad.

Akuten ska egentligen bara vårda de patienter som inte kan vänta till följande morgon.

– De patienter som svävar i livsfara vårdas direkt, precis som förr. Och vid icke-brådskande fall gör sjukvårdsupplysningen ett viktigt arbete.

Men i praktiken fungerar akuten som en ventil in i den övriga sjukvården. Då andra instanser stänger eller skalar ned på grund av personalbrist blir det akuten som måste stå pall för en allt tyngre börda. Det leder till att många patienter blir kvar på akuten i väntan på att vårdplatser på olika avdelningar ska bli lediga

Och väntan kan bli lång.

– Det kan handla om patienter som blir väntande i 40, 50 eller 60 timmar. Det är en lång väntan för en gammal människa.

Det är inte tänkt att patienter ska vänta så länge på jouren.

– Akutmottagningarna är inte byggda för det här. Det finns inte möjlighet att gå på toalett på rummet. Vi har ingen matservice. Vi beställer bara mat om det ser ut som att en person kan bli kvar länge. Lamporna är på och folk kommer och går hela tiden.

Tehy bekräftar bilden

Enligt sjukvårdsfacket Tehys representanter har köerna och arbetsbilden varit ganska normala på akuten i sommar. Undantaget är just kötiderna för avdelningsvård.

Frågan är vad personalbristen beror på. Maaret Castren på HUS hänvisar till den personalbrist som råder i hela samhället.

– Det är samma sak med busschaufförer, byggare och restaurangpersonal. Jag vet inte vart folk har tagit vägen, kanske har de sökt sig till andra branscher.

Då det kommer till vårdbranschen är HUS långt ifrån de enda som har problem. Många andra sjukvårdsdistrikt står inför samma dilemma. Missbrukartjänsterna i Helsingfors har också svårt att hitta vikarier. Under sommaren har också det här gått ut över akutens verksamhet.

– De senaste veckorna har vi haft mest problem med att tillnyktringscentralen mitt i allt stängt. Då förs ännu fler till oss, personer som egentligen inte har några hälsoproblem utan bara är fulla.

Tillnyktringscentralen ska fungera som stöd för jouren, polisen och avgiftningstjänster. På centralen övervakas personer som är väldigt berusade.

Undantagsfall att centralen stängdes

Ett samtal till missbrukartjänsterna på Helsingfors stad visar att tillnyktringscentralen i Böle tvingats stänga två gånger på grund av akut personalbrist. Det handlar om två tillfällen under första veckan i juli. Första gången stängdes centralen i fem timmar och andra gången i tre timmar.

I själva verket påverkades akuten lite längre. Pia Pulkkinen, som är chef för missbrukartjänsterna på staden säger att det gick fel i kommunikationen.

– Vid ett tillfälle missade vi att meddela att vi hittat vikarier vilket innebar att våra samarbetsparter inte visste att vi hade öppnat igen, säger Pulkkinen.

Enligt Pulkkinen är det väldigt ovanligt att centralen stänger på grund av personalbrist. Och sedan den 5 juli har centralen haft öppet som vanligt. På centralen kan upp till 22 personer övervakas varje natt.

– Det är en viktig samhällsfunktion. Varje år dör kring 1700 personer på grund av alkoholmissbruk. Ungefär var tionde av dem beror på alkoholförgiftning.