Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Dataläcka avslöjar att Uber inte brydde sig om förarnas problem med polisen: "Ibland har vi problem för vi agerar jävligt olagligt"

En bildsättningsbild av en person som sitter vid ratten i en bil och har framme mobiltelefonen, texten "MOT" syns mitt på bilden.
Bildtext Flera Uberförare i Finland har dömts för att ha utövat olaga taxitrafik, medan Uber klarat sig utan konsekvenser.
Bild: Asmo Raimoaho / Yle

Över hundra Uberförare har utretts för brott i Finland. Vissa av dem har förlorat tiotusentals euro i inkomster. En dataläcka avslöjar att Uber inte brydde sig om förarnas juridiskt knepiga ställning.

I september 2014 skickade den finländska advokatbyrån Roschier en promemoria till färdtjänstbolaget Uber. "Råd gällande reglering" löd rubriken.

Uber hade för avsikt att expandera sin verksamhet till Finland. De ville på förhand utreda vilka eventuella juridiska problem de skulle kunna stöta på här. I flera andra länder ansågs bolagets verksamhet bryta mot lagen.

I promemorian konstaterar advokatbyrån att både Uber och dess förare kan vara straffrättsligt ansvariga.

"Sammanfattat: personen som utövar professionell färdtjänst utan taxitillstånd, samt medhjälparen som organiserar tjänsten, kan bli föremål för straff" konstateras det i den engelskspråkiga promemorian.

Men bolaget brydde sig inte om juristernas varningar. Det avslöjar en ny dataläcka som fått namnet "Uberfilerna".

Uberfilerna – det här handlar dataläckan om

Närmare 60 förare har dömts för brott

Bara några månader senare lanserade Uber sin verksamhet i Finland. I offentligheten sa bolaget att de arbetar i enlighet med finsk lagstiftning.

"Vi är övertygade om att vi för med oss något nytt till marknaden inom ramen för lagens gränser. Men vi närmar oss lagen på ett annorlunda sätt och inleder med pilotverksamhet" sa Jo Bertram, som ansvarar för den nordiska marknaden vid Uber, till Helsingin Sanomat i november 2014.

Men det visade sig att den finländska advokatbyrån Roschiers tolkningar av lagen slog rätt.

Sedan år 2017 har åtminstone 128 Uberförare utretts för brott som förknippas med deras arbete. En betydande del av fallen har hunnit preskriberas, men närmare 60 förare har dömts för att ha utövat olaga taxitrafik.

De juridiska problemen har berott på den dåvarande lagstiftningen. Förarna borde ha haft taxitillstånd, vilket var betydligt svårare innan taxilagen förnyades år 2018.

Yles MOT-redaktion har pratat med tre före detta Uberförare som hamnat i rätten. De berättar anonymt om sina erfarenheter eftersom ett offentligt uppträdande kan skada deras nuvarande jobb.

En grupp män som demonstrerar.
Bildtext Italienska taxiförare demonstrerar mot Uber år 2015.
Bild: Michele D'Ottavio / AOP

Samtliga förare deltog i en kurs som leddes av Joel Järvinen, Ubers landsdirektör i Finland år 2014-2020. Enligt de intervjuade berättade Järvinen inte om att förare kan göra sig skyldiga till brott.

– Järvinen sa bara att det kommer att bli lagligt att köra, att processen var igång. Det pratades inte alls om taxitillstånd. Om man skulle ha behövt taxitillstånd skulle jag inte ens ha kunnat börja köra Uber, säger en av de intervjuade.

– Jag förstod det som att jag inte gjorde något olagligt. Jag fick bilden av att man inte behöver taxitillstånd. Ett av argumenten var att saken diskuteras med myndigheter, säger en annan intervjuperson.

Joel Järvinen ställer inte upp på en intervju med MOT-redaktionen.

– Jag har inte jobbat för Uber på några år och kan därmed inte kommentera bolagets verksamhet eller beslut, skriver Järvinen i ett e-postmeddelande.

Förare hamnar i rätten, inga konsekvenser för Uber

Ur domarna som MOT-redaktionen beställt framgår att det ofta är frågan om förare med invandrarbakgrund. En del av förarna berättar i rätten att de inte visste att det är olagligt att köra utan taxitillstånd.

Förarna döms i huvudsak till böter. Dessutom åläggs förarna att betala den ekonomiska vinningen av brottet – alltså lönen man fått för körningarna – till staten. Den olagliga vinsten har som mest varit 40 000 euro hos en enskild förare.

XXX [den tilltalade] erkänner åtalet, men konstaterar att saknat uppsåt. XXX visste inte att man behöver taxitillstånd för att köra Uber."

― En Uberförares svar till Helsingfors tingsrätt. Föraren dömdes till böter och att betala över 14 000 euro i skadestånd.

Det är endast förare som åtalats, inte Uber. Det här betyder att Uber fått behålla förmedlingsavgiften på 20 procent som bolaget erhållit för varje körning. Numera erhåller Uber 25 procent i förmedlingsavgift.

Uber har inte tagit kontakt med de förare som hamnat i rätten. De har heller inte erbjudit dem hjälp under rättsprocessen.

Ubers representanter visste att förarna måste ha taxitillstånd i Finland. Advokatbyrån Roschier informerade dem om saken i promemorian till bolaget år 2014.

"Taxilagen förbjuder uttryckligen att man utan taxitillstånd utövar yrkesmässig passagerartrafik med personbil. Enligt taxilagens 28. paragraf döms en person som utan tillstånd utövar yrkesmässig trafikutväxling till böter eller högst fyra månader i fängelse" konstaterade Roschier i promemorian.

Efter att ha tagit del av promemorian ville Joel Järvinen, Ubers dåvarande landsdirektör i Finland, veta hur noggrant den olovliga taxitrafiken övervakas och hurdana domar man gett. Han var också intresserad av huruvida man behandlat frågan om medverkan till brott i fall av olaglig taxikörning.

En man tittar in i kameran och ler.
Bildtext Joel Järvinen jobbade som Ubers landsdirektör i Finland mellan åren 2014 till 2020.
Bild: Simon Karlsson / Yle

"Har sådana fall behandlats i rätten? Hurdana domar har man i så fall gett? Finns det fall där bilar har konfiskerats eller dömts till fängelsestraff? Har ni hittat fall där man behandlat medverkan till brott?" skriver Järvinen till advokatbyrån.

Den juridiska problematiken är inte endast begränsad till Finland. Ur ett internt dokument framkommer att åtminstone 209 förare stod åtalade i sju länder i Europa i december år 2014.

"Kom ihåg att allting inte är under din kontroll. Ibland har vi problem för vi agerar jävligt olagligt" skrev Ubers kommunikationschef Nairi Hourdaijan i ett meddelande till bolagets huvudlobbare i Europa, Mark MacGann.

Ministerns riktlinje en lättnad för Uber

I mars 2015 svarade dåvarande kommunikationsminister Paula Risikko (Saml) på riksdagsledamot Mikko Alatalos (C) skriftliga fråga om Ubers lagliga befogenheter.

Risikko svarade att "man sammanfattningsvis kan konstatera att förare som kör i samarbete med Uber bör i ljuset av nuvarande lagstiftning ha taxitillstånd. Men Uber behöver inte ha tillstånd för att förmedla biltransporter. Att förmedla biltransporter är laglig näringsverksamhet."

Enligt ministern var alltså bolagets verksamhet lagligt utan taxitillstånd, medan förarna inte var det. Majoriteten av förarna saknade tillstånd.

Kvinna i röd jacka och glasögon.
Bildtext Den juridiska bedömningen gjordes av jurister vid kommunikationsministeriet. Paula Risikko själv förhöll sig kritiskt till den förnyade taxilagen som Uber strävade efter.
Bild: Tuomo Björksten/Yle

Inom Uber var ministeriets tolkning av lagen en glädjande nyhet.

"Det här är i huvudsak en positiv sak: Ubers verksamhet är INTE olaglig i Finland. Det motsvarar också vårt mål att klassas som ett teknologiföretag. Men i teorin kan våra förare bli föremål för eventuella åtal (om jag minns rätt är det en brottsprocess i Finland, inte ett civilmål)" skriver Mark MacFann, Ubers huvudlobbare i Europa, i ett e-postmeddelande.

Men utåt lät man bli att nämna förarnas juridiskt knepiga ställning. I ett internt mail framkommer hur bolaget beslöt sig för att kommentera ärendet i media:

"Vi arbetar tätt med alla myndigheter och intressentgrupper för att förnya lagstiftningen, vilket skulle möjliggöra nya urbana trafikalternativ. Vi arbetar i enlighet med finsk lag och alla förares bakgrund utreds och försäkras."

Konsultföretaget Fipra, som Uber anställts, spekulerar i ett e-postmeddelande till Uber huruvida polisen har resurser att övervaka taxilagen.

"Polisen klagar hela tiden på resursbrist. Därför tror jag inte att de är särskilt intresserad av en övervakningskampanj. Och om någon kampanj verkställs, så kommer den inte att vara särskilt länge eller upprepas ofta."

Drygt ett år senare, alltså sommaren 2016, meddelade polisen att de kommer att brottsanmäla alla Uberförare.

Fipras representanter ville inte kommentera ärendet för MOT-redaktionen.

Uber medger felaktigheter från tidigare år

De före detta förare som MOT intervjuat är besvikna på situationen som nu avslöjats.

– Jag tycker att man borde ha berättat att det krävs ett taxitillstånd. I så fall skulle jag aldrig ha börjat köra eftersom jag saknade tillståndet. Man vilseledde på ett grått område. I praktiken är det ju en bluff i och med att de visste om saken, säger en förare som körde för Uber i drygt ett år.

– Jag är så besviken. Det är fel, helt fel. Sedan dess har jag inte beställt eller kört Uber, säger en före detta förare som inte klarat av att betala tillbaka skulden till staten som domstolen fastställt.

Uber-kuljettaja istuu autossa. Auton ikkunassa on Uber-tarra.
Bildtext Uber grundades i USA år 2009. Sedan dess har bolaget expanderat sin verksamhet runtom i världen och skakat om taxibranschen.
Bild: Erik S. Lesser / EPA

Tillsammans med den brittiska tidningen The Guardian och det internationella journalistförbundet ICIJ skickade Yles MOT-redaktion frågor till Uber gällande de juridiska problemen.

Uber låter bli att svara på frågorna som gäller Finland specifikt. Men bolaget medger att de tidigare agerat fel.

"Vi har inte och kommer inte att bortförklara tidigare beteenden som helt klart inte motsvarar våra värderingar i dag. I stället ber vi allmänheten att utvärdera oss utifrån det vi gjort under de senaste fem åren och det vi gör under de kommande åren" konstaterar Uber i ett utlåtande till The Guardian och ICIJ.

Artikeln är en bearbetad översättning av Jyri Hänninen och Tuulia Kössös artikel Uberin sisäiset sähköpostit näyttävät yrityksen vähät välittäneen kuskien ongelmista poliisin kanssa: "Välillä meillä on ongelmia, koska me toimimme vi**n laittomasti" för Yle Uutiset. Översättning och bearbetning av Emma Levo.