Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Akut personalbrist vid Nestes oljeraffinaderi – personalen bad om direktiv för hur man kör ner enheter

Oljeraffinaderi i skymningen.
Bild: Pressbild / Neste Abp

Ökad automatisering, behov av kompentent personal och förändringar vid oljeraffinaderiet i Sköldvik i Borgå har lett till akut personalbrist. Arbetstagarna fick nog och skrev ett argt brev till ledningen.

Vid Nestes oljeraffinaderi har personalbristen varit påtaglig redan i ett par år. Arbetstagarnas tålamod börjar nu ta slut.

Därför skrev huvudförtroendemannen och arbetsskyddsombudet ett brev där de efterlyste konkreta lösningar på situationen eller direktiv för hur enheterna kan köras ner för att garantera personalens och omgivningens säkerhet.

Brevet som var avsett för ledningen läckte ut till kvällspressen (Iltalehti 9.7.2022).

Huvudförtroendeman Sami Ryynänen säger att situationen inte är unik bara för raffinaderiet i Sköldvik i Borgå.

– Det här är tyvärr något som drabbar flera olika branscher i hela landet just nu. Det är ett problem som uppstått med tiden, säger Ryynänen.

Arbetstagarna i Sköldvik är både oroade och stressade över den nuvarande situationen där bland annat vissa arbetsskift har varit underbemannade.

I brevet nämns bland annat enheten för alkylering varit obemannad upprepade gånger, både utan operatör i kontrollrummet och personal på fältet.

Ryynänen pekar inte på några enskilda orsaker till personalbristen, men hänvisar till de pågående förändringarna inom bränsleproduktionen.

– Metoderna för hur bränsle utvinns vid raffinaderiet utvecklas och automatiseras allt mer. De kräver hela tiden ny kunskap och regelbunden fortbildning. Man måste se långsiktigt på det här.

Han önskar fler studerande till läroinrättningen på området och mer upplysning om teknikerna som används inom branschen redan till elever i högstadiet som kan vara intresserade av en sådan yrkesbana.

Trots att man både nationellt och internationellt utvecklar och allt mer övergår till förnybara energiformer anser Ryynänen att fossila bränslen och behovet av dem inte försvinner på många år.

– Fossila bränslen behövs nog långt efter min livstid. Det är en långsiktig utveckling att övergå till förnybara bränslen och inget händer över en natt, säger Ryynänen.

Svårt att hitta kompetent personal

Angående personalbristen vid raffinaderiet svarar produktionschef Jori Sahlsten per epost att de tidvis haft svårigheter att fylla alla arbetsskift, men att personalen och verksamheten kunnat tryggas.

En orsak har varit att personal byts ut och det varit svårt och tidskrävande att hitta kompetenta arbetstagare att fylla dessa vakanser.

Det gäller till exempel operatörer vars utbildning sker i flera steg och det tar minst ett år innan personen självständigt behärskar uppgifterna vid en enhet.

Sahlsten säger att det saknas direkt tillämpad utbildning för raffinaderiets behov i Finland. Det betyder att man ständigt söker efter personer med lämplig grundutbildning som kan skolas vidare och arbeta vid raffinaderiet.

"Vi har ett tätt samarbete med olika läroinrättningar för att kunna garantera intresset för branschen även i fortsättningen", säger Sahlsten.

Förbättringar utlovades redan ifjol

Arbetsgivaren utlovade förbättringar i personalbristen redan ifjol somras och att situationen skulle vara bättre i år, men så har inte skett.

Däremot har man fört omställningsförhandlingar vid raffinaderiet i Borgå istället, som har förvärrat situationen.

Arbetstagarna och arbetsgivaren förhandlar som bäst om förbättringar när det gäller arbetsskift, rutiner, ork och behovet av inhyrd arbetskraft.

– Förhandlingarna går i en mycket god anda. Alla är medvetna om problemen och vi försöker hitta lösningar på dem, säger Ryynänen.

Sahlsten uppger att är han uppskattar stort att personalen aktiverat sig i situationen och att man nu söker både kort- och långsiktiga lösningar så snabbt som möjligt.

12.07.22 kl. 21.15 Artikeln har uppdaterats med kommentarer av produktionschef Jori Sahlsten.