Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nästa juridiska abortkamp i USA förutspås handla om abortmediciner: "Kan man åtala en kvinna som beställer abortpiller från ett utländskt företag?"

Pro-choice affischer i samband med aborträttsdemonstration i Washington den 4 juli 2022.
Bildtext Demonstrationerna för aborträtten har varit många i USA efter högsta domstolens beslut i juni att häva det nationella skyddet för aborträtten.
Bild: Lehtikuva

Efter högsta domstolens beslut att häva den nationella abortgarantin letar aborträttsförespråkare i USA efter nya sätt att trygga möjligheten till abort för kvinnor i konservativa delstater. Medicinska aborter kan vara en möjlighet.

Åtminstone femton amerikanska delstater med konservativa majoriteter har hittills infört strikta abortlagar efter att USA:s högsta domstol upphävde det nationella skyddet för abort i slutet av juni. Fler väntas följa exempel.

Aborträttsförespråkare i USA hoppas nu att medicinska aborter kan öppna upp för möjligheter för kvinnor att kringgå lagarna.

Samtidigt förutspår experter en rad nya juridiska tvister i konservativa delstater som berör användning och tillgång till läkemedel som används vid medicinska aborter.

– Kan man till exempel åtala en kvinna som beställer abortpiller från ett utländskt företag som levererar dem per post? Här finns många juridiskt komplicerade frågor som hägrar, säger juristen Amanda Allen.

Allen jobbar för pro-choice organisationen Lawyering Project i New York, som bland annat erbjuder juridisk rådgivning om medicinska aborter för kvinnor som funderar på att göra abort.

Hälften av aborterna i USA är medicinska aborter – men alternativen är få för gravida kvinnor i konservativa delstater

Medicinska aborter har blivit ett allt vanligare sätt att avsluta en graviditet i USA. Runt hälften av alla aborter som genomförs i landet är medicinska aborter.

Man talar ofta om abortpiller i USA när man avser två läkemedel, Mifepristone och Misoprostol, som intas för att avsluta en graviditet.

Mifepristone och Misoprostol är läkemedel som används vid medicinska aborter i USA.
Bildtext Läkemedlen Mifepristone och Misoprostol används i medicinska aborter.
Bild: Lehtikuva

Tidigare krävdes ett besök hos läkaren för att få tillgång till läkemedlen, men i slutet av 2021 godkände USA:s federala hälsomyndighet FDA att läkemedlet kan skickas per post till klienten efter ett godkännande från läkaren.

Beslutet välkomnades av aborträttsförespråkare. Nu kunde patienter få abortpiller via telemedicin.

– Patienten kan ha ett telefon- eller videosamtal med läkaren, som skickar läkemedlen direkt per post eller via ett apotek i delstater där det är tillåtet, säger Allen.

Men den möjligheten existerar endast för kvinnor som bor i delstater som tillåter medicinska aborter, påpekar Allen. Åtta konservativa delstater införde förbud mot abortpiller inom några timmar efter högsta domstolens beslut att upphäva den nationella abortgarantin.

Fler är på väg att göra det.

– Åtminstone 26 delstater har infört eller antas införa strängare abortlagar och då kommer sannolikt också abortpiller att förbjudas.

Redan nu kräver 19 delstater att läkaren och klienten befinner sig i samma utrymme när läkemedlen intas, vilket i praktiken gör medicinska aborter omöjliga med hjälp av telefonrådgivning.

Abortpiller per post från utlandet – en juridisk gråzon

Åtminstone ett alternativ kan finnas kvar för kvinnor i amerikanska delstater med abortförbud: att beställa abortmediciner från utlandet.

Men är det lagligt eller inte för en kvinna i till exempel Texas, Arkansas eller Louisiana – tre delstater med extremt strikta abortlagar – att beställa abortmediciner från Europa?

Juridiken är otydlig och i vilket fall så finns det risker för patienten som försöker sig på det, svarar Allen.

– Hittills har delstater som begränsat eller förbjudit aborter sagt att de inte vill straffa den gravida kvinnan utan den som hjälper till med aborten. Men i praktiken har vi ändå sett åklagare åtala kvinnor fastän lagen inte skulle tillåta det, säger Allen och hänvisar till ett fall från april i Texas där en kvinna som gjort abort åtalades för mord.

Åtalet drogs senare tillbaka.

– Det finns risker i att kringgå hälsovårdsystemet och beställa abortpiller från utlandet.

Men det sker redan och kommer förmodligen att öka, tror Allen.

– Det skickas miljontals paket dagligen via posten. Tanken att man skulle börja övervaka alla postlådor och postkontor är orealistisk.

Juristen Amanda Allen är expert på abortlagstiftningen i USA. Hon jobbar för pro-choice organisationen Lawyering Project.
Bildtext Amanda Allen är expert vid organiastionen Lawyering Project som ger kvinnor juridisk och medicinsk rådgivning om abort.
Bild: Privat.

Nya juridiska tvister att vänta – president Biden vill skydda tillgången till abortpiller

Det är lätt att förutspå att många av de juridiska abortstriderna i konservativa delstater framöver kommer att utkämpas gällande tillgången till abortpiller.

En av striderna kan komma att involvera president Joe Biden och hans administration, som efter HD:s beslut försökt ta upp kampen för att skydda aborträtten på andra sätt.

Förra veckan undertecknade Biden en presidentorder för att skydda rätten till abort. I den förutsätts bland annat hälsovårdsministeriet erbjuda kvinnor som vill göra abort medicinsk och juridisk hjälp, men det är oklart vilken praktisk effekt ordern kommer att få.

USA:s president Joe Biden.
Bildtext Joe Biden utfärdade en presidentorder för att skydda rätten till abort. Men det är oklart vilken effekt ordern har.
Bild: Shutterstock/All Over Press

I juni efter HD:s beslut hävdade Bidenadministrationen att hälsomyndigheten FDA:s godkännande av abortmedicinen Mifepristone står över delstaternas restriktioner, det vill säga att abortpiller bör vara lagliga också i delstater som inför begränsningar i aborträtten.

Några veckor efter högsta domstolens beslut är den juridiska helhetsbilden gällande aborträtten rörig och fragmenterad.

Flera konservativa delstater har hittills infört restriktioner eller förbud, medan aborträttsförespråkare lämnat in stämningar i ett försök att stoppa eller bromsa dem.

– Det är kaotiskt. Kvinnor kontaktar oss och vet inte om de bor i en delstat som tillåter eller förbjuder abort. Jag är jurist och följer med utvecklingen men har ändå svårt att hänga med, säger Allen.

Medicinsk abort i USA

  • Medicinska aborter har blivit ett allt vanligare sätt att göra abort. År 2017 var 39 procent av alla aborter i USA medicinska aborter. År 2020 var siffran 54 procent.

  • I medicinsk abort tar patienten två läkemedel, Mifepristone och Misoprostol, för att avsluta en gravididet. Hälsomyndigheten FDA har godkänt medicinska aborter fram till den tionde graviditetsveckan.

  • FDA godkände år 2000 användningen av Mifepristone för att göra abort, i kombination med Misopristol. Från och med december 2021 kan Mifepristone skickas över post till patienten med läkarens godkännande.

  • Minst femton konservativa delstater har infört strikta restriktioner på aborter – inklusive medicinska aborter – efter högsta domstolens beslut den 24 juni 2022 att upphäva det nationella skyddet för abort. Upp till 26 delstater väntas införa liknande lagar som förbjuder de flesta aborter som en följd av domslutet.

  • Efterfrågan på abortmediciner som skickas från utlandet till patienten väntas öka i delstater som infört strängare abortrestriktioner. Det är tillsvidare otydligt vilken lagstiftning som gäller i sådana fall.

Källor: Guttmacher institute, MSNCB, New York Times, Reuters m.fl.