Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå och Sjundeå stäms av systemföretaget Apotti för obetalda räkningar – synen på vad som står i avtalet går isär

Från 2022
Uppdaterad 14.07.2022 18:47.
En byggnad i Sjundeå där bäddavdelningen och hälsocentralen finns.
Bildtext Datasystemet ska göra kommunernas samarbete med den specialiserade sjukvården smidigare och det är delvis därför Sjundeå valde Apotti.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ingå och Sjundeå hör till de nyländska kommuner som blivit stämda av leverantören av Apotti-systemet, som används inom vården. Kommunerna har vägrat betala olika avgifter för en tjänst de inte kunnat ta i användning.

Det var meningen att datasystemet skulle tas i bruk redan i fjol, men ännu har systemet inte installerats.

Ändå har företaget Apotti fakturerat för ett sammanlagt värde på hundratusentals euro.

När kommunerna inte betalat, har företaget stämt dem till Västra Nylands tingsrätt.

– Vi är medvetna om att företaget har starka juridiska krafter. Därför har vi anlitat sakkunnig hjälp för att motarbeta att vi måste betala nästan 400 000 euro och Ingå lite mindre.

Det berättar Merja Laaksonen (SFP) som är ordförande för kommunfullmäktige i Sjundeå.

Merja Laaksonen vid de tillfälliga skolbarackerna i Sjundeå, näst intill Aleksis Kiven koulu och bakom kommunhuset.
Bildtext För små kommuner handlar tjänsteleveratörens krav om stora pengar, säger Merja Laaksonen i Sjundeå.
Bild: Sofia Kajander / Yle

Dessutom har kommunerna haft kännbara kostnader för att utbilda vårdpersonalen i att använda ett system som enligt den ursprungliga tidtabellen skulle tas i bruk senast vid årsskiftet.

Också Lovisa i östra Nyland hör till de kommuner som stämts av systemföretaget.

För oss är det stora pengar och om avtalet inte hållits ska man nog inte behöva betala någonting

Merja Laaksonen, kommunpolitiker i Sjundeå

Enligt Laaksonen säger avtalet från 2020 att faktureringen av förvaltnings- och allmänna kostnader skulle börja först efter att systemet var igång.

– För oss är det stora pengar och om avtalet inte hållits ska man nog inte behöva betala någonting.

Apottis vd: Entydigt avtal om vilka kostnader som ska betalas

Enligt Apottis vd Hannu Välimäki stipulerar avtalet klart och tydligt att vissa fasta och administrativa kostnader börjar löpa genast då avtalet skrivs under.

Investeringskostnaderna kan senare avskrivas när tjänsten tagits i användning.

En närbild av Hannu Välimäki som står inomhus i en korridor.
Bildtext Apottis vd Hannu Välimäki säger att avtalet är lika för alla användare.
Bild: Yle/ Matti Myller

– Jag vet att det är logiskt att tänka att kostnaderna börjar löpa i samband med att systemet tas i bruk, men nu har vi ett avtal som slår fast att vissa avgifter måste betalas oberoende av när ibruktagandet sker.

Från företagets sida har man försökt nå en överenskommelse med kommunerna, så saken inte skulle behöva avgöras i rätten.

Men de olika tolkningarna står fast.

Inte kunnat gör allt på en gång

Vd Hannu Välimäki säger också att pandemin påverkat såväl företagets som vårdens verksamhet och att man tillsammans fått prioritera vilka åtgärder som står först på tur att genomföras.

Som ett exempel nämner han att man valt att göra uppdateringar i de system som redan tagits i bruk på större sjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, istället för att installera Apottis patientdatasystem i de mindre kommunerna.

Realia, isännöintitoimisto Pitäjänmäellä, talon julkisivu, kuvassa myös kyltti Apotti
Bildtext Företaget Apotti utvecklar och levererar datasystem för vårdbranschen.
Bild: Terhi Liimu / Yle

Alla som köpt systemet är delägare i företaget.

– Vi har en styrgrupp som består av olika representanter för kunderna och de sätter tillsammans prioritetsordningen.

Det betyder också att alla måste betala enligt avtalet, som är samma för alla användare. Annars blir det så att en del av kunderna betalar för andra

Hannu Välimäki, vd Apotti Ab Oy

Avtalet för kunderna/delägarna är lika för alla och därför måste alla följa det.

- Det betyder också att alla måste betala enligt avtalet, som är samma för alla användare. Annars blir det så att en del av kunderna betalar för andra, säger Hannu Välimäki.

Han säger också att Apotti som aktiebolag är skyldigt att fakturera för tjänster som sålts, annars prickas det av revisorerna.

Tingsrätten vill ha ett svar inom augusti

Kommunerna ska nu svara tingsrätten, ge ett så kallat genmäle, där de motiverar varför de inte vill betala för de fasta, administrativa och allmänna kostnader som företaget fakturerat för.

Tingshuset i Esbos exteriör.
Bildtext Kommer inte kommunerna och leverantören överens kan de mötas i rätten
Bild: Simon Karlsson / Yle

Sjundeå kommunstyrelse behandlade frågan i slutet av juni (20.6), men drog bort ärendet från listan då de fått tilläggstid till den sista augusti att formulera sitt svar till tingsrätten.

Vid årsskiftet är det Västra Nylands välfärdsområde som tar över ansvaret för social- och hälsovården. Då är det upp till området att hålla i taktpinnen också vad gäller olika klientdatasystem.

Diskussion om artikeln