Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Vi kan vara trovärdiga bara om vi får ordning på vårt eget hus" – EU-chef varnar för attackerna mot demokratin

EU_kommissionären Věra Jourová
Bildtext Věra Jourová, som är kommissionär med ansvar för värden och öppenhet, presenterade den årliga rapporten om rättstatsläget.
Bild: EU/Anthony Dehez

Europeiska kommissionen varnar för att mediepluralismen är hotad i ett flertal medlemsländer. Det framkommer i den nyaste rapporten om rättsstatssituationen inom unionen.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina är en påminnelse om hur grundläggande värderingar hotas också inom EU, sa kommissionär Věra Jourová då hon idag presenterade den senaste rapporten om rättsstatsprincipen.

– Det innebär att vi måste ta itu med våra egna utmaningar och förhindra att problem blir värre, konstaterade Jourová som ansvarar för värden och öppenhet inom unionen.

Hon framhöll också att den tredje årliga EU-rapporten om rättsstatsläget i de 27 medlemsländerna är avsedd som ett diskussionsunderlag mellan kommissionen, Europaparlamentet och de olika medlemsländerna.

Ungern och Polen kränker fortfarande demokratiska principer

Rapporten ger få ljusglimtar beträffande de två länder som i åratal har nagelfarits av kommissionen för att underminera demokratin.

Det krävs mera åtgärder för att man ska kunna frigöra de EU-bidrag som länderna har nekats, eftersom brister fortfarande förekommer, lyder slutsatsen.

Tidigare i år misslyckades Ungern och Polen i sitt försök att ogiltigförklara den så kallade rättsstatsmekanism som innebär man kan hålla inne EU-bidrag.

I den nu aktuella rapporten sägs det att bägge länderna fortfarande behöver förstärka det egna rättssystemet och garantera dess oberoende.

Vad är rättsstatsprincipen?

  • Medlemsstaterna ska ha ett effektivt rättsligt skydd med fria och oberoende domstolar.

  • En förutsättning för demokrati och respekt av mänskliga rättigheter, men också för fri informationsgång.

  • Brott mot rättsstatsprincipen kan leda till ekonomiska sanktioner, eller upphävning av medlemsrättigheter.

Källa: EU-kommissionen

Specialfokus på mediernas ställning

För första gången presenteras också en systematisk genomgång av mediernas ställning och speciellt läget för public service.

Man konstaterar att en "fri och pluralistisk medieomgivning är nyckeln till rättsstaten, demokratiskt ansvarstagande och kampen mot korruption"

Flera medlemsländer rekommenderas också att leva upp till europeisk standard för public service.

– Det är nödvändigt med åtgärder för att skydda mediernas oberoende, offentliga medel ska vara tillräckliga och inte användas för politiska påtryckningar, poängterade kommissionär Jourová.

Mediepluralismen anses vara under speciellt stort hot i länder som Bulgarien, Grekland, Ungern, Malta, Polen, Rumänien och Slovenien.

Rekommendationer också till Finland

Rapporten innehåller rekommendationer till samtliga EU-länder och för Finlands del konstateras det att rättssystemets oberoende är på en hög nivå, och korruptionen bland de lägsta i såväl EU som i hela världen.

Finland rekommenderas att fortsätta arbetet med att bland annat öka samarbetet mellan domstolarna, och gå vidare med lagstiftningen mot korruption.