Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Mera störtregn och större oväder – Raseborgs stad har mycket att stå i

Från 2022
Uppdaterad 15.07.2022 05:43.
Kärl som mäter nederbärden har fyllt till 35 millimeter.
Bildtext Ökad mängd regn kommer öka risken för översvämningar om inte systemen för dagvattenrör utvecklas.
Bild: Heli Mansikka / Yle

Klimatförändringen medför många konsekvenser. En av dem är flera och mer frekventa störtregn. Raseborgs vatten planerar tillsammans med staden bättre dagvattensystem för att undvika översvämningar.

Det är ett faktum att mängden störtregn har ökat på grund av klimatförändringen. Detta innebär mera dagvatten att avleda och samla in.

Med dagvatten avses regn-, smält- och dräneringsvatten.

Klara Eklund, direktör för Raseborgs vatten, berättar att nätverken med dagvattenrör de facto är dimensionerade för kraftiga regn. Det som Raseborgs vatten och Raseborgs stad måste beakta är att mängden vatten som regnar ner ökar, vilket naturligtvis också innebär mera vatten i rörnätverken.

– Hur ska vi framöver göra så att det blir mindre dagvatten i rörnätverken?

– Det är en diskussion som är aktuell nu, säger Klara Eklund.

En kvinna ser in i kameran.
Bildtext Klara Eklund, direktör för Raseborgs vatten.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Utvecklingen av dagvattensystemen i Raseborg är under ständig diskussion mellan Raseborgs stad och Raseborgs vatten. Klara Eklund förklarar att det är många faktorer som måste tas i beaktande.

Tekniska nämnden i Raseborg har bland annat ansvar över detaljplanen och planeringen av avrinningssystemen. Det är två avgörande faktorer för hur mycket vatten som faktiskt rinner ner i rörnätverken.

Frekventa kraftiga regn ökar risken för översvämning

De mest utsatta områdena för översvämning är centrala Ekenäs och Karis. Med andra ord, områden där markytan består av asfalt.

Ett alternativ för hur man skulle kunna minska dagvattnet i rörnätverken och förbättra avrinningen är att bygga mindre asfalterade områden i framtiden.

Keltaiseen huomiotakkiin ja lippiksene pukeutunut mies nostaa sadevesikaivosta astiassa kuivia lehtiä ja muuta moskaa.
Bildtext En tilltäppt dagvattenbrunn är som tur relativt lätt att åtgärda.
Bild: Mika Moksu / Yle

Vissa åtgärder har ändå redan gjorts. I Karis centrum byggdes det år 2019 vissa fördröjningar för att minska dagvattenmängden i rörnätverken.

Det är ändå ett problem som hela tiden följs upp och åtgärdas efterhand bara resurserna räcker till.

En tilltäppt brunn är till exempel ett relativt lätt problem som snabbt kan åtgärdas.

Mycket resurser krävs

All utveckling och förbättring av vattensystemen kräver en hel del pengar och resurser.

Det blir inte heller lättare av att det finns 30 kilometer hushållsvattenrör i Ekenäs och Karis som bör saneras.

Klara Eklund berättar att det är på gång och det kommer mer information kring det i höst.

Dagvattensystemen i Raseborg dimensioneras för att klara av större störtskurar men mycket är ännu ogjort

7:51

Diskussion om artikeln