Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Boliden vill utvidga sin avfallslagring i Karleby

Från 2022
Boliden i Karlebys nuvarande avfallsplats för farliga ämnen.
Bildtext Arkivbild av den nuvarande avfallsplatsen
Bild: Boliden

Boliden planerar att utvidga sin lagringsplats för farligt avfall i Karleby. Företaget har nu ansökt om miljötillstånd för projektet, som inleddes redan år 2016.

Lagringsplatsen togs i bruk år 1969 och förbättrades kring sekelskiftet. Den omfattar 60 hektar, varav omkring 45 hektar används för deponi.

Boliden vill utöka det redan stora området med 20 hektar och höja det med 22 meter. Förstoringen skulle trygga verksamheten på Bolidens zinkfabrik ännu efter att det nuvarande området är fyllt, vilket kommer att ske år 2029.

Karttakuva jätealueen suunnitellusta laajennuksesta
Bildtext Karta över området. Den planerade utvidgningen är markerad med grönt och blått.
Bild: AFRY Finland Oy / Boliden Kokkola

Det avfall som deponeras på området består i huvudsak av svavelföreningar, järn samt små mängder bly, zink och andra tungmetaller.

Området är utmanande. Det omges på en sida av havet och på den andra av grundvattenområden samt Natura 2000-områden.

Texten är en forkortad översättning av "Boliden aikoo korottaa ja laajentaa valtavaa jätealuettaan Kokkolassa – Vaarallisten aineiden kaatopaikkaa ympäröi meri sekä pohjavesi- ja Natura 2000 -alueet"