Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kinesiskt cyberspionage i Finland riktas mot avancerad teknik – industrispionerna drar nytta av distansarbetet

Kinas president Xi Jinping diskuterar med Finlands president Sauli Niinistö under Niinistös besök i Kina år 2019.
Bildtext President Sauli Niinistö träffade Kinas president Xi Jinping i Peking år 2019. Sedan dess har Kina ökat sina underrättelseoperationer utomlands.
Bild: Andy Wong / EPA

Skyddspolisen bedömer att kinesiskt spionage kommer fortsätta på samma nivå. Rysslands invasion av Ukraina har inte lett till ökad kinesisk aktivitet. Det säger en kinaexpert från Skyddspolisen.

Tidigare i sommar gick de brittiska och amerikanska underrättelsetjänsterna MI5 och FBI ut med en varning. Kina är det största hotet mot ländernas ekonomi och säkerhet löd budskapet.

De har mångdubblat sina utredningar om misstänkt kinesiskt spionage och beskyller Kina för att fuska och stjäla i en massiv omfattning. Kinas hackande är större än alla andra stora länders operationer sammanlagt, berättade underrättelsetjänsterna på en presskonferens.

I Finland märker få av Kinas aktivitet, men skyddspolisen har ökat sina motåtgärder och orsaken är den ökade aktiviteten från kinesisk sida.

Jobbet hemifrån ökade Kinas spionage

Kina har inte passat på att öka sitt spionage efter att Ryssland invaderade Ukraina, enligt Skyddspolisens kinaexpert Teemu Naarajärvi. Under pandemin har Skyddspolisen ändå märkt av en ökning.

– Under pandemin kunde vi se mer aktivitet när det kommer till cyberspionage och det har bland annat att göra med reserestriktioner och att vi arbetar mera hemifrån, säger Naarajärvi.

Reserestriktionerna gjorde det svårare för traditionell underrättelseverksamhet, men den främsta orsaken är ändå att allt mer av informationen man vill åt finns i olika datasystem.

Bild av Teemu Naarajärvi iklädd blå kavaj och städig mjuk ylletröja. Han har skägg, tittar in i kameran och ler ett litet leende.
Bildtext Teemu Naarajärvi kommenterar inte om Finland fått information av FBI och MI5, utan nöjer sig med att säga att Finland samarbetar med många länder.
Bild: Skyddspolisen

Kinas underrättelseoperationer i Finland har alltså ökat de senaste åren. Finländska myndigheter har också ökat sina motåtgärder och fått mera resurser.

– Det är helt naturligt att då den fientliga aktiviteten i cyberomgivningen ökat, så har våra motåtgärder också ökat, kommenterar Naarajärvi.

Men Kinas spionage i Finland sker inte endast via nätverk. Naarajärvi berättar att Kina också värvar personer som fungerar som informanter.

Finländsk högteknologi intresserar

När det kommer till industrispionage är det främst högteknologisk innovation som intresserar Kina. I Finland finns det flera områden där finländska experter har ett starkt kunnande – också i en global jämförelse, säger Teemu Naarajärvi.

– Det handlar till exempel om artificiell intelligens, informations- och kommunikationsteknologi, en del energilösningar och så vidare. Områden där Finland traditionellt har ett starkt kunnande.

Enligt MI5 och FBI är Kinas hackeroperation gigantisk i jämförelse med andra länders. Hur ska företag i Finland undvika att förlora viktig kunskap till Kina?

– Det viktigaste är att komma ihåg att det är ett reellt fenomen som faktiskt händer. Det betyder inte att man inte kan samarbeta med Kina eller att man inte kan verka i Kina, men det finns skäl att ta hotet från kinesisk underrättelseverksamhet på allvar.

Att vara medveten om att det är något som faktiskt händer är alltså det första steget, enligt Teemu Narajärvi.

– Det mest centrala är att vara förberedd, det vill säga att hålla det egna dataskyddet på en hög nivå.

För arbetstagare i ett företag kan det till exempel betyda att faktiskt lyssna på och följa företagets datasäkerhetsexperters råd och riktlinjer. Det är också viktigt att hålla hård- och mjukvara uppdaterad.

Den som jobbar hemifrån ska se till att den egna routern är säker och använda VPN.

Kiinan ja EU:n lippuja rivissä.
Bildtext Det finns EU-regler för vad Finland får exportera till Kina och reglerna gäller också kunskap - inte endast varor.
Bild: AOP

All förflyttning av information till Kina är inte olaglig

Industrispionage är ett sätt att få tag på information. Men det finns också andra sätt. Till exempel kan det handla om att kinesiska företag anställer personer från Finland med specialkunnande.

Oftast är det inte olagligt, men det finns undantag. Teemu Naarajärvi berättar att EU har exportförbud som också innefattar förflyttning av kunskap.

– Kunnande som förflyttas genom anställning är absolut inte alltid olagligt eller farligt. Men skyddspolisen måste bedöma när det handlar om ett hot mot den nationella säkerheten.

Förflyttning av västerländskt kunnande till Kina har redan länge varit en trend. Då företag vill etablera sig i Kina är de också tvungna att förflytta kunskap till landet. Det är alltså frågan om ett helt medvetet val, säger Naarajärvi.

Det är svårt att bedöma hur ofta kunnande och information överförs olagligt och emot företagens intressen. Men då utländska företag etablerar sig i Kina och tvärtom, så händer det.

– Eftersom rörligheten mellan Kina och resten av världen har ökat, så kan man uppskatta att det är vanligare nu än tidigare.