Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inget att oroa sig för, mat och el räcker åt alla i vinter säger expert på försörjningsberedskap

Från 2022
Axel Hagelstam, direktör för planering och analys på Försörjningsberedskapscentralen.
Bildtext – Vi är bättre förberedda eftersom vi inte lade ner våra beredskapslager efter kalla krigets slut, säger Axel Hagelstam, direktör för Försörjningsberedskapscentralens planerings- och analysavdelning.
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Det finns ingen akut risk för att hyllor skulle gapa tomma i matbutikerna eller att elen skulle behöva stängas av tillfälligt för att ransonera. Axel Hagelstam på Försörjningsberedskapscentralen kommer med lugnande ord.

– Finland har lyckligtvis beredskapslager, vi har lager av de viktigaste råvarorna, vi har spannmålslager som räcker för att gott och väl täcka en dålig skördeperiod. Vi har byggt in buffertar och de tjänar oss väldigt väl just nu.

Så sammanfattar Axel Hagelstam, direktör för Försörjningsberedskapscentralens planerings- och analysavdelning, sin bild på läget och den oro som hörs om kommande brist på både matvaror och el även i Finland.

Vi har lager av de viktigaste råvarorna, vi har byggt in buffertar och de tjänar oss väldigt väl just nu

Under veckan har både branschorganisationen Energiindustri och stamnätsbolaget Fingrid varnat för behovet av elreglering eller till och med ransonering i höst på grund av energikrisen i Europa.

På debattveckan Suomiareena i Björneborg har Finlands självförsörjning varit ett stort diskussionsämne. Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen (C) har uttalat en oro för att utbudet i matbutikerna kan krympa till hösten och att det kan bli brist på en del specialprodukter.

Priserna stiger, men inget tar slut

Axel Hagelstam, också på plats i Björneborg, säger att det inte finns någon akut risk för att något skulle ta slut. Men priserna kommer troligen att stiga mer och det beror på dubbla effekter som förstärker varandra:

– Särskilt inom livsmedelsbranschen är Ukraina en jättestor producent, och på grund av kriget uppstår det inom världshandeln en brist särskilt på spannmål och det driver upp priserna. Och det förstärks av att också gödselpriserna är höga eftersom en stor del av råvarorna kom från Ryssland.

Och när energi- och bränslepriserna går upp går alla andra priser också upp. Hagelstam bedömer att krisen kan bli långvarig och att vi inte heller ska förvänta oss att priserna återgår till vad de var före krisen.

Att vi skulle införa lokala strömavbrott är en absolut sista åtgärd

Men att Finland skulle behöva ransonera el genom och tillfälligt stänga av den ser han inte som särskilt troligt.

– Att vi skulle införa lokala strömavbrott är en absolut sista åtgärd som man skulle ta till för att hålla spänningen uppe i stamnätet. Men att vi skulle behöva ta till en sådan åtgärd är väldigt osannolikt.

Finland har lyckats göra sig av med det ryska energiberoendet

Hagelstam påminner att Olkiluoto 3 ska börja producera ström kommersiellt i december. Dessutom har Finland reservkraft och den ryska importen av träflis kommer att ersättas med inhemsk produktion och beredskapslagren på torv. Den flytande LNG-terminalen som Finland ska hyra kommer också att hjälpa läget inför vintern.

Hagelstam konstaterar att Finlands reserver dessvärre baserar sig på fossila bränslen – men tillsammans innebär de olika reservlösningarna att Finland kommer att klara sig bra.

– Om man beaktar att vi innan krisen importerade ansenliga mängder energi från Ryssland och nu inte längre importerar någonting alls och vi inte ser några effekter av det så tycker jag nog att man med facit på hand kan säga att vi har klarat av omställningen mycket väl och inom en väldigt kort tid.

Beslutsfattarna funderar på hur folket kan stödjas

På Suomiareena i Björneborg säger familje- och omsorgsminister Aki Lindén (SDP) att han oroar sig för att det redan nu finns människor i Finland som har så låg inkomst att de inte äter tillräckligt näringsrik mat, och för dem blir inflationen svår.

Under veckan har olika former av stöd för befolkningen när mat- och bränsleprisen stiger diskuterats, bland annat på partiledardebatten i veckan där många partier uttalade ett stöd för sänkt inkomstskatt.