Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Färre jaktlicenser på vitsvanshjort i Nyland – allt färre licensansökningar kommer in

Från 2022
Uppdaterad 15.07.2022 06:39.
Hjortar står på en åker omgiven av gula blommor, det är en rapsodling. Det är fyra hjortar - tre av dem har horn. En hoppar bort och dess vita svans syns.
Bildtext Vitsvanshjortbeståndet minskar sakta men säkert i Västnyland, men fortfarande är mängden hjortar för högt.
Bild: Anna Björkqvist / Yle

Inför höstens hjortjakt i Nyland beviljade Finlands viltcentral i princip alla jaktlicensansökningar som kom in, men eftersom ansökningarna minskat i antal minskar även antalet jaktlicenser som viltcentralen delar ut.

I september kör jaktsäsongen för älg, vitsvanshjort och dovhjort igång, men trots att framför allt hjortstammen uppskattas vara för stor i hela Nyland och speciellt i västra Nyland, har antalet jaktlicenser som Finlands viltcentral utfärdar minskat i jämförelse med i fjol.

– Vi beviljade så gott som alla licensansökningar som vi tog emot. Antalet licenser skulle alltså ha kunnat vara större ifall vi fått in flera ansökningar, säger Visa Eronen jaktchef för Finlands viltcentral i Nyland.

Sammanlagt har viltcentralen i Nyland beviljat 1 857 jaktlicenser för älg och drygt 12 600 jaktlicenser för vitsvanshjort. Älglicenserna är drygt åtta procent färre än i fjol, medan jaktlicenserna för vitsvanshjort har minskat med 11 procent. Dovhjortens jaktlicenser i Nyland har däremot ökat och ligger nu på drygt 390 stycken.

Ett mindre antal ansökningar kan bero på att jägarna noterat att stammen minskat och därmed har man också anpassat sina licensansökningar därefter

Visa Eronen, jaktchef på Finlands viltcentral i Nyland

Vitsvanshjortens bestånd krymper långsamt

Framför allt i Västnyland finns det fortfarande rikligt med vitsvanshjort i skogarna trots att man redan en längre tid försökt och även lyckats minska beståndet.

Naturresursinstitutets uppskattning från i vintras är att det finns omkring 7 000 vitsvanshjortar i den västnyländska naturen och att stammen minskat med fem procent det senaste året.

Även Västra Nylands jaktvårdsförenings markinventering från mars 2022 ger likande resultat. Jaktvårdsföreningens uppskattning är att vitsvanshjortarna minskat med åtta procent sedan i fjol.

Man börjar också närma sig den målsättning som Nylands regionala viltråd satt upp för år 2024. Enligt den ska det förekomma mellan 26 och 30 vitsvanshjortar per 1 000 hektar. Enligt dagens beräkningar ligger vitsvanshjortbeståndet på 31,3 individer per 1 000 hektar.

– Jag hoppas att vi når vår målsättning denna säsong eller allra senast nästa år, säger jaktchef Visa Eronen.

En älg i skogen.
Bildtext I Nyland har jaktcentralen beviljat omkring 2000 jaktlicenser för älg denna säsong.
Bild: Anders Strömquist/SVT

Beviljade jaktlicenser utnyttjas inte

Vitsvanshjortbeståndet ska enligt Finlands viltcentral i Nyland minska i hela regionen, men framför allt i västra Nyland måste jägarna även detta år fälla många vitsvanshjortar. Det är även västra Nyland som beviljats majoriteten av jaktlicenserna.

Men precis som i resten av regionen har antalet licenser minskat i år och dessutom utnyttjades bara omkring 75 procent av de beviljade jaktlicenserna på vitsvanshjort i Västnyland i fjol, enligt statistik från Finlands viltcentral.

I år har licensansökningarna i Västnyland också minskat med omkring 400 stycken och ligger i höst på omkring 4 500 jaktlicenser på vitsvanshjort.

– Ett mindre antal ansökningar kan bero på att jägarna noterat att stammen minskat och därmed har man också anpassat sina licensansökningar därefter, spekulerar jaktchef Visa Eronen.

Diskussion om artikeln