Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu blir Finlands längsta tvåstegsdike verklighet – Raseborgs å ska svämma över på ett kontrollerat och naturligt sätt

Uppdaterad 15.07.2022 23:53.
Raseborgsån.
Bildtext Översvämningarna vid Raseborgs å ska i framtiden ske på ett naturligt sätt. Det är målet med tvåstegsdikningen. (Arkivbild)
Bild: Linus Hoffman / Yle

Tvåstegsdiket börjar grävas ännu i juli månad. Ungefär fem kilometer av den 13 kilometer långa ån dikas.

I juli kör projektet med Finlands längsta tvåstegsdike igång i Raseborgs å. Den bakomliggande planen bygger på naturenlig grundtorrläggning, vilket innebär att det kommer att grävas ett långt tvåstegsdike i åfåran. Målet med diket är att på ett kontrollerat sätt återställa åns möjligheter att svämma över naturligt.

Samtidigt byggs också så kallade översvämningsterrasser som kan ta emot vattnet som svämmar över och dessutom planeras våtmarker och bottentrösklar för att bromsa upp vattenflödet.

Den biologiska mångfalden gynnas av naturenliga metoder och åfåran behöver inte dikningsunderhåll så ofta.

Vid naturenlig dikning lämnas åns egentliga fåra orörd, men vattenledningsförmågan förbättras i ån tack vare översvämningsterrasserna.

"Efter en lång utredning och planering är arbetet redo att börja i juli", skriver Raseborgs stad i ett pressmeddelande.

En medeltida slottsruin fotad uppifrån.
Bildtext Raseborgs å rinner från Karis genom Snappertuna och förbi Raseborgs slottsruin.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Finansiering från NTM-centralen i Nyland

Raseborgs å är 13 kilometer lång. Ån börjar i Karis, den går via Snappertuna och mynnar sedan ut i Landbofjärden i Raseborg.

Rensningen gäller nästan hela åfåran, från Läppträsket ända till Tunalund. Det nästan fem kilometer långa tvåstegsdiket blir det längsta i Finland.

Det är Raseborgs ås dikningsbolag som kommer att göra rensningen. Dikningsbolaget är en vattenrättslig sammanslutning som har bildats för att genomföra en samfälld dikning. Ägarna av de fastigheter med jordbruk som drar nytta av dikningen är medlemmar i sammanslutningen.

Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) i Nyland har beviljat finansiering till dikningsbolaget för den naturenliga grundtorrläggningen.

Miljöeffekterna av projektet studeras i samarbete med Valumavesi-projektet, som leds av Finlands miljöcentral SYKE.

Uppgiften om var Raseborgs å utmynnar korrigerades 15.7.2022 klockan 11.53. Tidigare stod det att ån mynnar ut i Barösund i Ingå men det handlar om Landbofjärden som ligger på Raseborgs stads område.

Diskussion om artikeln